Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir mahiyetteki gerçek kişiyle ilgili her çeşit bilgidir. Bir bilginin kişisel veri kabul edilebilmesi için verinin gerçek kişiye ait olması ve bu kişinin belirli veya belirlenebilir durumda olması gerekmektedir. Bu kapsamda bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi için gerçek kişiye ait olması, kişiyi belirlenebilir kılması ve her çeşit bilgiyi içinde barındırması gerekir.

Mevzuatta hangi bilgilerin kişisel veri sayılacağıyla ilgili sınırlı sayım yoluna gidilmediği için kapsamın genişletilmesi muhtemeldir.

Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye aittir, tüzel kişilerle ilgili veriler kişisel veri kapsamında değildir. Bu nedenle bir firmanın ticaret unvanı, adresi, faaliyet alanı vb. bilgiler tüzel kişiliğe ait bilgiler olması sebebiyle kişisel veri sayılmazlar.

Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin kimliğini direkt olarak işaret edebilir ya da ilgili kişinin herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi neticesinde kişinin tespit edilmesine yarayan bütün bilgileri de kapsar.

Her türlü bilgi: Kişisel veri sadece gerçek kişinin kimliğini açıklayan bilgiler değildir. Kişiyi direkt veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan bütün veriler kişisel veridir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Gerçek kişinin;

 • Adı soyadı,
 • Doğum tarihi,
 • Doğum yeri,
 • TC kimlik numarası,
 • Telefon numarası,
 • Motorlu taşıt plakası,
 • Sosyal güvenlik numarası,
 • Pasaport numarası,
 • Özgeçmiş,
 • Resim,
 • Görüntü
 • Ses kayıtları,
 • Parmak izi,
 • IP adresi
 • e-Posta adresi,
 • Hobiler,
 • Tercihler,
 • Etkileşimde bulunulan kişiler,
 • Grup üyelikleri,
 • Aile bilgileri,
 • Sağlık bilgileri,
 • Raporlar (müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları),
 • Belgeler (özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri),
 • Yazılar (mektuplar, davet yazıları),

gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tespit edilebilir duruma getiren bütün bilgiler kişisel veridir.

Bir verinin kişisel veri olup olmadığı her somut olayın özelliğine göre "kişiyi tanımlayabilme" kabiliyeti dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Kişisel sağlık verisi nedir? Sağlık verisi ne tür bir kişisel veridir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her çeşit sağlık verisi kişisel sağlık verisidir. Kişisel sağlık verisi özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin işlenme koşullarına tabidir. Örneğin; tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar vb. veriler kişisel sağlık verisidir.

Kvkk Açık Rıza Onay Yönetim Sistemi API entegrasyonu

Hassas kişisel veriler nelerdir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgileri hassas kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Lakap veya takma isim kişisel veri midir?

Takma isimler tek başına ya da başka verilerle bir araya getirildiği zaman kişiyi tanımlamayı sağlayabilecek mahiyette ise bu tarz veriler de kişisel veri sayılmaktadır.

Fotoğraf kişisel veri midir?

Evet, gerçek kişiye ait olan bir fotoğraf kişisel veridir.

TC kimlik numarası kişisel veri midir?

Evet, TC kimlik numarası kişisel veridir.

IP adresi kişisel veri midir?

Evet, IP adresi kişisel veridir.

e-Posta adresi kişisel veri midir?

Evet, e-Posta adresi kişisel veridir.

Telefon numarası kişisel veri sayılır mı?

Evet, telefon numarası kişisel veridir.

Ses kaydı kişisel veri midir?

Evet, ses kaydı kişisel veridir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM Zorunluluğu Nedir?

 22 Ekim 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM zorunluluğu nedir?

Devamı

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı
WhatsApp