e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Uygulaması Nedir?

e-Defter uygulaması, defter tutmak mecburiyetinde olan firmaların defterlerini elektronik ortamda kayıt altına almalarıdır. e-Defter uygulaması GİB'nın belirlediği format ve standartlarda yapılması gerekir.
Firmalar, tutmak zorunda oldukları defterler (kebir ve yevmiye defterleri) aylık olarak dijital ortamda oluşturup GİB'na gönderir. Gelir İdaresi Başkanlığının sistemi tarafından imzalanan defterler, e-Defter uygulaması ile elektronik ortamda muhafaza edilir.

e-Defter Tutma(Kullanma) Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), geçmek zorundadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler, 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren geçmek zorundadır.

1- e-Fatura sistemine dahil olan tüm mükellefler

2- 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükellefler

3- Bağımsız denetime tabi olan şirketler

Söz konusu mükellefler, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra e-Defter sistemine geçmek zorundalar.

Ayrıca Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.

e-Defter Uygulaması 2020 Yılı İçin Ertelendi mi?

e-Defter kapsamında tutulacak defterler hangileridir?

19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğde, e-Deftere ait tüm bilgiler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre, 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile standartları yayımlanan "yevmiye defteri" ve "defteri kebir" elektronik ortamda oluşturulacaktır.

e-Deftere Geçiş Nasıl Yapılır?

e-Deftere geçiş yapmak için elektronik ortamda başvuru yapılması icap eder.

Tüm e-Belgelerde olduğu gibi önce mali mühür temin edilmesi gerekir. Zaten mali mühre sahipseniz, e-Defterin tutulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesi için uyumluluk onayı almış bir yazılımın kullanılması gerekir.

Mali mühüre sahip olmayan mükellefler ise, e-Belgeleri kullanabilmek için kendi durumlarına uygun olan elektronik sertifikalarını almaları gerekmektedir.

e-Defter kullanımında herhangi bir kesinti ya da sistemde arıza yaşanması sebebi ile beratların GİB tarafından onaylanmaması durumunda; gerçek kişiler için elektronik imza ya da mali mühür, tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklarda ise mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanır ve onaylanır. Zaman damgası da TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığı ile temin edilmektedir.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

e-Fatura kullanıcısı olmadan e-Defter sisteminden, isteğe bağlı olarak yararlanılabilir.

Hem kağıt hem de elektronik defter tutulur mu?

Tebliğe göre defterlerini e-Defter olarak tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kağıt ortamında tutamazlar.

e-Defter Verme Süreler Nedir?

e-Defter Başvuru Süreci Nasıl Yapılır?

e-Defter Başvuru Sorgulama?

e-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Mali Mühür ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter, elektronik ortam yerine kağıt çıktısı alınarak saklanabilir mi?

e-Defter, veri bütünlüğünün sağlanması bakımından ve elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kağıt ortamında saklanamaz.

e-Defter kullanmanın avantajları

  • Yapılan tüm işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir
  • Hatalar minimum seviyeye iner
  • Yapılan tüm denetimlerin elektronik ortamda, daha hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirilir.
  • e-Defteri, kağıt defterlerde olduğu gibi bastırmaya ya da notere onaylatmaya lüzum yoktur.
  • Tüm dosyalar güvenli bir şekilde saklanır
  • Tüm dosyalar elektronik ortamda saklandığı için arşivleme maliyeti ve iş yükü ortadan kalkar.
  • İnternet olan her yerden e-Defterlerinize ulaşma, yönetme ve arşiv dosyalarına erişme imkanı sağlar

GİB e-Defter Sitesi

e-Defter'e, yalnızca elektronik ortamda başvuru yapılabilir. Gerçek ve Tüzel kişiler www.edefter.gov.tr girerek başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, mali mühür veya e imze ile onaylayarak başvurularını yapabilirler.
e-Deftere geçecek kişi ve kurumlar GİB'den uyumluluk onayı almış bir yazılımı kullanmaları gerekmektedir.

Mysoft GiB onaylı e-defter uygulaması ile 7/24 sizlere hizmet veriyor.

Mali Mühür Nedir? Mali Mühür Başvurusu Nasıl Yapılır

e-Belge Sürecinde En Sık Sorulan Sorular

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine İlişkin Sık Sorulan Sorular?

e-Defter Hakkında Sorularınız İçin Sizi Arayalım

 

 

Entegratör Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Neler?

2.3.2020 14:11:16

Özel entegratörler, mükellefleri adına e-Belgeleri oluşturmaya GİB tarafından yetkili aracı kurumlardır.

Devamı

2020 Yılında en az 150.000 Yeni Mükellef Olacak

9.11.2019 15:26:19

Brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan firmalar 1 Temmuz'dan sonra e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

E-Dönüşüm Uygulamalarının Kapsamı Genişledi

2.11.2019 22:37:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayınladığı yeni tebliğ ile e-Dönüşüm uygulamalarının kapsamını genişletti!

Devamı

Mysoft e-Belge

24.7.2019 14:40:32

Gelir İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest MM, e-Müstahsil M. uygulamalarıdır.

Devamı

e-Defter Başvuru Sorgulama da Dikkat Edilmesi Gerekenler

1.1.1900 00:00:00

e-Defter Başvuru Sorgulama da Dikkat Edilmesi Gerekenler

Devamı

e-Defter Tutma Zorunluluğu e-Defter Geçiş Şartları

1.1.1900 00:00:00

e-Defter Tutma Zorunluluğu, e-Defter Geçiş Şartları, e-Defter Başvuru Nasıl Yapılır?

Devamı

e-Defter Nedir? e-Defter Başvuru Süreci Nasıl?

1.1.1900 00:00:00

e-Defter Nedir? e-Defter Başvuru Süreci Nasıl?

Devamı

e-Defter Uygulaması 2020 yılında Erteledi Mi?

1.1.1900 00:00:00

e-Defter Uygulaması 2020 yılında Erteleme Beklenmiyor. GİB' den açıklama gelmedi.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri 2020

1.1.1900 00:00:00

e-Defter Verme Süreleri 2020. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı
WhatsApp