İleti Yönetim Sistemi - İYS

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

Hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Kısaca, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. İYS kayıt yaptırmadan, onayı olmayan alıcılara sesli arama, e-posta ya da sms ile ticari elektronik ileti gönderilemez.

Ticaret Bakanlığının 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri kapsamında ürün, hizmet ve işletmelerinin tanıtımını yapmak için elektronik iletişim araçlarıyla (telefon, çağrı merkezleri, faks, kısa mesaj vb.) yapılan her türlü iletişime, ticari elektronik ileti denir. Telefon, Çağrı merkezleri, Faks, Otomatik arama makineleri, Akıllı ses kaydedici sistemler, Elektronik posta Kısa mesaj hizmetidir. 

iys-ilk-isortagi

İYS (İleti Yönetim Sistemine) Kayıt Yaptırmak Zorunlu Mu?

 • Sesli arama, e-posta veya sms gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kaydolmak zorundadır. Yalnızca sistem üzerinde onayı olan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilmektedir.
 • İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya aittir. İYS'den alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 gün (iş günü) içinde İYS'ye kaydedilmek zorunda. İleti Yönetim Sistemi kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılır.
 • Sesli aramada; tacirler, ticaret unvanına, esnaf, adı ve soyadına yer verebilmektedir. Hizmet Sağlayıcı, ilaveten firma veya marka ismi gibi bilgilere de yer verebilir ayrıca ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS'ye bildirmekle yükümlüdür..
 • Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilir. Şikayet başvuruları, İYS üzerinden ön incelemeyle değerlendirilmektedir.
 • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan Hizmet Sağlayıcılar, onaylarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar İYS sistemine yüklediler. Bu onaylar 15 Şubat 2021 tarihine kadar vatandaşlar tarafından kontrol edilerek ve red ve çıkış hakları kullanıldı.
 • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan Hizmet Sağlayıcılar, onaylarını 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İYS sistemine yüklediler. Bu onaylar 15 Temmuz 2021 tarihine kadar vatandaşlar tarafından kontrol edilerek red ve çıkış hakları kullanılacak.

Yönetmelik gereğince İleti Yönetim Sistemi'ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü Hizmet Sağlayıcıya aittir.

İleti Yönetim Sistemi Vatandaş Portalı Açıldı

İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ye Başvura Nasıl Yapılır?

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ye online olarak şirketinizin imza yetkilisinin e-imza'sı ile online başvurabilirsiniz.  Eğer şirket yetkilisinin e-imza'sı yoksa manuel olarak da başvuru yapılabilmektedir. Manuel başvuru için gereken evrak listesi www.iys.org.tr veya yazımızın devamında bulabilirsiniz. Ayrıca merkezi Türkiye'de olmayan ve MERSİS kaydı bulunmayan yabancı şirketler yanlızca manuel başvuru yapabilmektedir.

İYS Başvuru İçin Tıklayınız?

Başvuru sonrasında bir paket seçimi yapılıp online bir sözleşme imzalanması gerekmektedir. İleti Yönetim Sistemi hs.iys.org.tr üzerinden paket satın alma kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

e-fatura-basvuru

Mysoft İYS Size Ne Sağlar?

 • Mysoft İYS, çok farklı sistemlerde tutulan verileri tekilleştirerek İYS'ye aktarımını sağlar ve İYS süreçleri uçtan uca yönetilir.
 • Mysoft İYS Portalında çok sayıda kullanıcı tanımlanabilir ve rol bazlı yetkilendirme yapılarak kullanıcılara data görme ve kullanma yetkisi verilir.
 • İleti onayı için sisteme toplu halde istenilen formatta (excel, csv, txt) data yükleyebilir ve İYS'ye aktarım sağlayabilirsiniz.
 • Çok sayıda firmayı tek bir platform üzerinden farklı organizasyon başlıkları altında yönetebilirsiniz.
 • Mysoft'un sağladığı İYS Web Servisleri ile sınırsız sayıda data kaynağı (CRM, ERP, vb.) ile kolayca çift yönlü entegrasyon yapabilirsiniz.
 • Mysoft İYS kritik verilerinizi kriptografik (şifreleme) kurallara göre veritabanı yöneticilerinin göremeyeceği şekilde güvenle saklar.
 • Verileriniz TIER 3 seviyesinde veri merkezlerinde güvenle 7/24 erişilebilir şekilde saklanır.
 • Mysoft İYS'nin size sağladığı ileti izin kontrol web servisleri ile istediğiniz SMS ya da E- Posta gönderimi yapan kurumla entegre olabilir, ticari ileti maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
 • Mysoft İYS'nin size sağladığı ileti izin kontrol web servisleri ile istediğiniz IP Santral uygulamalarınız ile entegre olabilir, izinli olmayan telefonlar için outbound çağrı yapılmasını engelleyebilirsiniz.
 • Mysoft İYS ile İYS API'yi satin almadan entegrasyon yapabilirsiniz. Bu sayede API satınalma ve geliştirme maliyetinden tasarruf edersiniz.
 • Mysoft, ITIL Servis Yönetimi Sertifikasyonuna sahip uzman ekipleri ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetimi Sistemi standartlarında 7/24 hizmet verir.
 • Mysoft İYS ile ilgili mevzuatları, yapılan değişiklikleri düzenli takip eder, müşterilerini bilgilendirir ve kendi sistemlerinde gerekli güncellemeleri hızlıca gerçekleştirir.

İzinlerimi İYS'ye nasıl ekleyeceğim?

Mysoft İYS çözümleri ile verilerinizi API yada Excel dosyası şeklinde İYS sistemlerine yükleyebilirsiniz. Verileriniz veritabanında kriptolu olarak tutulur. Ortalama 1.000.000 veri 7 dk da kriptolanarak İYS sistemlerine yazılmaktadır. Mysoft İYS portal da Excel dosyası şeklinde yaplılacak transferlerde satır limiti bulunmamaktadır.  

iys-api

MYSOFT İYS API Çözümleri Ne Fayda Sağlar?

 • Mysoft API ücretsizdir.
 • Mysoft API yi hiçbir İP Kısıtı olmadan tüm sistemlerinize entegre edebilirsiniz.
 • Mysoft API düzenli güncellenir ve müşterilerimize en az değişim yansıtılır
 • Hem Türkçe Hem İngilizce dökümanları mevcuttur.
 • Kayıt tekilleştirme ve kuyruk yönetimi sağlar.

MYSOFT İYS API dökümanlarına https://iysapitest.mysoft.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

İYS'nin Açılımı Nedir?

İYS'nin açılımı İleti Yönetim Sistemidir.

İYS, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; gerçek ve tüzel kişilerin arama, mesaj ve e-posta gibi farklı türde ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

İleti Yönetim Sistemi'ne Yükleyeceğinim izinler hangi verileri içerecektir?

 • İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)
 • İzin tarihi
 • İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)
 • Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)
 • İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 'ıslak imzalı onay formu', 'web sitesi' vb.)

 

İleti Yönetim Sistemi'ne Manuel başvuru aşamasında gerekli belgeler?

 • Hizmet Sağlayıcı'nın MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri (ve elektronik imzalı İleti Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi)
 • İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi.
 • Müştereken temsile yetki durumunda en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.
 • Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra, marka bazında sahip olduğunuz onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayılarınız talep edilir.

Hizmet Sağlayıcı kimdir?

Kanun doğrultusunda, arama, mesaj, e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişimi sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Alıcı kimdir?

Hizmet Sağlayıcılar (İşletmeler) tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin muhatabı olan arama, e-mail, sms mesajı gibi iletişim adresi sahibi kişilere alıcı denir.

Göndereceğim her ileti için onay almam gerekir mi?

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Müşterilerimle hizmet (kargo takip, abonelik, borç durum vb.) bilgisi paylaşıyorum. Onay almam gerekir mi?

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Tacir veya Esnafa Ticari Elektronik İleti Gönderirken Onay Almak Zorunlu Mu?

Yönetmelik kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafın reddetme hakkını kullanması durumunda onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesine göre;

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım veya bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek yoktur. Bununla birlikte esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari iletiler gönderilebilir.

Tacir ve esnaf alıcı kimdir?

Tacir, Mevzuat'ta tacir veya esnaf olarak tanımlanan alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS'ye kaydedilebilir.

Tacir ve Esnaf'ı İYS'ye bildirmek zorunlu mu?

Yasaya göre tacir veya esnaflardan önceden onay alınması gerekmez ancak İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez hükmü nedeniyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin İYS'ye kaydedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca kanunda alıcıya ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı sağlanmıştır. Alıcılar istedikleri zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirler.

Dolayısıyla tacir ve esnafın reddetme hakkını kullanması durumunda ticari elektronik ileti gönderilemez. Ret talebini alan Hizmet Sağlayıcı, 3 iş günü içerisinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır.

 

İki farklı işletmem var. Biri için aldığım onayı diğeri için kullanabilir miyim?

Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

Müşterilerime kutlama ve tebrik mesajı gönderiyorum. Onay almam gerekir mi?

Evet. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler öncesinde onay almanız gerekir.

İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.

Aracı hizmet sağlayıcılar ve İleti Yönetim Sistemi bilgilendirme ve ticari ileti ayrımını nasıl yapıyor?

Bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı, bu sorumluluk kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunur.

İYS Katma Değerli Hizmetler Nelerdir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Seviye 1 Katma Değerli Hizmetler nelerdir?

 • Hizmet Sağlaycılar, Seviye 1 hizmeti sayesinde İYS'ye İYS İş Ortakları veya API üzerinden erişebilir. Böylelikle, temel hizmetlerde yalnızca İYS Web üzerinden yapılabilecek işlemlere web servis yoluyla da erişim sağlanmış olur.
 • Farklı ölçütlere göre anlık olarak iletişim adresinin onay durumunu sorgulayabilirsiniz.
 • Seviye 1 hizmeti sayesinde çift yönlü teknik entegrasyon (call-back) sağlayabilir böylece İleti Yönetim Sisteminde onay/ret değişikliklerinden anlık olarak (veya teknik altyapının uyumuna göre belirli aralıklarla) haberdar olabilirsiniz.
 • 1 Eylül 2020 tarihine kadar web servis üzerinden toplu bir şekilde onaylı iletişim adreslerini İYS'ye bildirebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Seviye 2 Katma Değerli Hizmetler nelerdir?

Seviye 2 hizmetleri, en kapsamlı İleti Yönetim Sistemi hizmetleridir.

 • Seviye 2 hizmeti sayesinde İYS kısa mesaj numarası (3338), İYS Çağrı Merkezi, İYS kısa link veya İYS Mobil uygulamalarını kullanarak İYS aracılığıyla alıcıdan onay alabilirsiniz.
 • İYS yoluyla alınacak onay/ret işlemleri için işletme içi uygulamalarla doğrudan teknik entegrasyon sağlayabilirsiniz.
 • Birden çok alt kullanıcı oluşturabilir ve bu kullanıcıları çeşitli rollerde yetkilendirebilirsiniz.
 • Farklı zaman aralıkları ve filtrelerle gelişmiş raporlar alabilirsiniz.
 • Kapsamlı bayi/acente yönetimi uygulayabilirsiniz.
 • İYS Web (iys.org.tr) üzerinde gelişmiş kullanıcı arayüzlerine erişebilirsiniz.

 

Mysoft, İleti Yönetim Sistemi (İYS) AŞ'nin İLK İş Ortağı Oldu. 

 

Ticari Elektronik İletilerde Ret/Çıkış Hakkı Nedir?

Ticari Elektronik İletiler hakkında yönetmeliğe göre alıcı, istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ait onayı geçersiz kılar.

Alıcının (vatandaş), Hizmet Sağlayıcı'ya ticari elektronik ileti gönderebilmesi için vermiş olduğu onayı/izni iptal etmesidir.

 • Hizmet Sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için Ticari Elektronik İletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanmalıdır.
 • Ret bildirimi imkanı, gönderilen her Ticari Elektronik İletide yer almak zorundadır.
 • Acentelik, özel yetkili işletme veya bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, ret bildirimini diğer tarafa bildirmek zorundadır.
 • Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, Hizmet Sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden alıcılara "Ret/Çıkış" hakkı nasıl sunulur?

İYS'nin katma değerli hizmetler kapsamında sağladığı çağrı merkezi, kısa mesaj numarası ve kısa link yoluyla alıcılara çıkış hakkı sunabilirsiniz.

İYS'de "Ret" bildirimi nasıl uygulanır?

Hizmet Sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını takiben 3 (üç) iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır.

 

Türkiye'de yerleşik olmayan ancak yurt içi müşterilerine Ticari Elektronik İleti gönderimi yapan firmalar İYS'ye kaydolmak zorunda mıdır?

Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın, Ticari Elektronik İleti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolması gerekmektedir.

Bu nedenle Türkiye'de yerleşik olmayan ancak Türkiye'deki alıcılara Ticari Elektronik İleti gönderen firmaların apostil tasdiki yapılmış faaliyet belgeleriyle başvurudaki yetkililerin yetki belgelerini bilgi@iys.org.tr 'ye göndermeleri gerekmektedir. Aynı belgeler daha sonra posta yoluyla da İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Merkez adresine iletilmelidir.

Vakıf üniversitesi veya özel eğitim ve öğretim kurumu niteliğine sahip hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi (İYS)' ye kaydolmaları gerekir mi?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde;

"Bu Yönetmelik hükümleri; Vakıf üniversitelerinin ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu tanıma uyan hizmet sağlayıcılar Yönetmelik'ten muaf tutulmuştur. Ancak bu hizmet sağlayıcıların altı çizili kapsamın dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumda İYS'ye kaydolmaları gerekmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kamuya yararlı dernek veya vergi muafiyeti sağlanan vakıf niteliğine sahip hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolmaları gerekir mi?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde;

"Bu Yönetmelik hükümleri; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu tanıma uyan hizmet sağlayıcılar Yönetmelik'ten muaf tutulmuştur. Ancak bu hizmet sağlayıcıların altı çizili kapsamın dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumda İYS'ye kaydolmaları gerekmektedir.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) YÖNETMELİĞİ

Ticaret Bakanlığı'nın, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği'nde değişiklikleri 4 Ocak 2020 tarihinde, 30998 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikle Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kayıt yaptırmadan, onayı olmayan alıcılara sesli arama, e-posta ya da sms ile ticari elektronik ileti gönderilemez.

Sesli arama, e-posta veya sms gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kaydolmak zorunda olacaklar. 

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Vakıf üniversitelerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,
d) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi,
e) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı,
f) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve iletilmesinin sağlandığı ortamı,
g) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) İYS Numarası: İYS'ye kayıt olan tüm hizmet sağlayıcı ve markalarına ayrı ayrı atanan tekil numarayı,
k) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
l) Kuruluş: Bakanlıkça ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla yetkilendirilen kuruluşu,
m) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
n) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,
o) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
ö) Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS): Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi,
p) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,
r) URL adresi: İlgili içeriğin internet gibi bir ağ üzerinde bulunduğu tam adresi,
ifade eder."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığı "Ticari Elektronik İletiler ve İYS" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da İYS üzerinden" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(2) Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS'ye kaydolur.
(3) İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez."
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar kapsamında ileti gönderilmesi halinde İYS üzerinden kontrol yapılmaz.
(6) Üçüncü fıkra kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS'ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir."
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her türlü elektronik iletişim aracıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da İYS üzerinden" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "aynı gün" ibaresi "24 saat" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır."
"İYS üzerinden alınan onaylara bu fıkra hükümleri uygulanmaz."
"(10) İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir."
"(11) İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS'ye kaydedilir.
(12) İYS'ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir."
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "T.C." ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya vergi" ibareleri eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
"(4) Sesli arama içeriğinde; tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ise adı ve soyadına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir."
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir."
"(6) Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS'ye bildirir.
(7) Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir."
MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.
"Ticari elektronik ileti yönetim sistemi
MADDE 10/A - (1) Kuruluş, onay ve ret bilgilerinin İYS'ye kaydedilmesi, İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikâyetlerinin alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlar ve Bakanlığın erişimine açar.
(2) Kuruluş, ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli teknik tedbiri alır.
(3) Kuruluş İYS'ye yönelik Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür."
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler
MADDE 11 - (1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir.
(2) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına yönelik teknik imkân tanır.
(3) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(4) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.
(5) Aracı hizmet sağlayıcı ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemini İYS ile uyumlaştırır.
(6) Aracı hizmet sağlayıcı, İYS'ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatmaz.
(7) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmaz.
(8) Hizmet sağlayıcının 6 ncı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları kapsamında ileti gönderiminde bulunmak istemesi halinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından bu yönde beyan alınır.
(9) Aracı hizmet sağlayıcı, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS'ye bu durumu bildirir."
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aracı hizmet sağlayıcı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Kuruluş" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir yıl" ibaresi "üç yıl" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "e-Devlet kapısı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İYS" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve içeriğinin tamamı" ibaresi ", iletinin görsel bir örneği" olarak değiştirilmiş ve aynı bendin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin son cümlesinde yer alan "İletinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "görsel" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan "içeriği" ibaresi "konusu" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Başvuru, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında il müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim yapılır."
"(5) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlar."
MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Bakanlık, hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı ve Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir."
MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki 17/A maddesi eklenmiştir.
"Elektronik posta yoluyla gönderilen ticari elektronik iletiler
MADDE 17/A - (1) Elektronik posta yoluyla gönderilen ticari elektronik iletilere, 11 nci maddenin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları ile 15 inci maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."
MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Mevcut veri tabanlarının İYS'ye yüklenmesi
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/6/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS'ye yüklendiği ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir.
(2) Alıcılar, İYS'ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.
(3) Bakanlık bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir."
MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."
MADDE 19 - Bu Yönetmeliğin; 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 7 nci, 9 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 15 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi       15/7/2015
Sayısı      29417
 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

MYSOFT BLOG

Tüm Blog yazılarımızı görmek için tıklayınız

İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıt İçin Son Gün 31 Mayıs 2021

10.05.2021 13:48:47

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan firmaları İYS'ye son veri yükleme tarihi  31 Mayıs 2021.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

10.05.2021 13:38:40

Ticari elektronik ileti izinlerinin tamamı İleti Yinetim Sistemi (İYS) sisteminde saklanır.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Vatandaşların Kullanımına Açıldı!

7.01.2021 13:20:41

Vatandaşlar 07.01.2021 itibariyle red/ çıkış haklarını ve şikayet süreçlerini İYS üzerinden yürütebilecekler

Devamı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB ) ile İYS Bilgilendirme Seminerindeydik!

16.12.2020 15:03:17

TÜROB, İYS'ye kayıt ve onay süreçleri hakkında  "Online Bilgilendirme Semineri" düzenledi.

Devamı

Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir?

5.12.2020 14:48:06

İşletmeciler, abone/kullanıcıdan açık rıza alınmasını gerektiren durumlarda bazı şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

Devamı

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliği

5.12.2020 12:56:38

BTK Tarafından Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğine dair Yönetmelik Yayınlandı!

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne Veri Aktaran Firmalar İçin Önemli Uyarı!

3.12.2020 18:36:19

150.000 Altı Verisi Olan Şirketlerin İleti Yönetim Sistemi Yüklediği Veriler Ertelem Sonrası Nasıl Olacak? 

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Ertelendi

30.11.2020 12:15:47

Hizmet Sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemine kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihi ertelendi.

Devamı

Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarının İYS'ye Kayıt Zorunluluğu Var Mı?

28.11.2020 14:33:18

Özel eğitim ve öğretim kurumlarının İleti Yönetim Sistemine kayıt zorunluluğu var mı?

Devamı

Salesforce CRM İleti Yönetim Sistemi-İYS Entegrasyonu

26.11.2020 12:01:24

Salesforce CRM için İleti Yönetim Sistemi-İYS Entegrasyonu geliştirme çalışmaları tamamlandı.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi'nin Şirketlere ve Vatandaşlara Faydası Nedir?

20.11.2020 00:31:44

İYS ile kurallara uymayan gerçek ve tüzel kişilerden kaynaklı haksız rekabetin önüne geçilecek.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi-İYS Kullanımı Ücretli Midir?

20.11.2020 00:07:12

75.000'e kadar adres sayısına sahip hizmet sağlayıcılara Seviye-1 hizmetleri bir yıl süreyle ücretsizdir!

Devamı

Excel'den İleti Yönetim Sistemi (İYS) ye Data Yükleme

20.11.2020 00:00:00

Excel'de oluşturduğunuz xls dosyası ile verileriniz İYS'ye Mysoft İYS portal üzerinden yükleyebilirsiniz.

Devamı

İzinsiz Gönderilen Mesaj, Mail ve Aramalar Nereye Şikayet Edilir? TİSS Nedir?

19.11.2020 23:47:05

İstenmeyen mesaj, mail ve aramalar için şikayet başvurularını TİSS üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi İdari Yaptırımları Nedir?

17.11.2020 18:26:54

Vatandaşın izni olmadan ticari elektronik ileti gönderimi yapan hizmet sağlayıcılara idari para cezası uygulanır.

Devamı

Ticari Elektronik İleti Gönderme Koşulları Nelerdir?

17.11.2020 18:12:28

Ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken temel kurallar nelerdir?

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) A.Ş.'den Duyuru 20.10.2020

20.10.2020 17:20:58

İleti Yönetim Sistemi (İYS) A.Ş. İLETİ 5, İLETİ 25 ve İLETİ 75 - Seviye 1 hizmetleri 1 yıl süre ile ücretsiz hale getirildi.

Devamı

Türkiye'de Yaşamayan Yurt İçi Müşterilere Ticari Elektronik İleti Gönderilir Mi?

18.09.2020 12:01:27

Türkiye'de yerleşik olmayan yurt içi müşterilerine Tic.İleti gönderimi yapanlar İYS'ye kaydolmak zorunda mıdır?

Devamı

İYS Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

31.08.2020 00:00:00

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Devamı

İYS Katma Değerli Hizmetler Nelerdir?

7.08.2020 12:16:09

İleti Yönetim Sistemi Seviye 1 ve Seviye 2 Katma Değerli Hizmetler nelerdir? Entegrasyon Süreci Nasıl Yapılır?

Devamı

Tacir veya Esnafa Ticari Elektronik İleti Gönderirken Onay Almak Zorunlu Mu?

5.08.2020 14:10:39

Tacir veya esnaf olan alıcılara, ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir.

Devamı

İzinli Mail ve Telefonların İYS’ye Yüklenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

4.08.2020 10:39:52

Mevcut veri tabanının İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılmasında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

İYS Aracı Hizmet Sağlayıcı Kimdir, Yükümlülükleri Nelerdir?

27.07.2020 16:22:26

Aracı Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcının yükümlülüklerinin getirilmesine teknik imkan sağlar.

Devamı

Mysoft, İleti Yönetim Sistemi (İYS) AŞ'nin İLK İş Ortağı Oldu

23.07.2020 23:54:43

Mysoft, Ticari Elektronik İleti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği İleti Yönetim Sistemi ile iş ortağı oldu.

Devamı

Ticari Elektronik İletilerde Ret/Çıkış Hakkı Nedir?

13.07.2020 22:06:44

İleti Yönetim Sisteminde alıcı, istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir.

Devamı

İYS API Versiyon 2.0 Güncelleme Duyurusu Yapıldı

10.07.2020 22:47:39

İleti Yönetim Sistemi A.Ş API V.2.0 'da marka listeleme, bayi yönetimi, bayi izin yönetimi, bayiler için ek bilgi servisleri geldi.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) İş Ortağı Kimdir? İş Ortağı Nasıl Olunur?

9.07.2020 15:11:25

İYS İş Ortağı, İYS API lisansı kullanarak, kendi müşterilerine İYS entegrasyon hizmeti sunan iş ortaklarıdır.

Devamı

İYS Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

8.07.2020 13:52:14

iys.org.tr'de bulunan başvuru formunu doldurarak, gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir.

Devamı

Toplu Mail Yasaklanıyor Mu? Son Gün 31 Aralık 2020

7.07.2020 13:03:05

Toplu mail ve sms gönderimlerinde yeni dönem! son tarih 1 Ocak 2021 itibari ile İYS devreye giriyor.

Devamı
WhatsApp