VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

VERBİS nedir? VERBİS sistemi nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16'ncı maddesinde açıklandığı üzere, kişisel veri işleyen veri sorumlularının veri işlemeye başlamadan evvel Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmaları gerekmektedir.

VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veriyi işlemeye başlamadan evvel kayıt olmaları gereken ve işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yaptıkları kayıt sistemidir.

VERBİS açılımı nedir?

VERBİS'in açılımı Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'dir.

VERBİS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinden kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.
VERBİS'e kayıt olmak için;

 • https://verbis.kvkk.gov.tr/ sayfasına girin,
 • Açılan sayfada Veri Sorumlusu Yönetici Girişi'ni tıklayın,
 • Ardından Kayıt Ol butonunu tıklayın,
 • Açılan sayfanın altında yer alan Yurtiçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi seçeneğini tıklayınız
 • Gerekli alanları doldurarak kayıt işleminizi tamamlayın.

PDF formatında oluşturduğunuz başvuru formunun çıktısını alarak, ıslak imzalı ve kaşeli ya da mühürlenmiş olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına (Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No: 4 Balgat / Çankaya / ANKARA) posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru durumunuz ile başvuru formunuzun örneğini Başvuru Kontrol sayfasından takip edebilirsiniz.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

VERBİS KAYIT SÜRESİ NE ZAMAN?

VERBİS'e kayıt süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı! yazımızı okuyabilirsiniz.

Sonradan kayıt yükümlüsü olanların, VERBİS'e ne zaman kayıt olmaları gerekmektedir?

Sonradan kayıt yükümlüsü olan veri sorumluları, kayıt yükümlüsü oldukları tarihten itibaren 30 günlük sürede kayıt olmak zorundadır.

VERBİS'E KAYIT ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'de veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye'de kişisel veri işlemeleri durumunda VERBİS'e kayıt olmaları gerekmektedir.

Ancak Kurul tarafından istisna getirilmiş olan veri sorumluları için VERBİS'e kayıt zorunluluğu yoktur.

VERBİS'E KAYIT ZORUNLULUĞU İSTİSNALARI NEDİR?

Hangi veri sorumluları yasa gereği sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır?

6698 sayılı KVKK'nın 28'inci maddesinde açıklanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda veri sorumlularının, Sicile kayıt esnasında bu kişisel verilerle ilgili VERBİS'e bilgi girişi yapması zorunlu değildir.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğiyle ilgili sorumluluklara uymak şartıyla gerçek kişilerce tamamen kendisiyle veya aynı hanede ikamet eden aile bireyleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik vb. maksatlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini ya da kişilik haklarına zarar vermemek veya suç oluşturmamak koşuluyla; sanat, tarih, edebiyat ya da bilimsel maksatlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbaratla ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz işlemleriyle ilgili olarak yargı veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi ya da soruşturması için lüzumlu olması.
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin mevzuattaki yetkiye dayanılarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Son olarak kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve finansal hususlarla ilgili olarak Devletin ekonomik ve mali menfaatinin korunması için lüzumlu olması.

Hangi veri sorumluları VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden Kurul tarafından istisna tutulmuştur?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bazı veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. İlgili Kanunun 16'ıncı maddesine göre VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları aşağıdaki gibidir:

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla sadece otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
 • 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na göre faaliyet gösteren noterler,
 • 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve yalnızca kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
 • 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
 • 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
 • Gümrük müşavirleri,
 • Arabulucular,
 • 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisnadır. Bu doğrultudaki veri sorumluları, kayıt yükümlüsü olmamakla beraber Sicil'e kayıt yaptırabilirler.

VERBİS'e kayıt olmamanın cezası nedir?

6698 Sayılı Kanunun 18'inci maddesine göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmü düzenlenmiştir.

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp