Vergi-Sgk

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

e-Bildirge Nedir? SGK e-Bildirge Zorunlu Mu? SGK e-Bildirge Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş yerinde minimum üç ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerlerinin e-Bildirge kullanmaları zorunludur.

Gerçek Usule Nasıl Geçilir? Şartları Nelerdir?

Basit usule tabi olan mükellefler; basit usulden faydalanmak istemediklerini açıklayan bir dilekçe ile ilgili vergi dairelerine bildirmeleri gerekir.

Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Sınır Ticareti Nedir? Nasıl Yapılır? Sınır Ticareti Belgesi Nedir?

Sınır ve kıyı ticareti ne demek? Sınır Ticaret Merkezi STM nedir? Türkiye'de sınır ticareti yapılan iller hangileridir?

e-Yoklama Sistemi Nedir? e-Yoklama Fişi Nedir? e-Yoklama Fişi Nasıl Görüntülenir?

e-Yoklama fişi, elektronik ortamda yapılan yoklama faaliyetleri sonucunda düzenlenen fişdir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF Nedir? KKDF Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KKDF, gerçek veya tüzel kişi farketmeksizin, konut kredisi müstesna olmak üzere tüm kredi işlemlerinden alınmaktadır.

Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır? Marka Tescil Belgesi Ne İşe Yarar?

Markaların yasal olarak güvence altına alınmasına marka tescili denilmektedir. Bir marka tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınır.

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Yıllık İzin Kaç Gün? Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Kadar? Yıllık İzin Alacağı Nasıl Hesaplanır?

Yıllık ücretli izin hakkı temel bir haktır ve bu haktan çalışan kişi vazgeçemez, işveren de bu hakkı vermekten kaçınamaz.

SGK İşveren Temsilcisi Kimdir? Ne İş Yapar?

Uygulama ile işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa zamanda alarak sorunları hızlı ve nitelikli sonuçlandırmak amaçlanmaktadır.

Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma Nasıl Olur? Ortaklıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Ortaklık fesih işlemleri şirket türüne göre değişkenlik gösterir ve yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

2022 Yılı Maktu Hadler, Vergi Tutarları ve Cezaları

2022 yılında maktu hadler, vergi tutarları ve cezaları nedir?

2022 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

2022 yılında bir işçinin işverene maliyeti 5.879,70 TL oldu.

AGİ Nedir? Kimlere Verilir? AGİ Ücreti 2022'de Ne Kadar Oldu?

AGİ, bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir.  2022 Agi Tablosu

SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Ertelendi

SGK e-Tebligat son başvuru tarihini 31.12.2021 tarihinden 31.01.2022 tarihine erteledi.

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi!

2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlendi.

GİB e-Tebligat Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır? e-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

GİB e-Tebligat sistemine başvuru koşulları gerçek ve tüzel kişilere göre değişkenlik göstermektedir.

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah artırımı, vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

2021 Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi! Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

KDV Tevkifatı İle İlgili Değişiklik Yapıldı

Katma Değer Vergisi tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapıldı

e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek bulunmaktadır.

WhatsApp