e-Fatura

mysoft-gib-logo-725-px

E-fatura nedir?

Türkiye'de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura GİB'in belirlediği standartlarda kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan dijital faturadır.

 • E-fatura e-fatura sistemine zorunlu yada gönüllü geçen firmalar arasında kesilir. 
 • Her şirket gönüllü olarak e-fatura uygulamasına geçebilir.
 • Gelir İdaresinin yayınladığı tebliğlere göre ilgili şartları taşıyan firmaların geçmesi zorunludur 

E-Fatura kimlere zorunludur?

1. 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren) geçmek zorundadır.

2. ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK'dan lisans alımı veya mezkur kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa ve ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçmek zorundadır.

İhracat'ta e-Fatura

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemek zorundadır.

 

 

 

e-Fatura Avantajları

 • e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama hızlıca kesebilirsiniz. Bu sayede iş süreçlerinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliğini artırırsınız.
 • e-faturaya geçerek kağıt kullanımının önüne geçmiş olur doğaya katkıda bulunursunuz.
 • Dakikalar içinde e-Fatura oluşturup müşterilerinize anında iletiriniz.
 • Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı olmaz, mutabakat gibi süreçlere son bulur.
 • Kargo masraflarından kurtulur maliyetinizi düşürürsünüz.
 • e-Fatura kullanarak geriye dönük faturalara çok hızlı ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar faturayı anında bulursunuz.
 • e-Fatura lar mevzuat gereği çok farklı sistemlerde güvenle saklanır, bu nedenle kaybolmaz..
 • e-Fatura sayesinde hem hız kazanır, hem maliyet tasarrufu yaparsınız.
 • Kullandığınız muhasebe yazılımları ile uyumludur.

 

Mali Mühür almış firmalar e-Fatura başvurusunu 

Gelir İdaresi Başkanlığının https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yapabilir.

E-fatura ya geçen mükellefler 3 farklı şekilde bu uygulamadan yararlanabilirler.

1.Özel Entegratör (Özel Entegrayon)

Gelir İdaresi Başkanlığınca izin verilen Özel Entagratörler aracılığı ile mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilir. E-fatura geçişinde en kolay ve daha fazla hizmetin sunulduğu bu yöntem son derece yaygındır. Mevcut efatura kullanıcılarının %85'i bu yöntemi tercih etmektedir. Özel entegratörler mükelleflere çok sayıda hizmeti sunarak mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özel entegtörlerin bazı kalite belgelerini alması zorunludur. E-fatura saklama hizmeti özel entegratörlece yapılmaktadır.

2.Doğrudan Entegrasyon

Bu yöntemde mükkellef kendi bilgi işlem sistemi ile e-belgelerini Gib'e ulaştırmaktadır.  Genellikle çok büyük şirketler tarafından tercih edilmekte olup çok yaygın bir yöntem değildir. Toplam e-fatura mükelleflerin ancak %4 ü bu yöntemi tercih etmiştir.

3. Gib e-Fatura Portalı

Bu yöntemle mükellefler Gib'in kendilerine sunduğu portal üzerinden faturalarını kesebilmektedir. Gib tarafından ücretsiz sunulan bu servisde e-faturalar saklanmamaktadır. e-fatura saklama sorumluluğu mükellefin kendisindedir. Ayrıca aylık olarak kesilecek e-fatura adedinde sayısal sınırlama vardır. Mükelleflerin yaklaşık %11 i bu yöntemi tercih etmiştir.

 

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla "Özel Entegratörlük" müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

 

e-Belge Uygulamalarının Cezası Var Mı?

16.1.2020 00:25:04

Kanuna aykırı hazırlanmış her belge için 240 TL ceza kesilecek. Cezanın toplamı 12 bin TL'yi, bir yılda ise 120 bin TL ...

Devamı

e-Belge Sürecinde En Sık Sorulan Sorular

9.12.2019 00:09:19

GİB'in son tebliği ile e-Fatura kullanıcı sayısının toplamda 200.000 mükellefi bulması bekleniyor.

Devamı

Hal kayıt sisteminde e-belge uygulaması ne zaman başlıyor?

4.12.2019 15:36:19

15 bin komisyoncu ve tüccar 1 Ocak 2020 itibarıyla e-belge uygulamalarına dahil olacak.

Devamı

e-Serbest Meslek Makbuzu Hakkında Merak Edilenler

4.12.2019 13:02:39

Yaklaşık 170 bin civarında serbest meslek erbabına 2020 yılında e-SMM için zorunlu hale getirildi.

Devamı

e-Fatura başvuru süreci ve kullanımıyla ilgili merak edilenler

1.12.2019 01:39:53

e-Dönüşümün en önemli ayağını oluşturan e-Fatura ile ilgili bazı soruların cevaplarını sizler için derledik.

Devamı

e-Dönüşüm sürecinde dikkatli olun

23.11.2019 18:06:17

Yıllık cirosu 5 milyon TL'yi aşan firmalar 01.07.2020'ye kadar e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv'e zorunlu geçecek

Devamı

e-İrsaliye kimlere zorunlu?

23.11.2019 17:54:45

Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-Fatura sistemine kayıtlı firmalar için e-İrsaliye zorunlu oldu.

Devamı

e-Arşiv sistemine geçiş zorunlu mu?

18.11.2019 12:04:44

Uzun zamandır beklenen tebliğinin yayınlanması ile e-Dönüşüm piyasası olabildiğince hareketlendi.

Devamı

e-Belge Uygulamaları Kullanıcı Sayıları

15.11.2019 18:37:48

Gib tarafından sunulan e-Dönüşüm uygulamalarının kullanıcı sayıları nedir?

Devamı

e-Faturaya Nasıl Geçiş Yapılır?

9.11.2019 15:18:59

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayınladığı yeni tebliğ ile e-belgelerin kullanımı ve denetiminde önemli değişiklikler yaptı.

Devamı
WhatsApp