Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin aktarılması nedir? Veri aktarımı ne demektir?

İşlenmek üzere toplanan kişisel verilerin, üçüncü kişilere aktarılmasına kişisel verilerin aktarılması veya veri aktarımı denir. Kişisel Verileri Koruma Kanununda kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi,
 • Fiili olanaksızlık sebebiyle rızasını belirtemeyecek halde olan ya da rızasının hukuki geçerliliği olmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının yaşamı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir mukavelenin inşası ya da uygulanmasıyla ilgili olması koşuluyla, mukavelenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin zazuri olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa etmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından aleni hale getirilmiş olması,
 • Bir hakkın kurulması, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması,
 • Verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zaruri olması,

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasının şartları nelerdir?

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Sağlık ve cinsel hayat haricindeki özel nitelikli kişisel veriler açısından yasada aleni şekilde öngörülmüş olması,
 • Sağlık ve cinsel hayatla ilgili veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin idam ettirilebilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla sır saklama sorumluluğunda olan kişiler ya da yetkili kuruluşlarca, aktarılabilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KVKK yurtdışına veri aktarımı nedir?

Kişisel verinin yurt dışına aktarılması; bir hakkın tesisi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zaruri olması, verisi işlenen kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında mümkündür.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının şartları nelerdir?

 • Verisi işlenen kişinin açık rızasının olması,
 • Yeterli korumanın olduğu ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan veri işleme koşullarının bulunması,
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelere kişisel veri aktarılmasında; aktarılacak verinin mahiyetine göre KVKK'da açıklanan işleme koşullarının bulunması. Ayrıca Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun izninin olması, durumlarında kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda saydığımız şartlardan birinin oluşması gerekmektedir.
KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ile aktarılmasında aynı koşulları aramaktadır. Ayrıca ilave tedbirlerin alınmasını da öngörmüştür.

Yurtdışına veri aktarım taahhütnamesi

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecek birinci metot Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca kabul edilerek ilan edilen "Taahhütnameler"dir. Taahhütnameler, veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarım ve veri sorumlusundan veri işleyene aktarım olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir.

Şirket Kuralları

Türkiye'deki ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının gerekli korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılacak ikinci metot "Bağlayıcı Şirket Kuralları"dır.
Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu ve Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

KVKK yeterli korumanın bulunduğu ülkeler hangileridir?

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından henüz açıklanmadı.

NFT Nedir? Ne İşe Yarar? NFT Nasıl Yapılır? NFT Nasıl Alınır ve Satılır?

 29 Kasım 2021 Pazartesi

Non-Fungible Token kelimelerinin baş harflerinden oluşan NFT; Takas Edilemez Jeton demektir.

Devamı

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi!

 28 Kasım 2021 Pazar

2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlendi.

Devamı

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

 22 Kasım 2021 Pazartesi

K.M alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında ise "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunludur.

Devamı

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi

 20 Kasım 2021 Cumartesi

Son teknolojileri ve gelişmiş analitik araçları kullanabilecek yetenekte kişileri ekibinize dahil edin.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

 18 Kasım 2021 Perşembe

KVKK, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir

Devamı

KVKK'dan Belediyelerle İlgili Çok Önemli Karar!

 9 Kasım 2021 Salı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Belediyelerle ilgili çok önemli karar!

Devamı

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İptal Edilir? e-SMM İptal Süresi Ne Kadar?

 9 Kasım 2021 Salı

e-SMM'yi düzenleyen satıcı veya alıcı tarafından e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması

Devamı

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

 2 Kasım 2021 Salı

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Devamı

KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

 2 Kasım 2021 Salı

KVKK ilgili kişi kimdir? Kişisel veri sahibi kimdir? İlgili kişinin hakları nelerdir?

Devamı

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

 2 Kasım 2021 Salı

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Devamı
WhatsApp