Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Üye seçiminde, Kurumun görev alanına giren mevzularda bilgi ve tecrübe sahibi olunması önemli bir kriterdir.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye olmanın şartları nelerdir?

 • Bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Devlet memuru olmak için gerekli koşulları taşımak,
 • Siyasi parti üyesi olmamak,
 • Dört yıllık lisans seviyesinde yüksekokul mezunu olmak,
 • Minimum on yıl çalışmış olmak,

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görevleri nelerdir?

 • Verilerin, kişinin temel hak ve özgürlüklerine uygun biçimde işlenmesini sağlamak.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Veri güvenliği ile ilgili yükümlülükleri tespit ederek, veri sorumlusu ile temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Diğer kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan ve kişisel verilerle ilgili karar içeren mevzuat taslakları ile ilgili fikir beyan etmek.
 • Kurumun amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini tespit etmek.
 • Kurumun bütçe teklifini değerlendirmek ve karara bağlamak.
 • Kurumun faaliyetleri, finansal durumu ve diğer konularda düzenlenen rapor taslaklarını onaylayarak yayımlamak.
 • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması hususlarında görüşleri değerlendirip karar vermek.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı'nca kamuya açık olarak tutulan Veri Sorumluları Sicilinin gözetimini yapmak.
 • Gerektiği durumlarda VERBİS (Veri Sorumluları Sicili)'e kayıt zorunluluğu istisnaları getirmek.
 • Kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülükleri ihlal eden çalışanlar hakkında disiplin soruşturması yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.
 • Tespit ettiği kanuna aykırılıkların veri sorumlusunca giderilmesine karar vermek.
 • Veri sorumlularına yapılan başvuruların reddedilmesi, verilen yanıtın yeterli bulunmaması ya da zamanında başvuruya cevap verilmemesi durumlarında kendisine yapılan şikayetleri incelemek.
 • İşlenen kişisel verilerin yasal olmayan yöntemlerle başkalarının ele geçirmesi durumunda, veri sorumlusu tarafından yapılan bildirimleri kendi internet sitesinde veya başka bir metotla ilan etmek.
 • Yaygın olarak birbirine benzeyen ihlallerin gerçekleştirildiğinin belirlenmesi durumunda ilke kararları almak.
 • Telafisi zor ya da olanaksız zararların oluşması ve somut olarak hukuka aykırılık olması durumunda, veri işlenmesinin ya da verinin yurt dışına aktarılmasının engellenmesine karar vermek.
 • Kişisel veriler için gerekli korumanın olduğu ülkeleri tespit ederek ilan etmek.
 • Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede gerekli korumanın olmaması halinde, veri sorumlularının gereken korumayı yazılı biçimde taahhüt etmeleri durumunda, verilerin söz konusu ülkeye aktarılmasına onay vermek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerinin görev süresi ne kadar?

Kurul üyelerinin görev süresi 4 (dört) yıldır. 4 yıllık süreyi dolduran üye tekrardan seçilebilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenden dolayı görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan zamanını tamamlar.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaç üyeden oluşur?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır. Kurulun 5 (beş) üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 (dört) üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri nasıl belirlenir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin muvafakatleri aranır. Ayrıca Kurumun görev kapsamına giren mevzularda bilgi ve tecrübesi bulunanların çoğulcu bir biçimde seçilmesine dikkat edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi beş kurul üyesinin seçimi için; siyasi parti gruplarının üye sayısı nispetinde belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir. Bu adaylar içinden her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınarak TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir. Üye seçimi, adayların tespit edilerek ilan edilmesinden sonra on gün içinde yapılır.

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerden herhangi birinin görev süresinin tamamlanmasından kırk beş gün evvel ya da herhangi bir nedenden ötürü görevin bitmesi durumunda, on beş gün önce Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir.

Üyelerin görevlerinin tamamlanmasından 1 ay önce yeni üye seçimi yapılır. Görev süresi tamamlanmadan herhangi bir nedenden dolayı boşalma olması durumunda ise bildirim yapıldıktan sonra on beş gün içinde seçim yapılır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kim seçer?

Kurulun 5 (beş) üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 (dört) üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu hangi bakanlığa bağlıdır? Kişisel Verileri Koruma Kurulu nereye bağlı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" uyarınca Adalet Bakanlığına bağlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna siyasi parti üyeleri üye olabilir mi?

Hayır, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri hiçbir siyasi partiye üye olamaz.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp