VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

VERBİS nedir? VERBİS sistemi nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16'ncı maddesinde açıklandığı üzere, kişisel veri işleyen veri sorumlularının veri işlemeye başlamadan evvel Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmaları gerekmektedir.

VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veriyi işlemeye başlamadan evvel kayıt olmaları gereken ve işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yaptıkları kayıt sistemidir.

VERBİS açılımı nedir?

VERBİS'in açılımı Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'dir.

VERBİS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinden kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.
VERBİS'e kayıt olmak için;

 • https://verbis.kvkk.gov.tr/ sayfasına girin,
 • Açılan sayfada Veri Sorumlusu Yönetici Girişi'ni tıklayın,
 • Ardından Kayıt Ol butonunu tıklayın,
 • Açılan sayfanın altında yer alan Yurtiçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi seçeneğini tıklayınız
 • Gerekli alanları doldurarak kayıt işleminizi tamamlayın.

PDF formatında oluşturduğunuz başvuru formunun çıktısını alarak, ıslak imzalı ve kaşeli ya da mühürlenmiş olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına (Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No: 4 Balgat / Çankaya / ANKARA) posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru durumunuz ile başvuru formunuzun örneğini Başvuru Kontrol sayfasından takip edebilirsiniz.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

VERBİS KAYIT SÜRESİ NE ZAMAN?

VERBİS'e kayıt süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı! yazımızı okuyabilirsiniz.

Sonradan kayıt yükümlüsü olanların, VERBİS'e ne zaman kayıt olmaları gerekmektedir?

Sonradan kayıt yükümlüsü olan veri sorumluları, kayıt yükümlüsü oldukları tarihten itibaren 30 günlük sürede kayıt olmak zorundadır.

VERBİS'E KAYIT ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'de veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye'de kişisel veri işlemeleri durumunda VERBİS'e kayıt olmaları gerekmektedir.

Ancak Kurul tarafından istisna getirilmiş olan veri sorumluları için VERBİS'e kayıt zorunluluğu yoktur.

VERBİS'E KAYIT ZORUNLULUĞU İSTİSNALARI NEDİR?

Hangi veri sorumluları yasa gereği sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır?

6698 sayılı KVKK'nın 28'inci maddesinde açıklanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda veri sorumlularının, Sicile kayıt esnasında bu kişisel verilerle ilgili VERBİS'e bilgi girişi yapması zorunlu değildir.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğiyle ilgili sorumluluklara uymak şartıyla gerçek kişilerce tamamen kendisiyle veya aynı hanede ikamet eden aile bireyleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik vb. maksatlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini ya da kişilik haklarına zarar vermemek veya suç oluşturmamak koşuluyla; sanat, tarih, edebiyat ya da bilimsel maksatlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbaratla ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz işlemleriyle ilgili olarak yargı veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi ya da soruşturması için lüzumlu olması.
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin mevzuattaki yetkiye dayanılarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Son olarak kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve finansal hususlarla ilgili olarak Devletin ekonomik ve mali menfaatinin korunması için lüzumlu olması.

Hangi veri sorumluları VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden Kurul tarafından istisna tutulmuştur?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bazı veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. İlgili Kanunun 16'ıncı maddesine göre VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları aşağıdaki gibidir:

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla sadece otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
 • 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na göre faaliyet gösteren noterler,
 • 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve yalnızca kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
 • 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
 • 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
 • Gümrük müşavirleri,
 • Arabulucular,
 • 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisnadır. Bu doğrultudaki veri sorumluları, kayıt yükümlüsü olmamakla beraber Sicil'e kayıt yaptırabilirler.

VERBİS'e kayıt olmamanın cezası nedir?

6698 Sayılı Kanunun 18'inci maddesine göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmü düzenlenmiştir.

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

 27 Eylül 2021 Pazartesi

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

Devamı
WhatsApp