Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir mahiyetteki gerçek kişiyle ilgili her çeşit bilgidir. Bir bilginin kişisel veri kabul edilebilmesi için verinin gerçek kişiye ait olması ve bu kişinin belirli veya belirlenebilir durumda olması gerekmektedir. Bu kapsamda bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi için gerçek kişiye ait olması, kişiyi belirlenebilir kılması ve her çeşit bilgiyi içinde barındırması gerekir.

Mevzuatta hangi bilgilerin kişisel veri sayılacağıyla ilgili sınırlı sayım yoluna gidilmediği için kapsamın genişletilmesi muhtemeldir.

Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye aittir, tüzel kişilerle ilgili veriler kişisel veri kapsamında değildir. Bu nedenle bir firmanın ticaret unvanı, adresi, faaliyet alanı vb. bilgiler tüzel kişiliğe ait bilgiler olması sebebiyle kişisel veri sayılmazlar.

Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin kimliğini direkt olarak işaret edebilir ya da ilgili kişinin herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi neticesinde kişinin tespit edilmesine yarayan bütün bilgileri de kapsar.

Her türlü bilgi: Kişisel veri sadece gerçek kişinin kimliğini açıklayan bilgiler değildir. Kişiyi direkt veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan bütün veriler kişisel veridir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Gerçek kişinin;

 • Adı soyadı,
 • Doğum tarihi,
 • Doğum yeri,
 • TC kimlik numarası,
 • Telefon numarası,
 • Motorlu taşıt plakası,
 • Sosyal güvenlik numarası,
 • Pasaport numarası,
 • Özgeçmiş,
 • Resim,
 • Görüntü
 • Ses kayıtları,
 • Parmak izi,
 • IP adresi
 • e-Posta adresi,
 • Hobiler,
 • Tercihler,
 • Etkileşimde bulunulan kişiler,
 • Grup üyelikleri,
 • Aile bilgileri,
 • Sağlık bilgileri,
 • Raporlar (müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları),
 • Belgeler (özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri),
 • Yazılar (mektuplar, davet yazıları),

gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tespit edilebilir duruma getiren bütün bilgiler kişisel veridir.

Bir verinin kişisel veri olup olmadığı her somut olayın özelliğine göre "kişiyi tanımlayabilme" kabiliyeti dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Kişisel sağlık verisi nedir? Sağlık verisi ne tür bir kişisel veridir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her çeşit sağlık verisi kişisel sağlık verisidir. Kişisel sağlık verisi özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin işlenme koşullarına tabidir. Örneğin; tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar vb. veriler kişisel sağlık verisidir.

Kvkk Açık Rıza Onay Yönetim Sistemi API entegrasyonu

Hassas kişisel veriler nelerdir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgileri hassas kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Lakap veya takma isim kişisel veri midir?

Takma isimler tek başına ya da başka verilerle bir araya getirildiği zaman kişiyi tanımlamayı sağlayabilecek mahiyette ise bu tarz veriler de kişisel veri sayılmaktadır.

Fotoğraf kişisel veri midir?

Evet, gerçek kişiye ait olan bir fotoğraf kişisel veridir.

TC kimlik numarası kişisel veri midir?

Evet, TC kimlik numarası kişisel veridir.

IP adresi kişisel veri midir?

Evet, IP adresi kişisel veridir.

e-Posta adresi kişisel veri midir?

Evet, e-Posta adresi kişisel veridir.

Telefon numarası kişisel veri sayılır mı?

Evet, telefon numarası kişisel veridir.

Ses kaydı kişisel veri midir?

Evet, ses kaydı kişisel veridir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp