Vergi-Sgk

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Nedir?

DTVT sistemi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine dönüştürüldü.

2023 Kadın Girişimci Destek ve Teşvikleri Nelerdir? Kadın Girişimciler İçin İş Fikirleri

Kadınların iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için pek çok teşvik ve destek bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir? 2024 Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı koşulları nelerdir? Kıdem tazminatı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Damga Vergisi Nedir? 2024 Oranları ve Ücretleri Nedir?

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

2023 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Konaklama Vergisi Nedir? Konaklama Vergisini Kim Öder? Konaklama Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, termal tesis, misafirhane, kamping, dağ evi konaklama vergisine tabidir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Ticaret Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelik ile perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı

Ba-Bs Formu Verme Yükümlülükleri Kaldırıldı!

5 bin TL'nin altında olan ya da e-Belgelerle yapılan alış/satışlarda Ba-Bs verme yükümlülükleri kaldırıldı.

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak belirlendi.

İş Kazası Bildirimi Nedir? İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazasının 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir? SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama

Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan çalışana her gün için ödenir.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nereden ve Nasıl Alınır?

SGK borcu yoktur yazısı SGK resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım Teşvikleri Nelerdir? Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi, yurt içinde yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla uygulanan bazı vergisel ve muafiyetleri kapsayan destekleme aracıdır.

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

e-Bildirge Nedir? SGK e-Bildirge Zorunlu Mu? SGK e-Bildirge Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş yerinde minimum üç ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerlerinin e-Bildirge kullanmaları zorunludur.

Gerçek Usule Nasıl Geçilir? Şartları Nelerdir?

Basit usule tabi olan mükellefler; basit usulden faydalanmak istemediklerini açıklayan bir dilekçe ile ilgili vergi dairelerine bildirmeleri gerekir.

Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

2024 SGK Teşvikleri Nelerdir? Teşvikten Yararlanma Şartları Nedir?

2024 yılında toplam 16 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Resesyon Nedir? Resesyon Olursa Ne Olur? Resesyon ve Stagflasyon Farkı Nedir?

Resesyon, iki çeyrek yıl ard arda ekonomik küçülme yaşanmasıdır. Stagflasyon, enflasyon varken ekonomik durgunluk yaşanmasıdır.

Telif Hakkı Nedir? Telif Hakkı Nasıl Alınır?

Telif hakkı, temel insan haklarından biridir ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer almaktadır.

Sınır Ticareti Nedir? Nasıl Yapılır? Sınır Ticareti Belgesi Nedir?

Sınır ve kıyı ticareti ne demek? Sınır Ticaret Merkezi STM nedir? Türkiye'de sınır ticareti yapılan iller hangileridir?

e-Yoklama Sistemi Nedir? e-Yoklama Fişi Nedir? e-Yoklama Fişi Nasıl Görüntülenir?

e-Yoklama fişi, elektronik ortamda yapılan yoklama faaliyetleri sonucunda düzenlenen fişdir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF Nedir? KKDF Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KKDF, gerçek veya tüzel kişi farketmeksizin, konut kredisi müstesna olmak üzere tüm kredi işlemlerinden alınmaktadır.

WhatsApp