Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri de "açık rıza" oldu. Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda bilgi sahibi olarak hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla verdiği onay beyanıdır.

AÇIK RIZA UNSURLARI NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre açık rızanın üç unsuru vardır:

Belirli bir konuya ilişkin olma:

Açık rıza beyanı genel nitelikte değil, belirli bir duruma mahsus olmalıdır. Veri sorumlusu tarafından açık rıza beyanının hangi konuyla ilgili olarak talep edildiğinin net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Örneğin; tüm ürün ve hizmetlerimizin sunulması için kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza veriyor musunuz, tarzında alınan açık rıza belirli bir konuyla ilgili olmadığı genel olduğu için geçerli değildir.

Ayrıca veri sorumlusu, veriyi kullandıktan sonra yurtdışına veri aktarımı gibi işlemler gerçekleştirecekse ayrıca açık rıza alması gerekmektedir. Bu durum, verinin işlenme gayesinin değişmesi durumunda da geçerlidir.

Bilgilendirmeye dayanma:

Kişinin özgür olarak rıza vermesi için neye rıza gösterdiğini bilmesi gerekir. Bu nedenle kişiye yapılacak bilgilendirme, muhakkak veri işlenmeden önce yapılmalı ve veri işleme ile ilgili tüm konular açık ve anlaşılır bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Toplanacak kişisel verilerin ne maksatlarla kullanılacağı açıkça belirtilmeli, kişinin anlamakta zorlanacağı kelimeler veya okumakta zorlanacağı (yazılı bilgilendirme yapıldığında) boyutta küçük puntolar kullanılmamalıdır.

Özgür iradeyle açıklanmış olma:

Bir irade beyanı olan açık rıza beyanının kişinin hür iradesini etkileyecek durumlarda alınmaması gerekmektedir. Örneğin, bir hizmetin sağlanmasının alınacak açık rızaya bağlanması ya da hile ile açık rıza alınması gibi. Zor kullanma, tehdit, hata, hile vb. durumlarda, kişinin hür olarak karar vermesi imkansızdır. Bu tarz durumlarda özgür bir iradeden söz edilemez.

Ayrıca tarafların eşit koşullarda olmadığı ya da taraflardan birinin diğeri üzerinde etkili olduğu hallerde rızanın hür iradeyle verilip verilmediğinin özenle değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilhassa çalışan ve işveren ilişkisinde, çalışana rıza göstermeme olanağının etkin bir şekilde sunulmadığı ya da rıza göstermemenin çalışan bakımından olası bir olumsuzluk doğuracağı durumlarda, rızanın özgür iradeyle alındığı kabul edilemez.

Diğer taraftan, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün ya da hizmetin sağlanmasının ön şartı olarak ileri sürülmez.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

KVKK açık rıza aranmayan durumlar nelerdir?

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin olması durumunda, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili olanaksızlık sebebiyle rızasını ifade edemeyecek durumda olan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması ya da yerine getirilmesiyle direkt ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması,
  • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın kuruluşu, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Açık rıza geri alınabilir mi?

Açık rıza vermek, kişiye bağlı bir hak olduğu için verilen açık rıza elbette geri alınabilir. Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler durdurulmalıdır.

Fakat söz konusu kişisel verilerin saklanmasını gerektiren farklı bir hukuki neden varsa, veri sorumlusu tarafından yalnızca bu maksatla sınırlı olmak kaydıyla saklanabilir.

Açık rıza hakkında detaylı bilgi almak için Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz...

iys-ilk-isortagi

İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Mysoft İYS, çok farklı sistemlerde tutulan verileri tekilleştirerek kriptolar İYS'ye aktarımını sağlar ve İYS süreçleri uçtan uca yönetilir.


Mysoft IYS API ile sınırsız sayıda data kaynağına ile kolayca çift yönlü entegrasyon yapabilirsiniz. Birden çok kullanıcı tanımlayabilir ve rol bazlı yetkilendirme yapılarak kullanıcılara data görme ve kullanma yetkisi verilebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

 

İzin almanın en etkin yolu İYS VİA!

İzinlerinizi İYS VİA ile alın, ETK izinlerinizin ispat yükümlülüğünden kurtulun

İYS tarafından uygulamaya konan VİA'nın İLK VE TEK entegrasyon iş ortağı MYSOFT ile ETK ve KVK izinlerinizi hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.

AdobeStock_44124688

 İleti Yönetim Sistemi (İYS VİA) Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

İYS VİA ile neler yapabilirsiniz?

✔ Kısa link ile müşterilerinizden ETHK ve KVK izinlerinizi alabilirsiniz.

✔ Kısa mesaj, e-Posta ya da IVR ile OTP kodu göndererek ETHK veya KVK izinlerinizi alabilirsiniz.

✔ Size özel anahtar kelime ile 3338'den ret bildirimlerini toplayabilirsiniz.

✔ Mobil uygulamalarınız içinde VİA QR kodlarıyla onay toplayabilirsiniz.

İYS VİA'nın avantajları nelerdir?

✔ Tüm onay ve ret alma süreçleri, mevzuata uygun ve yüksek güvenlikli bir biçimde işletilir.

İYS üzerinden alınan ticari elektronik ileti onaylarında ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdan kalkar.

✔ SMS, arşivleme ve kayıt saklama gibi maliyetleriniz azalır.

 

Çerezler Kişisel Veri Midir? KVKK Çerez Politikası Nedir?

21.03.2022 22:48:56

Kişisel Verileri Koruma Kurumu "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber" hazırladı.

Devamı

Kişisel Sağlık Verileri Silinir Mi? Sağlık Verileri Ne Zaman Silinir? Sağlık Verileri Kaç Yıl Saklanır?

24.12.2021 18:34:51

Geçmişe yönelik sağlık verilerinin silinmesi mümkün mü? Kişisel sağlık verileri saklanma süresi ne kadar?

Devamı

Kişisel Sağlık Verilerine Kimler Ulaşabilir? Avukatlar Kişisel Sağlık Verilerine Erişebilir Mi?

18.12.2021 13:18:57

Kişisel sağlık verilerine kimlerin hangi koşullarda ulaşabileceği Yönetmelikte ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Devamı

Veri Koruma Görevlisi Nedir? Veri Koruma Görevlisi Ne İş Yapar? Veri Koruma Görevlisi Nasıl Olunur?

10.12.2021 13:45:14

Veri koruma görevlisi kimdir, ne iş yapar? Veri koruma görevlisi olmanın şartları nelerdir? Veri koruma görevlisi nasıl olunur?

Devamı

Kişisel Sağlık Verisi Nedir? Sağlık Verilerinin İşlenmesindeki İlke ve Esaslar Nelerdir?

7.12.2021 11:45:13

Bir kişinin fiziksel veya ruhsal sağlığıyla ilgili her çeşit bilgi ile kişiye sağlanan sağlık hizmetine ait tüm bilgiler kişisel sağlık verisidir.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

18.11.2021 19:42:13

KVKK, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir

Devamı

KVKK'dan Belediyelerle İlgili Çok Önemli Karar!

9.11.2021 15:21:27

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Belediyelerle ilgili çok önemli karar!

Devamı

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

2.11.2021 10:57:05

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Devamı

KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

2.11.2021 10:49:01

KVKK ilgili kişi kimdir? Kişisel veri sahibi kimdir? İlgili kişinin hakları nelerdir?

Devamı

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

2.11.2021 10:33:43

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

15.10.2021 13:50:39

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

13.10.2021 15:06:53

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

7.10.2021 14:35:26

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

5.10.2021 12:06:21

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

29.09.2021 13:18:43

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

21.09.2021 18:29:47

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

13.09.2021 14:12:14

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

7.09.2021 13:53:29

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

6.09.2021 13:52:39

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Veri İhlali Nedir? Veri İhlali Bildirimi Nasıl Yapılır? Veri İhlalinde Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir?

25.08.2021 18:57:17

Veri ihlali, işlenen kişisel verilerin yasal olmayan yöntemlerle başkaları tarafından ele geçirilmesidir.

Devamı

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

5.08.2021 15:28:15

Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiyle ilgili her çeşit bilgidir.

Devamı

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

31.07.2021 12:00:09

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

31.07.2022 11:44:31

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

27.07.2021 13:05:51

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

16.07.2021 17:08:30

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

14.07.2021 13:47:04

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

13.07.2021 12:22:57

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

9.07.2021 18:16:37

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

6.07.2021 16:41:49

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir

Devamı

KVKK'dan Veri Sorumlularına Telefon Numarası, e-Posta Duyurusu

15.01.2021 10:24:43

Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı..  

Devamı

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp