Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel nitelikli kişisel veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşü, felsefi inancı, dini, mezhebi ya da diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleriyle alakalı verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi durumunda kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına ya da haksızlığa sebep olabilecek mahiyetteki verilerdir. Bu yüzden genel nitelikli kişisel verilere nazaran çok daha sıkı biçimde korunmaları gerekmektedir.

Yasa bu verileri "hassas veriler" olarak değerlendirerek genel kişisel verilerden farklı bir düzenleme getirmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin, kişinin açık rızası veya Kanunda sayılan sınırlı durumlar haricinde işlenmesi söz konusu değildir.

Özel nitelikli kişisel veriler, kendi aralarında da farklı değerlendirilmektedir. Sağlık ve cinsel hayatla ilgili kişisel verilerle bunlar haricindeki özel nitelikli kişisel verilerin kişinin açık rızası olmadan işlenebileceği durumlar farklı düzenlenmiştir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME ŞARTLARI NELERDİR?

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir ve kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

İşleme Şartları - Kapsam - Örnek

  • Kişinin açık rızası - İlgili kişinin açık rızasının alınmış olması - Klinik araştırmalar çerçevesinde gönüllü kişilerin rızasının alınması.
  • Kanun hükmü - Sağlık ve cinsel hayat haricindeki kişisel veriler kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Vergi Kanunları, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. daha sıkı hassas veri işleme şartları. - Çalışana ait sendikalılık bilgisinin özlük dosyasında yasa gereği tutulması zaruridir.
  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı - Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı maksadıyla, sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler veya yetkili kurumlar tarafından işlenmesi - Doktorun hastası hakkında işlediği sağlık verileri.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Açık rıza olmadan işlenebilen özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

Özel nitelikli verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası haricinde aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla, sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca işlenebilir.

Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından, Kurul tarafından belirlenen gerekli tedbirlerin alınması koşulu bulunmaktadır. "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı için tıklayınız.

Özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıda mıdır?

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği zaman söz konusu kişilerin zarar görmesine ya da ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olma riski taşıyan verilerdir. Yasada, hangi tür verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek açıklanmıştır. Sayılanlar haricindekiler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemez. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin sınırlı olarak sayıldığı kabul edilir.

Kişisel sağlık verileri hangi durumlarda işlenebilir?

  • İlgili kişinin açık rızası
  • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin de alınması, şartıyla işlenebilir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp