Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel nitelikli kişisel veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşü, felsefi inancı, dini, mezhebi ya da diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleriyle alakalı verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi durumunda kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına ya da haksızlığa sebep olabilecek mahiyetteki verilerdir. Bu yüzden genel nitelikli kişisel verilere nazaran çok daha sıkı biçimde korunmaları gerekmektedir.

Yasa bu verileri "hassas veriler" olarak değerlendirerek genel kişisel verilerden farklı bir düzenleme getirmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin, kişinin açık rızası veya Kanunda sayılan sınırlı durumlar haricinde işlenmesi söz konusu değildir.

Özel nitelikli kişisel veriler, kendi aralarında da farklı değerlendirilmektedir. Sağlık ve cinsel hayatla ilgili kişisel verilerle bunlar haricindeki özel nitelikli kişisel verilerin kişinin açık rızası olmadan işlenebileceği durumlar farklı düzenlenmiştir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME ŞARTLARI NELERDİR?

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir ve kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

İşleme Şartları - Kapsam - Örnek

  • Kişinin açık rızası - İlgili kişinin açık rızasının alınmış olması - Klinik araştırmalar çerçevesinde gönüllü kişilerin rızasının alınması.
  • Kanun hükmü - Sağlık ve cinsel hayat haricindeki kişisel veriler kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Vergi Kanunları, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. daha sıkı hassas veri işleme şartları. - Çalışana ait sendikalılık bilgisinin özlük dosyasında yasa gereği tutulması zaruridir.
  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı - Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı maksadıyla, sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler veya yetkili kurumlar tarafından işlenmesi - Doktorun hastası hakkında işlediği sağlık verileri.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Açık rıza olmadan işlenebilen özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

Özel nitelikli verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası haricinde aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla, sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca işlenebilir.

Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından, Kurul tarafından belirlenen gerekli tedbirlerin alınması koşulu bulunmaktadır. "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı için tıklayınız.

Özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıda mıdır?

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği zaman söz konusu kişilerin zarar görmesine ya da ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olma riski taşıyan verilerdir. Yasada, hangi tür verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek açıklanmıştır. Sayılanlar haricindekiler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemez. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin sınırlı olarak sayıldığı kabul edilir.

Kişisel sağlık verileri hangi durumlarda işlenebilir?

  • İlgili kişinin açık rızası
  • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin de alınması, şartıyla işlenebilir.

 

Çerezler Kişisel Veri Midir? KVKK Çerez Politikası Nedir?

21.03.2022 22:48:56

Kişisel Verileri Koruma Kurumu "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber" hazırladı.

Devamı

Kişisel Sağlık Verileri Silinir Mi? Sağlık Verileri Ne Zaman Silinir? Sağlık Verileri Kaç Yıl Saklanır?

24.12.2021 18:34:51

Geçmişe yönelik sağlık verilerinin silinmesi mümkün mü? Kişisel sağlık verileri saklanma süresi ne kadar?

Devamı

Kişisel Sağlık Verilerine Kimler Ulaşabilir? Avukatlar Kişisel Sağlık Verilerine Erişebilir Mi?

18.12.2021 13:18:57

Kişisel sağlık verilerine kimlerin hangi koşullarda ulaşabileceği Yönetmelikte ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Devamı

Veri Koruma Görevlisi Nedir? Veri Koruma Görevlisi Ne İş Yapar? Veri Koruma Görevlisi Nasıl Olunur?

10.12.2021 13:45:14

Veri koruma görevlisi kimdir, ne iş yapar? Veri koruma görevlisi olmanın şartları nelerdir? Veri koruma görevlisi nasıl olunur?

Devamı

Kişisel Sağlık Verisi Nedir? Sağlık Verilerinin İşlenmesindeki İlke ve Esaslar Nelerdir?

7.12.2021 11:45:13

Bir kişinin fiziksel veya ruhsal sağlığıyla ilgili her çeşit bilgi ile kişiye sağlanan sağlık hizmetine ait tüm bilgiler kişisel sağlık verisidir.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

18.11.2021 19:42:13

KVKK, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir

Devamı

KVKK'dan Belediyelerle İlgili Çok Önemli Karar!

9.11.2021 15:21:27

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Belediyelerle ilgili çok önemli karar!

Devamı

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

2.11.2021 10:57:05

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Devamı

KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

2.11.2021 10:49:01

KVKK ilgili kişi kimdir? Kişisel veri sahibi kimdir? İlgili kişinin hakları nelerdir?

Devamı

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

2.11.2021 10:33:43

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Devamı

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

 

İzin almanın en etkin yolu İYS VİA!

İzinlerinizi İYS VİA ile alın, ETK izinlerinizin ispat yükümlülüğünden kurtulun

İYS tarafından uygulamaya konan VİA'nın İLK VE TEK entegrasyon iş ortağı MYSOFT ile ETK ve KVK izinlerinizi hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.

AdobeStock_44124688

 İleti Yönetim Sistemi (İYS VİA) Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

İYS VİA ile neler yapabilirsiniz?

✔ Kısa link ile müşterilerinizden ETHK ve KVK izinlerinizi alabilirsiniz.

✔ Kısa mesaj, e-Posta ya da IVR ile OTP kodu göndererek ETHK veya KVK izinlerinizi alabilirsiniz.

✔ Size özel anahtar kelime ile 3338'den ret bildirimlerini toplayabilirsiniz.

✔ Mobil uygulamalarınız içinde VİA QR kodlarıyla onay toplayabilirsiniz.

İYS VİA'nın avantajları nelerdir?

✔ Tüm onay ve ret alma süreçleri, mevzuata uygun ve yüksek güvenlikli bir biçimde işletilir.

İYS üzerinden alınan ticari elektronik ileti onaylarında ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdan kalkar.

✔ SMS, arşivleme ve kayıt saklama gibi maliyetleriniz azalır.

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp