e-irsaliye

e-İrsaliye Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

e-İrsaliye sayesinde kağıt, baskı, kargo, ve iş gücü maliyetlerinden tasarruf sağlar, iş süreçlerinizi hızlandırırsınız.

e-İrsaliye Hakkında En Çok Merak Edilenler

GİB tarafından uygulamaya konan e-İrsaliye uygulamaları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

İhracat İşlemlerinde E-İrsaliye Uygulaması Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye'ye kayıtlı mükellefler, mal ihracatında, sevkiyat gerçekleşmeden önce e-İrsaliye düzenlemek zorundadır.

e-Fatura veya e-Arşiv Fatura Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer Mi?

Sevkiyatın başladığı lokasyonda altyapı ve teknik yetersizliklerden dolayı e-İrsaliye düzenlenme imkanı yoksa ...

e-İrsaliye'de Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Neler?

Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye'de yer alması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

e-İrsaliye'ye Ne Zamana Kadar Geçiş Yapmak Gerekiyor?

e-İrsaliye ile matbu irsaliyeler artık, e-Belge olarak düzenlenecek, dijital iletilip, muhafaza ve ibraz edilecek.

E-Belge Sürecinde KOBİ’leri Neler Bekliyor?

1 Temmuz itibarıyla KOBİ'ler e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv sistemlerini kullanmaya başlayacaklar.

Akaryakıt Sektörü e-İrsaliye'ye Geçiş Zorunluluğu

GİB'den akaryakıt sektöründeki mükelleflerin e-irsaliye geçiş zorunluluğu hakkında duyuru

Yeni Başlayacaklar için e-Belge Sistemleri Rehberi

e-Belge sistemleri ile işler elektronik ortama taşınırken, ticari hayatta bir çok kolaylıkları da beraberinde getiriyor.

E-İrsaliye Uygulama Kılavazu Yayımlandı!

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan "e-İrsaliye Uygulama Kılavazu" hakkında herşey.

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Uygulamalarına İlişkin Sık Sorulan Sorular

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vs. e-Belge ilgili tüm merak edilenlerin cevapları

e-Belge Uygulamaları Geçiş Tarihleri

509 No'lu VUK Genel Tebliği e-Belge uygulamalarına mükellef gurupları itibariyle geçiş tarihleri.

GİB'den Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Hakkında Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı'dan Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Hakkında Duyuru

e-Belge Uygulamalarının Cezası Var Mı?

Kanuna aykırı hazırlanmış her belge için 240 TL ceza kesilecek. Cezanın toplamı 12 bin TL'yi, bir yılda ise 120 bin TL ...

e-Belge Sürecinde En Sık Sorulan Sorular

GİB'in son tebliği ile e-Fatura kullanıcı sayısının toplamda 200.000 mükellefi bulması bekleniyor.

e-İrsaliye kimlere zorunlu?

Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-Fatura sistemine kayıtlı firmalar için e-İrsaliye zorunlu oldu.

WhatsApp