Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir mahiyetteki gerçek kişiyle ilgili her çeşit bilgidir. Bir bilginin kişisel veri kabul edilebilmesi için verinin gerçek kişiye ait olması ve bu kişinin belirli veya belirlenebilir durumda olması gerekmektedir. Bu kapsamda bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi için gerçek kişiye ait olması, kişiyi belirlenebilir kılması ve her çeşit bilgiyi içinde barındırması gerekir.

Mevzuatta hangi bilgilerin kişisel veri sayılacağıyla ilgili sınırlı sayım yoluna gidilmediği için kapsamın genişletilmesi muhtemeldir.

Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye aittir, tüzel kişilerle ilgili veriler kişisel veri kapsamında değildir. Bu nedenle bir firmanın ticaret unvanı, adresi, faaliyet alanı vb. bilgiler tüzel kişiliğe ait bilgiler olması sebebiyle kişisel veri sayılmazlar.

Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin kimliğini direkt olarak işaret edebilir ya da ilgili kişinin herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi neticesinde kişinin tespit edilmesine yarayan bütün bilgileri de kapsar.

Her türlü bilgi: Kişisel veri sadece gerçek kişinin kimliğini açıklayan bilgiler değildir. Kişiyi direkt veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan bütün veriler kişisel veridir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Gerçek kişinin;

 • Adı soyadı,
 • Doğum tarihi,
 • Doğum yeri,
 • TC kimlik numarası,
 • Telefon numarası,
 • Motorlu taşıt plakası,
 • Sosyal güvenlik numarası,
 • Pasaport numarası,
 • Özgeçmiş,
 • Resim,
 • Görüntü
 • Ses kayıtları,
 • Parmak izi,
 • IP adresi
 • e-Posta adresi,
 • Hobiler,
 • Tercihler,
 • Etkileşimde bulunulan kişiler,
 • Grup üyelikleri,
 • Aile bilgileri,
 • Sağlık bilgileri,
 • Raporlar (müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları),
 • Belgeler (özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri),
 • Yazılar (mektuplar, davet yazıları),

gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tespit edilebilir duruma getiren bütün bilgiler kişisel veridir.

Bir verinin kişisel veri olup olmadığı her somut olayın özelliğine göre "kişiyi tanımlayabilme" kabiliyeti dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Kişisel sağlık verisi nedir? Sağlık verisi ne tür bir kişisel veridir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her çeşit sağlık verisi kişisel sağlık verisidir. Kişisel sağlık verisi özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin işlenme koşullarına tabidir. Örneğin; tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar vb. veriler kişisel sağlık verisidir.

Kvkk Açık Rıza Onay Yönetim Sistemi API entegrasyonu

Hassas kişisel veriler nelerdir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgileri hassas kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Lakap veya takma isim kişisel veri midir?

Takma isimler tek başına ya da başka verilerle bir araya getirildiği zaman kişiyi tanımlamayı sağlayabilecek mahiyette ise bu tarz veriler de kişisel veri sayılmaktadır.

Fotoğraf kişisel veri midir?

Evet, gerçek kişiye ait olan bir fotoğraf kişisel veridir.

TC kimlik numarası kişisel veri midir?

Evet, TC kimlik numarası kişisel veridir.

IP adresi kişisel veri midir?

Evet, IP adresi kişisel veridir.

e-Posta adresi kişisel veri midir?

Evet, e-Posta adresi kişisel veridir.

Telefon numarası kişisel veri sayılır mı?

Evet, telefon numarası kişisel veridir.

Ses kaydı kişisel veri midir?

Evet, ses kaydı kişisel veridir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp