Vergi-Sgk

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah artırımı, vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

2021 Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi! Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

KDV Tevkifatı İle İlgili Değişiklik Yapıldı

Katma Değer Vergisi tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapıldı

e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek bulunmaktadır.

e-İhracat Nedir? e-İhracat Nasıl Yapılır?

e-İhracat, uluslararası piyasaya girmenin çevrimiçi yoludur.

Nefes Kredisi Kimlere Verilir? Nefes Kredisinin Şartları Nedir? Nefes Kredisi Faiz Oranı Nedir?

2021 Nefes Kredisi, TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya başlayacak.

Esnafa Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 3000 TL ve 5000 TL Hibe İçin NACE Kodu Listesi

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verilecek.

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Covid-19 ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresi uzatıldı!

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Oldu!

15/4/2021 Tarihli kanun uyarınca Kurumlar Vergisi Oranı 2021 yılı için %25, 2022 yılı için ise %23 olarak uygulanacak.

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Finansman Gider Kısıtlaması Nasıl Hesaplanır?

Finansman gider kısıtlaması 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacak.

SGK Teşvikleri 2021

Uygulaması devam eden toplam 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Ödemelerde Kripto Varlıkların (Paraların) Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!

TCMB tarafından Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayınladı

Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar Nelerdir?

Kurumlar vergisinde istisna ve indirimler nedir? Kurumlar vergisinde uygulanan istisnalar neler?

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar! Kurumlar Vergisinde Muafiyetler Nedir?

K. vergisinden muaf olan kooperatifler neler? Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi ve kamu müesseseleri?

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler Nelerdir?

Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi K. ve Kurumlar Vergisi K. göre bazı indirimler yapılmaktadır.

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denir.

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı! 2021 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

Kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda verilecektir.

Kümülatif Vergi Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Kümülatif vergi yığılarak ilerleyen vergi anlamına gelir. Her ay bir önceki ayın toplamı içerisine ilave edilir.

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Kurulacak şirketin türüne göre kuruluş işlemleri ve sermaye tutarında farklılık göstermektedir.

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Şirketlerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması veya eskimesi halinde gösterilebilen gider payıdır.

WhatsApp