Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin aktarılması nedir? Veri aktarımı ne demektir?

İşlenmek üzere toplanan kişisel verilerin, üçüncü kişilere aktarılmasına kişisel verilerin aktarılması veya veri aktarımı denir. Kişisel Verileri Koruma Kanununda kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi,
 • Fiili olanaksızlık sebebiyle rızasını belirtemeyecek halde olan ya da rızasının hukuki geçerliliği olmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının yaşamı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir mukavelenin inşası ya da uygulanmasıyla ilgili olması koşuluyla, mukavelenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin zazuri olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa etmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından aleni hale getirilmiş olması,
 • Bir hakkın kurulması, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması,
 • Verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zaruri olması,

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Sağlık ve cinsel hayat haricindeki özel nitelikli kişisel veriler açısından yasada aleni şekilde öngörülmüş olması,
 • Sağlık ve cinsel hayatla ilgili veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin idam ettirilebilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla sır saklama sorumluluğunda olan kişiler ya da yetkili kuruluşlarca, aktarılabilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KVKK yurtdışına veri aktarımı nedir?

Kişisel verinin yurt dışına aktarılması; bir hakkın tesisi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması, verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında mümkündür.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Yeterli korumanın olduğu ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan veri işleme koşullarının bulunması,
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan işleme koşullarının bulunması. Ayrıca Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun izninin olması, durumlarında kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.
KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ile aktarılmasında aynı koşulları aramaktadır. Ayrıca ilave tedbirlerin alınmasını da öngörmüştür.

Yurtdışına veri aktarım taahhütnamesi

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecek birinci metot Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca kabul edilerek ilan edilen "Taahhütnameler"dir. Taahhütnameler, veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarım ve veri sorumlusundan veri işleyene aktarım olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir.

Şirket Kuralları

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılacak ikinci metot "Bağlayıcı Şirket Kuralları"dır.
Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu ve Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

KVKK yeterli korumanın bulunduğu ülkeler hangileridir?

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından henüz açıklanmadı.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp