e-Fatura

mysoft-gib-logo-725-px

E-fatura nedir?

Türkiye'de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura GİB'in belirlediği standartlarda kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan dijital faturadır.

 • E-fatura e-fatura sistemine zorunlu yada gönüllü geçen firmalar arasında kesilir. 
 • Her şirket gönüllü olarak e-fatura uygulamasına geçebilir.
 • Gelir İdaresinin yayınladığı tebliğlere göre ilgili şartları taşıyan firmaların geçmesi zorunludur 

E-Fatura kimlere zorunludur?

1. 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren) geçmek zorundadır.

2. ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK'dan lisans alımı veya mezkur kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa ve ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçmek zorundadır.

İhracat'ta e-Fatura

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemek zorundadır.

 

 

 

e-Fatura Avantajları

 • e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama hızlıca kesebilirsiniz. Bu sayede iş süreçlerinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliğini artırırsınız.
 • e-faturaya geçerek kağıt kullanımının önüne geçmiş olur doğaya katkıda bulunursunuz.
 • Dakikalar içinde e-Fatura oluşturup müşterilerinize anında iletiriniz.
 • Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı olmaz, mutabakat gibi süreçlere son bulur.
 • Kargo masraflarından kurtulur maliyetinizi düşürürsünüz.
 • e-Fatura kullanarak geriye dönük faturalara çok hızlı ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar faturayı anında bulursunuz.
 • e-Fatura lar mevzuat gereği çok farklı sistemlerde güvenle saklanır, bu nedenle kaybolmaz..
 • e-Fatura sayesinde hem hız kazanır, hem maliyet tasarrufu yaparsınız.
 • Kullandığınız muhasebe yazılımları ile uyumludur.

 

Mali Mühür almış firmalar e-Fatura başvurusunu 

Gelir İdaresi Başkanlığının https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yapabilir.

E-fatura ya geçen mükellefler 3 farklı şekilde bu uygulamadan yararlanabilirler.

1.Özel Entegratör (Özel Entegrayon)

Gelir İdaresi Başkanlığınca izin verilen Özel Entagratörler aracılığı ile mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilir. E-fatura geçişinde en kolay ve daha fazla hizmetin sunulduğu bu yöntem son derece yaygındır. Mevcut efatura kullanıcılarının %85'i bu yöntemi tercih etmektedir. Özel entegratörler mükelleflere çok sayıda hizmeti sunarak mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özel entegtörlerin bazı kalite belgelerini alması zorunludur. E-fatura saklama hizmeti özel entegratörlece yapılmaktadır.

2.Doğrudan Entegrasyon

Bu yöntemde mükkellef kendi bilgi işlem sistemi ile e-belgelerini Gib'e ulaştırmaktadır.  Genellikle çok büyük şirketler tarafından tercih edilmekte olup çok yaygın bir yöntem değildir. Toplam e-fatura mükelleflerin ancak %4 ü bu yöntemi tercih etmiştir.

3. Gib e-Fatura Portalı

Bu yöntemle mükellefler Gib'in kendilerine sunduğu portal üzerinden faturalarını kesebilmektedir. Gib tarafından ücretsiz sunulan bu servisde e-faturalar saklanmamaktadır. e-fatura saklama sorumluluğu mükellefin kendisindedir. Ayrıca aylık olarak kesilecek e-fatura adedinde sayısal sınırlama vardır. Mükelleflerin yaklaşık %11 i bu yöntemi tercih etmiştir.

 

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla "Özel Entegratörlük" müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

 

e-Fatura veya e-Arşiv Fatura Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer Mi?

23.3.2020 00:59:18

Sevkiyatın başladığı lokasyonda altyapı ve teknik yetersizliklerden dolayı e-İrsaliye düzenlenme imkanı yoksa ...

Devamı

E-Belge Sürecinde KOBİ’leri Neler Bekliyor?

23.3.2020 00:23:25

1 Temmuz itibarıyla KOBİ'ler e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv sistemlerini kullanmaya başlayacaklar.

Devamı

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

16.3.2020 13:19:42

e-Belge sistemleriyle henüz tanışmayan firmalar için e-Arşiv Fatura ve e-Fatura arasındaki farklar nelerdir?

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

9.3.2020 11:49:58

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sorgulama işleminin nasıl yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Devamı

Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nasıl?

9.3.2020 11:24:05

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın yayımladığı son tebliğ ile günlük fatura kesme limitleri yeniden düzenlendi.

Devamı

Yeni Başlayacaklar için e-Belge Sistemleri Rehberi

9.3.2020 10:43:07

e-Belge sistemleri ile işler elektronik ortama taşınırken, ticari hayatta bir çok kolaylıkları da beraberinde getiriyor.

Devamı

KOBİ'ler İçin e-Fatura Dönemi Başladı

2.3.2020 14:28:31

KOBİ'ler için e-Faturaya geçiş yapmak ilk etapta külfet gibi görünse de aslında büyük avantajlar sağlıyor.

Devamı

Entegratör Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Neler?

2.3.2020 14:11:16

Özel entegratörler, mükellefleri adına e-Belgeleri oluşturmaya GİB tarafından yetkili aracı kurumlardır.

Devamı

İhracat e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular

14.2.2020 18:36:06

İhracata e-Fatura ve Tax-Free faturalarının dahil edilmesiyle ihracat süreçleri de dijital ortama taşınıyor.

Devamı

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Uygulamalarına İlişkin Sık Sorulan Sorular

14.2.2020 09:36:18

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vs. e-Belge ilgili tüm merak edilenlerin cevapları

Devamı
WhatsApp