Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri de "açık rıza" oldu. Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda bilgi sahibi olarak hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla verdiği onay beyanıdır.

AÇIK RIZA UNSURLARI NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre açık rızanın üç unsuru vardır:

Belirli bir konuya ilişkin olma:

Açık rıza beyanı genel nitelikte değil, belirli bir duruma mahsus olmalıdır. Veri sorumlusu tarafından açık rıza beyanının hangi konuyla ilgili olarak talep edildiğinin net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Örneğin; tüm ürün ve hizmetlerimizin sunulması için kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza veriyor musunuz, tarzında alınan açık rıza belirli bir konuyla ilgili olmadığı genel olduğu için geçerli değildir.

Ayrıca veri sorumlusu, veriyi kullandıktan sonra yurtdışına veri aktarımı gibi işlemler gerçekleştirecekse ayrıca açık rıza alması gerekmektedir. Bu durum, verinin işlenme gayesinin değişmesi durumunda da geçerlidir.

Bilgilendirmeye dayanma:

Kişinin özgür olarak rıza vermesi için neye rıza gösterdiğini bilmesi gerekir. Bu nedenle kişiye yapılacak bilgilendirme, muhakkak veri işlenmeden önce yapılmalı ve veri işleme ile ilgili tüm konular açık ve anlaşılır bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Toplanacak kişisel verilerin ne maksatlarla kullanılacağı açıkça belirtilmeli, kişinin anlamakta zorlanacağı kelimeler veya okumakta zorlanacağı (yazılı bilgilendirme yapıldığında) boyutta küçük puntolar kullanılmamalıdır.

Özgür iradeyle açıklanmış olma:

Bir irade beyanı olan açık rıza beyanının kişinin hür iradesini etkileyecek durumlarda alınmaması gerekmektedir. Örneğin, bir hizmetin sağlanmasının alınacak açık rızaya bağlanması ya da hile ile açık rıza alınması gibi. Zor kullanma, tehdit, hata, hile vb. durumlarda, kişinin hür olarak karar vermesi imkansızdır. Bu tarz durumlarda özgür bir iradeden söz edilemez.

Ayrıca tarafların eşit koşullarda olmadığı ya da taraflardan birinin diğeri üzerinde etkili olduğu hallerde rızanın hür iradeyle verilip verilmediğinin özenle değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilhassa çalışan ve işveren ilişkisinde, çalışana rıza göstermeme olanağının etkin bir şekilde sunulmadığı ya da rıza göstermemenin çalışan bakımından olası bir olumsuzluk doğuracağı durumlarda, rızanın özgür iradeyle alındığı kabul edilemez.

Diğer taraftan, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün ya da hizmetin sağlanmasının ön şartı olarak ileri sürülmez.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KVKK açık rıza aranmayan durumlar nelerdir?

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin olması durumunda, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili olanaksızlık sebebiyle rızasını ifade edemeyecek durumda olan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması ya da yerine getirilmesiyle direkt ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması,
  • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın kuruluşu, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Açık rıza geri alınabilir mi?

Açık rıza vermek, kişiye bağlı bir hak olduğu için verilen açık rıza elbette geri alınabilir. Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler durdurulmalıdır.

Fakat söz konusu kişisel verilerin saklanmasını gerektiren farklı bir hukuki neden varsa, veri sorumlusu tarafından yalnızca bu maksatla sınırlı olmak kaydıyla saklanabilir.

Açık rıza hakkında detaylı bilgi almak için Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz...

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp