e-Yoklama Sistemi Nedir? e-Yoklama Fişi Nedir? e-Yoklama Fişi Nasıl Görüntülenir?

Vergi yoklaması nedir? Vergi dairesi yoklama işlemleri nelerdir?

Vergi mükellefleri ve mükellefiyet ile alakalı maddi olayları, kayıtları ve konuları incelemek ve belirlemek maksadıyla yapılan vergi kontrol aracıdır. Genel olarak mükelleflerin işe başlama, işi bırakma ve iş değişikliği durumlarında yoklama işlemi yapılmaktadır. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Yoklama işlemi yapılacağı zaman mükellefe haber verilmez, herhangi bir zamanda yoklama yapılabilir. Ayrıca yoklama esnasında, görevlilerinin yetkili olduklarını gösteren yetki belgelerini mükellefe ibraz etmeleri gerekir.

Vergi dairesi yoklama işlemini kimler yapar?

  • Vergi dairesi müdürleri,
  • Gelir uzmanları,
  • Yoklama memurları,
  • Yoklama işi ile görevlendirilenler,
  • Vergi incelenmesine yetkisi olanlar,

Yoklama fişi nedir?

Yapılan yoklama işleminden sonra yoklamanın neticesi yoklama fişine yazılır. Yoklama fişleri 2 nüsha olarak düzenlenir ve yoklaması yapılan yetkili tarafından imzalanır. Yoklama fişlerinin ilk nüshası yoklaması yapılan mükellefe diğer nüshası ilgili vergi dairesine iletilir.
Toplu yoklamalarda, yoklama fişi yerine yoklama cetvelleri kullanılır ve değerlendirmeler cetvellerde gösterilir.

e-Yoklama nedir? Elektronik Yoklama sistemi nedir?

Yoklama faaliyetleriyle ilgili süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama neticesinde kayıt altına alınan bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ve muhatabına elektronik ortamda iletilmesini sağlayan sistemdir.
e-Yoklama uygulaması ile yoklama isteğinin oluşturulması, talebin yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin düzenlenerek kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin muhatabına gönderilmesi elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

e-Yoklama fişi nedir?

Elektronik ortamda yapılan yoklama faaliyetleri sonucunda düzenlenen fişdir.

e-Yoklama benzersiz kod nedir?

Elektronik ortamda düzenlenen yoklama fişinin hiç bir suretle değiştirilemeyeceğini garanti altına alan ve yalnızca düzenlenen fişe ait numaradır.

e-Yoklama fişi nereden alınır?

e-Yoklama fişi vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesinden veya İnternet Vergi Dairesi "Elektronik Yoklama Görüntüleme" bölümünden temin edilebilir.

e-Yoklama imza formu nedir?

Seri ve sıra numarasını içinde barındıran e-Yoklama fişini gösteren ve benzersiz kodun yer aldığı formdur. Formda mükellefe ait bilgiler, yoklamanın türü, işlemin yapıldığı tarih ve adres bilgisi yer alır.

e-Yoklama fişi nasıl oluşturulur?

  • e-Yoklama fişleri, yoklamayı yapan yetkili kişiler tarafından mobil cihazlar aracılığıyla dijital ortamda oluşturulur.
  • Yoklama esnasında belirlenen konular, yoklama yapılan kişiye veya yetkilisine mobil cihazdan okutulur. Mutabık kalınması durumunda:

a) Yoklama yapılanın elektronik imza aracının olması halinde; elektronik imza aracı ile e-Yoklama fişi imzalanır.
b) Elektronik imza aracı yoksa; yoklamaya ait bilgilerin yer aldığı e-Yoklama imza formu, tarih yazılarak ıslak imza ile imzalanır.

Yukarıda açıklandığı gibi yoklama yapılan ya da yetkili kişi tarafından imzalanan e-Yoklama fişi, yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanır.

e-Yoklama fişi nasıl görüntülenir? e-Yoklama fişi sorgulaması nasıl yapılır?

e-Yoklama fişi bağlı olunan vergi dairesinden, İnternet Vergi Dairesinden veya e-Devlet üzerinden görüntülebilir.
e-Devlet üzerinden yoklama fişi görüntülemek için e-Yoklama Fişi Görüntüleme (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-e-yoklama-fisi-goruntuleme) sayfasına giriş yaptıktan sonra 'Elektronik Yoklama Görüntüleme' menüsünden yoklama fişini görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

onca-on-muhasebe1

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp