Vergi-Sgk

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

2022 Yılı Maktu Hadler, Vergi Tutarları ve Cezaları

2022 yılında maktu hadler, vergi tutarları ve cezaları nedir?

2022 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

2022 yılında bir işçinin işverene maliyeti 5.879,70 TL oldu.

AGİ Nedir? Kimlere Verilir? AGİ Ücreti 2022'de Ne Kadar Oldu?

AGİ, bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir.  2022 Agi Tablosu

SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Ertelendi

SGK e-Tebligat son başvuru tarihini 31.12.2021 tarihinden 31.01.2022 tarihine erteledi.

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi!

2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlendi.

GİB e-Tebligat Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır? e-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

GİB e-Tebligat sistemine başvuru koşulları gerçek ve tüzel kişilere göre değişkenlik göstermektedir.

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah artırımı, vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

2021 Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi! Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

KDV Tevkifatı İle İlgili Değişiklik Yapıldı

Katma Değer Vergisi tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapıldı

e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek bulunmaktadır.

e-İhracat Nedir? e-İhracat Nasıl Yapılır?

e-İhracat, uluslararası piyasaya girmenin çevrimiçi yoludur.

Nefes Kredisi Kimlere Verilir? Nefes Kredisinin Şartları Nedir? Nefes Kredisi Faiz Oranı Nedir?

2021 Nefes Kredisi, TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya başlayacak.

Esnafa Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 3000 TL ve 5000 TL Hibe İçin NACE Kodu Listesi

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verilecek.

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Covid-19 ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresi uzatıldı!

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Oldu!

15/4/2021 Tarihli kanun uyarınca Kurumlar Vergisi Oranı 2021 yılı için %25, 2022 yılı için ise %23 olarak uygulanacak.

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Finansman Gider Kısıtlaması Nasıl Hesaplanır?

Finansman gider kısıtlaması 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacak.

WhatsApp