Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin aktarılması nedir? Veri aktarımı ne demektir?

İşlenmek üzere toplanan kişisel verilerin, üçüncü kişilere aktarılmasına kişisel verilerin aktarılması veya veri aktarımı denir. Kişisel Verileri Koruma Kanununda kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi,
 • Fiili olanaksızlık sebebiyle rızasını belirtemeyecek halde olan ya da rızasının hukuki geçerliliği olmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının yaşamı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir mukavelenin inşası ya da uygulanmasıyla ilgili olması koşuluyla, mukavelenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin zazuri olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa etmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından aleni hale getirilmiş olması,
 • Bir hakkın kurulması, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması,
 • Verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zaruri olması,

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Sağlık ve cinsel hayat haricindeki özel nitelikli kişisel veriler açısından yasada aleni şekilde öngörülmüş olması,
 • Sağlık ve cinsel hayatla ilgili veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin idam ettirilebilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla sır saklama sorumluluğunda olan kişiler ya da yetkili kuruluşlarca, aktarılabilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KVKK yurtdışına veri aktarımı nedir?

Kişisel verinin yurt dışına aktarılması; bir hakkın tesisi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması, verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında mümkündür.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Yeterli korumanın olduğu ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan veri işleme koşullarının bulunması,
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan işleme koşullarının bulunması. Ayrıca Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun izninin olması, durumlarında kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.
KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ile aktarılmasında aynı koşulları aramaktadır. Ayrıca ilave tedbirlerin alınmasını da öngörmüştür.

Yurtdışına veri aktarım taahhütnamesi

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecek birinci metot Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca kabul edilerek ilan edilen "Taahhütnameler"dir. Taahhütnameler, veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarım ve veri sorumlusundan veri işleyene aktarım olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir.

Şirket Kuralları

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılacak ikinci metot "Bağlayıcı Şirket Kuralları"dır.
Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu ve Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

KVKK yeterli korumanın bulunduğu ülkeler hangileridir?

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından henüz açıklanmadı.

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp