Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin aktarılması nedir? Veri aktarımı ne demektir?

İşlenmek üzere toplanan kişisel verilerin, üçüncü kişilere aktarılmasına kişisel verilerin aktarılması veya veri aktarımı denir. Kişisel Verileri Koruma Kanununda kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi,
 • Fiili olanaksızlık sebebiyle rızasını belirtemeyecek halde olan ya da rızasının hukuki geçerliliği olmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının yaşamı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir mukavelenin inşası ya da uygulanmasıyla ilgili olması koşuluyla, mukavelenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin zazuri olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa etmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından aleni hale getirilmiş olması,
 • Bir hakkın kurulması, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması,
 • Verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zaruri olması,

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Sağlık ve cinsel hayat haricindeki özel nitelikli kişisel veriler açısından yasada aleni şekilde öngörülmüş olması,
 • Sağlık ve cinsel hayatla ilgili veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin idam ettirilebilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla sır saklama sorumluluğunda olan kişiler ya da yetkili kuruluşlarca, aktarılabilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KVKK yurtdışına veri aktarımı nedir?

Kişisel verinin yurt dışına aktarılması; bir hakkın tesisi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması, verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında mümkündür.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Yeterli korumanın olduğu ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan veri işleme koşullarının bulunması,
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan işleme koşullarının bulunması. Ayrıca Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun izninin olması, durumlarında kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.
KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ile aktarılmasında aynı koşulları aramaktadır. Ayrıca ilave tedbirlerin alınmasını da öngörmüştür.

Yurtdışına veri aktarım taahhütnamesi

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecek birinci metot Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca kabul edilerek ilan edilen "Taahhütnameler"dir. Taahhütnameler, veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarım ve veri sorumlusundan veri işleyene aktarım olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir.

Şirket Kuralları

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılacak ikinci metot "Bağlayıcı Şirket Kuralları"dır.
Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu ve Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

KVKK yeterli korumanın bulunduğu ülkeler hangileridir?

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından henüz açıklanmadı.

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp