e-Fatura

e-Fatura GİB'in belirlediği standartlarda kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bir faturada yer alması gereken bilgilerin yer aldığı, alıcı ve satıcı arasındaki iletiminin GİB üzerinden gerçekleştirildiği dijital faturadır. 

e-Fatura uygulaması; fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. e-Fatura, matbu faturalarla aynı hukuki niteliklere sahiptir.  e-Fatura ilk defa 5 Mart 2010 tarihinde 397 Sıra No.lu VUK tebliğiyle uygulamaya konmuştur.

 • e-fatura e-fatura sistemine zorunlu yada gönüllü geçen firmalar arasında kesilir. 
 • Her şirket gönüllü olarak e-fatura uygulamasına geçebilir.
 • Gelir İdaresinin yayınladığı tebliğlere göre ilgili şartları taşıyan firmaların geçmesi zorunludur 

Gelir İdaresi Bakanlığı (GİB) e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları

e-Fatura Geçiş Zorunluluğu, e-Fatura Geçme Şartları?

 • 2018 ve takip eden yıllar cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Faturaya geçmeleri zorunludur.
 • 2020 ve sonraki yıllar, cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise söz konusu hesap dönemini takip eden yılın 7. ayının ilk gününden itibaren e-Faturaya geçmek zorundadır.
 • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları, 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Faturaya geçmek zorundalar.
 • İnternet üzerinden satış yapılmasına aracılık eden mükellefler, 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Faturaya geçmek zorundalar.
 • ÖTV Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimini yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Faturaya geçmek zorundalar.
 • ÖTV Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler ,1 Temmuz 2020'ye kadar e-Faturaya geçmek zorundalar. 

 

E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mali Mühür almış firmalar e-Fatura başvurusunu  Gelir İdaresi Başkanlığının https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yapabilir.

 

E-fatura ya geçen mükellefler 3 farklı şekilde bu uygulamadan yararlanabilirler

Özel Entegratör (Özel Entegrayon)

Gelir İdaresi Başkanlığınca izin verilen Özel Entagratörler aracılığı ile mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilir. E-fatura geçişinde en kolay ve daha fazla hizmetin sunulduğu bu yöntem son derece yaygındır. Mevcut e-fatura kullanıcılarının %85'i bu yöntemi tercih etmektedir. Özel entegratörler mükelleflere çok sayıda hizmeti sunarak mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özel entegtörlerin bazı kalite belgelerini alması zorunludur. E-fatura saklama hizmeti özel entegratörlece yapılmaktadır.

Doğrudan Entegrasyon

Bu yöntemde mükkellef kendi bilgi işlem sistemi ile e-belgelerini Gib'e ulaştırmaktadır.  Genellikle çok büyük şirketler tarafından tercih edilmekte olup çok yaygın bir yöntem değildir. Toplam e-fatura mükelleflerin ancak %4 ü bu yöntemi tercih etmiştir.

Gib e-Fatura Portalı

Bu yöntemle mükellefler Gib'in kendilerine sunduğu portal üzerinden faturalarını kesebilmektedir. Gib tarafından ücretsiz sunulan bu servisde e-faturalar saklanmamaktadır. e-fatura saklama sorumluluğu mükellefin kendisindedir. Ayrıca aylık olarak kesilecek e-fatura adedinde sayısal sınırlama vardır. Mükelleflerin yaklaşık %11 i bu yöntemi tercih etmiştir.

 

e-Faturaya Geçiş Süreci Nasıl Yapılır?

e-Faturaya geçiş yapabilmek için;

 • Tüzel kişilerin, Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden ( https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden başvurabilirsiniz) mali mühür temin etmeleri gerekir.
 • Gerçek kişilerin ise e-İmza almaları gerekir.

Mali Mühür temin etmiş mükellefler, e-Fatura başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
adresinden yapabilirler.

e-Fatura almanız ve iletebilmeniz için hesabınızı aktive etmeniz gerekir, e-Fatura hesap aktivasyonu çalıştığınız özel entegratör yada GİB e-Fatura başvuru rehberinde yer alan bir programı ile yapılır.

e-Fatura aktivasyon işlemi sonrası artok e-fatura kayıtlı kullanıcı olunur. e-Fatura gönderme ve alma süreci aktif olarak çalışır.

Tüm bu işlemler için, Mysoft Anahtar Teslim e-Fatura hizmetimizden yararlanabilir, süreç boyunca e-Fatura uzmanlarımız 7/24 destek alabilirsiniz.

 

e-Fatura Avantajları Nedir?

 • e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama hızlıca kesebilirsiniz. Bu sayede iş süreçlerinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliğini artırırsınız.
 • e-Faturaya geçerek kağıt kullanımının önüne geçmiş olur doğaya katkıda bulunursunuz.
 • Dakikalar içinde e-Fatura oluşturup müşterilerinize anında iletiriniz.
 • Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı olmaz, mutabakat gibi süreçlere son bulur.
 • Kargo masraflarından kurtulur maliyetinizi düşürürsünüz.
 • e-Fatura kullanarak geriye dönük faturalara çok hızlı ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar faturayı anında bulursunuz.
 • e-Faturalar mevzuat gereği çok farklı sistemlerde güvenle saklanır, bu nedenle kaybolmaz..
 • e-Fatura sayesinde hem hız kazanır, hem maliyet tasarrufu yaparsınız.
 • Kullandığınız muhasebe yazılımları ile uyumludur.

 

E-Fatura Zorunluluğu?

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla "Özel Entegratörlük" müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

 

Hem kağıt fatura hem e-Fatura düzenlemek mümkün mü?

e-Fatura kullanmaya başladıktan sonra kağıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere e-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Fatura sistemine yeni kayıt yaptıran mükelleflerin, "e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde" ilan edilmelerini takiben 7 gün içinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre zarfında e-Fatura iletmeleri zorunlu değildir.

e-Fatura Düzenlememe (Kesmeme) Cezası 2020 yılında Ne Kadar?

VUK 353. maddesine göre, e-belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan (e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-smm, e-mm ve e-bilet) belgelerin, istisnai durumlar hariç, matbu olarak düzenlenmesi halinde, özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Fatura Düzenlememe Cezaları

GİB (Gelr İdaresi Başkanlığı) tarafından 27.12.2019 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, 2020 yılı ceza miktarları, 2019 yılına göre % 22,58 oranında artırıldı.

VUK (Vergi Usul Kanunu) da belirlenen ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları" na göre, 2019'da 290 TL olan ceza tutarı, 2020 yılında 350 TL olarak düzenlendi.

e-fatura, e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, gider pusulası alınmaması ve verilmemesi durumunda her belge için 350 TL usulsüzlük cezası uygulanır.

Bununla birlikte e dekont, e döviz, e sigorta poliçesi ve e sigorta komisyon gideri de ceza kapsamına alındı.

Ayrıca, her belge türüyle ilgili olarak, her tespit için toplam ceza 18 bin TL'yi, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180 bin TL'yi geçmeyecek.

Mali Mühür Nedir? 

Mali Mühür, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) e-Müstahsil Makbuzu(e-MM) vb. diğer resmi evrakların bütünlüğünü, kaynağını ve içeriğini güvence altına alan, söz konusu belgelerin dijital ortamdan muhataplarına iletilmesi ve dijital ortamda korunması sırasında emniyetini ve gizliliğini sağlayan elektronik kaşedir. Firma kaşesinin elektronik halidir. USB aygıtı görünümündedir.

Mali Mühürün önemi nedir?

Mali Mühür, kurumsal bir e-İmza türüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) adına TÜBİTAK tarafından hazırlanmaktadır. Mali Mühür olmadan e-Fatura ve diğer resmi belgeleri gönderemezsiniz.

Mali Mühür Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mali Mühür Kurulumu Nasıl Yapılır?

Temel Fatura nedir?

Temel e-Fatura senaryosunda; alıcı fatura üzerinde herhangi bir teknik sorun (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği vb) olmadığı müddetçe faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcının Temel e-Faturayı reddetme seçeneği yoktur. Alıcı, fatura ile ilgili itirazını yalnızca harici yollarla gerçekleştirebilir.

Ticari Fatura nedir?

Ticari e-Fatura senaryosunda; Alıcı gelen faturayı "kabul", "ret" ya da "iade" etme hakkına sahiptir. Ticari e-Fatura alıcıya ulaştıktan sonra kabul edip etmeyeceğini bildirmesi gerekir.

TEMEL E-FATURA VE TİCARİ E-FATURA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Faturayı alıcıya Temel e-Fatura şeklinde gönderirseniz fatura alıcının onayı beklenmeksizin onaylanmış sayılır.
Ticari e-Fatura göndermeniz durumunda, alıcının faturayı onaylaması, reddetmesi veya iptal etmesi gerekir.

Temel e-Faturada, hata olması veya alıcının faturayı kabul etmemesi durumunda, iade faturası düzenleyerek veya muhasebe kayıtlarına almadan harici yollarla sistem dışından itiraz edilebilir.
Ticari e-Faturada ise alıcı, faturayı aldığı anda, onay, red veya iptal edebilir. Ticari e-Fatura'yı 7 gün içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir.

Temel e-Fatura, daha çok hizmet faturalarında kullanılmaktadır.

Ticari e-Fatura ise daha çok ticarette kullanılmaktadır.

Temel ya da Ticari Fatura arasındaki farklılıklardan dolayı, herhangi bir işe başlamadan önce müşterinizle hangi faturayı kullanacağınız hakkında fikir birliğine varmanız gerekir.
Şayet hangi fatura kullanılacağı konusunda bir anlaşma yapılmadıysa, reddetme özelliğinden dolayı Ticari e-Fatura kullanmak daha yararlı olacaktır.

Son olarak Ticari e-Fatura, herhangi bir anlaşmazlık halinde, hukuki yollara başvurmanız durumunda, kanıt niteliği taşımaktadır.

2020 yılı için Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın yayımladığı son tebliğe göre 2020 yılı için günlük fatura kesme sınırları(limitleri) yeniden düzenlendi.

Tebliğe göre, 2020 itibariyle mükellefler, vergi mükellefi olan diğer işletmelere 5 bin TL (vergiler dahil) ve üzerindeki faturaları GİB portal yada entegratörler üzerinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar.

Ayrıca vergi mükellefi olmayanlara yani nihai tüketicilere düzenlenen faturaların 30 bin TL (vergiler dahil) ve üzerinde olan faturaları GİB portal yada entagratörler üzerinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar.

 

İhracat e-Fatura Zorunluluğu Ne Zaman? İhracat e-Fatura Nasıl Düzenlenir?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemek zorundadır.

GİB tarafından, 1 Temmuz 2017 itibariyle ihracat ve tax-free faturalarının e-Fatura sistemine alınmasıyla beraber, ihracat işlemleri de dijital ortama taşındı. Bu uygulamayla ihracat faturaları GİB kanalıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderiliyor.

İhracat yapan ve e-Fatura kapsamında olan şirketler, e-Fatura düzenlemek zorundadır. İhracat e-Faturası, yasal haklarınızı savunarak karşı tarafa sunacağınız resmi belge niteliğine sahiptir.

İhracat e-Fatura Düzenleme İptal ve Düzenlememe Cezası?

İhracat e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular?

 

e-Fatura veya e-Arşiv Fatura Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer Mi?

Malın tesliminde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenlenir ve düzenleme tarihinin yanında saat ve dakikası yazılırsa ayrıca belge üzerinde "İrsaliye yerine geçer" ibaresi eklenirse e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, sevk irsaliyesi yerine geçer.

Ayrıca matbu çıktısının satıcı ya da yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek yoktur.

e-irsaliye düzenlenme imkanı altyapı ve teknik yetersizliklerden dolayı yoksa sevk irsaliyesi düzenlenebilir mi?


Bu gibi durumlarda kağıt Sevk İrsaliyesi ve e-irsaliye aynı zamanda düzenlenir. Düzenlenen matbu sevk irsaliyesinde e-irsaliye'ye ait belge no ve belge düzenleme tarihi, saat ve dakika olarak yazılır.

Ayrıca, malın fiili sevki esnasında düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması durumunda, sevkiyatı sağlayan kişi veya kuruma belgenin dijital ortamda gösterimine imkan sağlayacak gerekli bilgilerin paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu sevk irsaliyesinde "e irsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir." ibaresinin yazılması zorunludur.

e-Fatura ile e-Arşiv Fatura Fark Nedir?

e-Belge sistemleriyle beraber "e-Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" kavramları da hayatımıza girdi. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura birbirine benzese de aralarında bazı farklar bulunmaktadır.

e-Fatura; faturalarınızı elektronik ortamda düzenleyip, iletebileceğiniz ve saklayabileceğiniz sistemdir.

e-Arşiv Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlara düzenlenen e-Faturalardır. e-Arşiv sistemi aracılığıyla düzenlenir, gönderilir ve saklanır.

 • e-Fatura sisteminde, yalnızca uygulamada kayıtlı kullanıcılara e-Fatura düzenlenebilir, iletilebilir ve alınabilir.
 • e-Arşiv Fatura sistemi ise e-Fatura kapsamı haricindeki alıcılara kesilen faturaların da dijital ortamda oluşturulmasını ve ikinci suretinin elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.
 • e-Fatura sisteminde düzenlenen faturalar önce GİB'e sonra alıcıya iletilir. Faturalar GİB tarafından ön kontrolden geçer. e-Arşiv Fatura'da ise GİB'e ayda bir defa raporla bilgi verilir.
 • e-Fatura'da, fatura dijital ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz, e-Arşiv Fatura'da ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı olarak gönderilebilir.
 • e-Fatura sistemine dahil olmak şartıyla, isteyen her firma e-Arşiv Fatura sistemine geçebilir.
 • e-Fatura'da zaman damgası yoktur. Oysa e-Arşiv Fatura'da evrakların, mali mühür ve zaman damgasıyla onaylanması ve muhafaza edilmesi gerekir.
 • e-Fatura'da UBL-TR formatı zorunludur. e-Arşiv'de istenilen format kullanılabilir.
 • e-Fatura'da, GİB Portal, Entegrasyon veya Özel Entegratör, sistemlerinden biri kullanılır. e-Arşiv Fatura kullanıcıları, "Özel Entegratör" veya kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden (GİB'den onay alarak) kullanabilir.

 

e-Fatura Canlı Ortam Başvuru Sorgulama (GİB) Nasıl Yapılır?

e-Fatura sorgulama işlemi, https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp adresinden mükellefin vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarasını girerek yapabilirsiniz. Mevcut bilgilerle, sistemdeki bilgileri karşılaştırabilir, doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

GİB tarafından uygulamaya konulan e-Fatura sistemi kullanıcılarına bir çok kolaylık ve avantajları beraberinde getiriyor.

Hal kayıt Sistemi kullanan Komisyoncu ve tüccarlar için e-Fatura, e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

Hal kayıt sisteminde olan 15 bin komisyoncu ve tüccar 1 Ocak 2020 itibarıyla e-belge uygulamalarına dahil  oldu  19 Ekim 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 509 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile e-Dönüşüm uygulamalarında yeni bir dönem başladı. Söz konusu tebliğ ile mevcut uygulamaları kullanma zorunluluğu getirilen mükellef grupları genişletildi.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamasına dahil olacak.

Hal kayıt sistemi e-belge uygulamasına entegre edildi.

Hal Kayıt Sistemi e-Belge Uygulaması kimleri kapsıyor? HKS e-Fatura Geçiş Nasıl Sağlanıyor

Neden e-Fatura da Özel Entegratör Tercih Etmelisiniz?

e-Fatura sistemine geçiş işlemlerini özel entegratörler sayesinde uçtan uca yönetebilirsiniz. Özel entegratörler güçlü teknik altyapıları sahip oldu kalite ve güvenlik belgeleri ile tüm süreci en az risk ile yönetmenize imkan sağlar. 

Özel Entegratör Myosft olarak müşterimize 7/24 kesintisiz hizmeti en uygun fiyata veriyoruz. e-Fatura geçiş sürecinize dair her türlü desteği ücretsiz sağlıyoruz.  Ekiplerimizle size en uygun fiyat tekliflerini verbilmemiz için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.

Özel Entegratör Nedir? Nasıl Olunur?

Entegratör Seçiminde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM), e-Defter 'e Geçiş Yapan Mükellef Sayıları

Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğlerinden artık yüzbinlerce mükellef e-belge uygulamarını aktif kullanıyor. Sizde e-belge uygulamalarına geçerek tüm işinizi dijital'e taşıyabilirsiniz.

 

MYSOFT'LA E-FATURA'YA SORUNSUZ VE HIZLI GEÇİN

e-Fatura geçiş sürecinde müşterilerimize uçtan uca refakat ediyoruz. Her zaman müşteri adaylarımıza uygun maliyetle en kaliteli hizmeti sunma çabası ve müşteri odaklı yaklaşımla hizmet veriyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığında e-Fatura Başvuru Süreçlerini sizlerle beraber yürütüyoruz.

e-Fatura hesap aktivasyonlarınızı yaparak sisteminii açıyor ve Mysoft e-Portal ile nasıl fatura oluşturma ve gönderme yapacağınızın eğitimlerini veriyoruz

Son derece iyi tasarlanmış mobil ve tabletlere uyumlu kullanıcı dostu bir portal uygulaması veriyoruz. 

Tüm verilerini son derce güvenli bir şekilde Turkcell veri merkezlerinde 10 yıl boyunca saklıyoruz.

Destek ekiplerimiz 7/24 istek ve talepleriniz için hizmete hazır.

Geriye Dönük E-Fatura Nasıl Kesilir? E-Fatura'da 7 Günlük Süre Nasıl Hesaplanır?

1.9.2020 17:40:24

Geriye dönük e-Fatura kesilebilir mi? Kesilirse e-Fatura kaç gün geriye dönük kesilebilir?

Devamı

Özel Entegratör Değişikliği Nasıl Yapılır?

25.6.2020 12:09:10

e-Fatura mükellefleri isterlerse kullandıkları yöntemi veya Özel Entegratörlerini değiştirebilirler.

Devamı

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-MM İçin Son Tarih 1 Temmuz 2020

10.6.2020 23:24:37

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet mükellefleri için son geçiş tarihi 1 Temmuz 2020.

Devamı

E-Fatura Mükelleflerinde Ünvan ve Nevi Değişikliği Nasıl Yapılır?

21.5.2020 19:03:00

E-Fatura Mükelleflerinde Ünvan ve Nevi Değişikliği Nasıl Yapılır?

Devamı

Temel Fatura İptal Edilir Mi?

21.5.2020 14:02:09

Temel Fatura İptal Edilir Mi? Temel Fatura Nasıl İptal Edilir?

Devamı

e-Fatura Sorgulama, Doğrulama Nasıl yapılır?

12.5.2020 21:57:12

Bu yazımızda e-Fatura sorgulama, doğrulama işlemi nasıl yapılır, sorusunun cevabını sizler için derledik.

Devamı

Tevkifatlı Fatura Nedir? Tevkifat Oranları Nedir?

30.4.2020 22:09:42

Tevkifatlı fatura; fatura üzerindeki verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşılmasıdır

Devamı

e Fatura ve e Arşiv Fatura Kesmemenin Cezası 2020

11.4.2020 21:12:06

e fatura, e arşiv fatura düzenlenmemesi halinde 2020'de uygulanacak ceza miktarları ne kadar?

Devamı

e-Belge Uygulamaları Kullanıcı Sayıları

11.4.2020 00:23:12

GİB tarafından sunulan e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter, e-smm, e-mm, e-bilet uygulamalarının kullanıcı sayıları

Devamı

e-Fatura veya e-Arşiv Fatura Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer Mi?

23.3.2020 00:59:18

Sevkiyatın başladığı lokasyonda altyapı ve teknik yetersizliklerden dolayı e-İrsaliye düzenlenme imkanı yoksa ...

Devamı

e-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

16.3.2020 13:49:24

Zamandan ve maliyetlerden tasarruf için siz de e-Faturaya geçin, faturalarınızı elektronik ortamda düzenleyin

Devamı

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

16.3.2020 13:19:42

e-Belge sistemleriyle henüz tanışmayan firmalar için e-Arşiv Fatura ve e-Fatura arasındaki farklar nelerdir?

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

9.3.2020 11:49:58

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sorgulama işleminin nasıl yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Devamı

Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nasıl?

9.3.2020 11:24:05

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın yayımladığı son tebliğ ile günlük fatura kesme limitleri yeniden düzenlendi.

Devamı

KOBİ'ler İçin e-Fatura Dönemi Başladı

2.3.2020 14:28:31

KOBİ'ler için e-Faturaya geçiş yapmak ilk etapta külfet gibi görünse de aslında büyük avantajlar sağlıyor.

Devamı

Entegratör Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Neler?

2.3.2020 14:11:16

Özel entegratörler, mükellefleri adına e-Belgeleri oluşturmaya GİB tarafından yetkili aracı kurumlardır.

Devamı

Temel ya da Ticari Fatura Senaryosu Nedir?

17.2.2020 22:25:05

"Temel Fatura" ve "Ticari Fatura" arasında yalnızca faturaya itiraz imkanı açısından farklılık bulunmaktadır.

Devamı

İhracat e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular

14.2.2020 18:36:06

İhracata e-Fatura ve Tax-Free faturalarının dahil edilmesiyle ihracat süreçleri de dijital ortama taşınıyor.

Devamı

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine İlişkin Sık Sorulan Sorular

14.2.2020 09:36:18

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vs. e-Belge ilgili tüm merak edilenlerin cevapları

Devamı

e-Belge Uygulamaları Geçiş Tarihleri

14.2.2020 09:21:05

509 No'lu VUK Genel Tebliği e-Belge uygulamalarına mükellef gurupları itibariyle geçiş tarihleri.

Devamı

GİB'den Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Hakkında Duyuru

6.2.2020 09:02:41

Gelir İdaresi Başkanlığı'dan Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Hakkında Duyuru

Devamı

Hem Kağıt Fatura Hem e-Fatura Düzenlemek Mümkün mü?

4.2.2020 18:18:59

e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere e-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt...

Devamı

e-Belge Uygulamalarının Cezası Var Mı?

16.1.2020 00:25:04

Kanuna aykırı hazırlanmış her belge için 240 TL ceza kesilecek. Cezanın toplamı 12 bin TL'yi, bir yılda ise 120 bin TL ...

Devamı

2020 e-Dönüşüm Yılı Olacak

23.12.2019 23:51:41

Belgelerin dijital ortama taşınmasıyla e-Belge kullanan mükellef sayısının 300 bine çıkması öngörülüyor.

Devamı

İhracat'ta e-Fatura Nasıl Düzenlenir?

21.12.2019 18:18:28

İhracat'ta e-Fatura sistemi, iş süreçlerine kolaylık ve hız kazandırır,.verilerin kontrolünü sağlayarak verimliliği arttırır.

Devamı

e-Belge Sürecinde En Sık Sorulan Sorular

9.12.2019 00:09:19

GİB'in son tebliği ile e-Fatura kullanıcı sayısının toplamda 200.000 mükellefi bulması bekleniyor.

Devamı

Hal kayıt sisteminde e-belge uygulaması ne zaman başlıyor?

4.12.2019 15:36:19

15 bin komisyoncu ve tüccar 1 Ocak 2020 itibarıyla e-belge uygulamalarına dahil olacak.

Devamı

e-Fatura başvuru süreci ve kullanımıyla ilgili merak edilenler

1.12.2019 01:39:53

e-Dönüşümün en önemli ayağını oluşturan e-Fatura ile ilgili bazı soruların cevaplarını sizler için derledik.

Devamı

e-Arşiv Faturaya Geçiş Zorunlu mu?

18.11.2019 12:04:44

Uzun zamandır beklenen tebliğinin yayınlanması ile e-Dönüşüm piyasası olabildiğince hareketlendi.

Devamı

e-Faturaya Nasıl Geçiş Yapılır?

9.11.2019 15:18:59

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayınladığı yeni tebliğ ile e-belgelerin kullanımı ve denetiminde önemli değişiklikler yaptı.

Devamı

E-Dönüşüm Uygulamalarının Kapsamı Genişledi

2.11.2019 22:37:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayınladığı yeni tebliğ ile e-Dönüşüm uygulamalarının kapsamını genişletti!

Devamı

e-Fatura

24.7.2019 18:00:58 Devamı

Mysoft e-Belge

24.7.2019 14:40:32

Gelir İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest MM, e-Müstahsil M. uygulamalarıdır.

Devamı

e-Fatura Geçme Zorunluluğu 1 Temmuz 2020

1.1.1900 00:00:00

e-Fatura Geçme Zorunluluğu 1 Temmuz 2020

Devamı

e-Fatura Geçiş Zorunluluğu 1 Temmuz 2020

1.1.1900 00:00:00

e-Fatura Geçiş Zorunluluğu 1 Temmuz 2020

Devamı

e-Fatura İptal Portalı Nedir? Temel Fatura Nasıl İptal Edilir?

1.1.1900 00:00:00

e-Fatura İptal Portalı Nedir? Temel Fatura Nasıl İptal Edilir?

Devamı

e-Fatura Nedir? e-Fatura Kimlere Kesilir?

1.1.1900 00:00:00

e-Fatura Nedir? e-Fatura Kimlere Kesilir? e-Fatura Tebliği

Devamı

e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar Listesi

1.1.1900 00:00:00

e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar Listesi Nedir?

Devamı

e-Fatura Zorunluluğu-2020

1.1.1900 00:00:00

1 Temmuz 2020 e-Fatura Zorunluğu ve e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

Devamı

e-Fatura Ertelendi mi? e-Fatura Ertelenecek mi?

1.1.1900 00:00:00

e-Fatura Ertelendi mi? 2020 için 5 Milyon sınırı e-Fatrua Geçişi Ertelenecek mi?

Devamı

e-Fatura Özel Entegratör Firmalar Listesi

31.12.1899 00:00:00

e-Fatura Özel Entegratör Firmalar Listesi

Devamı

Excel'den e-Fatura Oluşturma

31.12.1899 00:00:00

Excel'de Girilen Verilerden e-Fatura Nasıl Oluşturulur?

Devamı
WhatsApp