Konaklama Vergisi Nedir? Konaklama Vergisini Kim Öder? Konaklama Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Konaklama Vergisi Nedir? Konaklama Vergisini Kim Öder? Konaklama Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Konaklama vergisi nedir?

Konaklama vergisi, konaklama hizmet bedeli üzerinden alınan vergidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ kapsamında;

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi tesislere konaklama vergisi uygulanacak. Ayrıca çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi yapılarda gecelemenin yapılması durumunda konaklama vergisi alınacak.

Konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen hizmetler de vergiye tabidir

Geceleme hizmeti ile birlikte satılan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal alanların kullanımı gibi tüm hizmetler de vergiye tabidir. Sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesisler de uygulama kapsamındadır.

Konaklama vergisi mükellefi kimdir? Konaklama vergisini kim öder?

Konaklama vergisi mükellefi, aşağıda saydığımız hizmetleri sunanlardır. Yani konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi fiilen işletenler konaklama vergisi mükellefidir. Tesisin mülkiyetinin işletene ait olup olmamasının, tesisin kamu, özel sektör, gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller tarafından işletilmesinin mükellefiyete herhangi bir etkisi yoktur.

  • Konaklama tesisleri; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller,
  • Sağlık tesisleri; sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesisler,
  • Kırsal turizm tesisleri; çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri,
  • Turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi geceleme hizmeti de sunan diğer tesisler,
  • Lojman olarak tahsis edilenler hariç kamu veya özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi ve kamp gibi tesisler,
  • Uygulama otelleri,
  • Yukarıda saydıklarımız haricinde olan turizm işletmesi belgesi veya işyeri açma ve işletme belgesi olsun olmasın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesisler,
  • geceleme hizmetleri ile konaklama tesisi bünyesinde sağlanan diğer bütün hizmetler vergi kapsamındadır.

Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen hizmetler ise vergiye tabi değildir. Ayrıca sosyal hizmet kuruluşları tarafından korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetleri verginin kapsamında değildir.

Konaklama vergisi ne zaman yürürlüğe girecek?

Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kimler konaklama vergisinden muaf? Konaklama vergisi istisnası var mı?

  • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden muaf tutulmuştur. Öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla işletilen öğrenci yurdu ya da pansiyonları ile öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında sunulan hizmetler de konaklama vergisinden istisnadır.
  • Diplomatik istisna; karşılıklı olmak koşuluyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden muaftır.

Konaklama KDV oranı nedir? Konaklama vergisi KDV matrahına dahil mi?

Konaklama vergisi matrahına KDV dahil değildir. Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.
Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dâhildir.

Konaklama vergisi ne kadar? Konaklama vergisi yüzde kaç? Konaklama vergisi oranı ne kadar?

Konaklama vergisinin oranı % 2'dir

Konaklama vergisi nasıl hesaplanır? Konaklama vergisi hesaplama

Tebliğ taslağına göre; konaklama vergisi matrahına KDV dahil değil, ayrıca vergi oranı da %2'dir.
Örneğin; X otel işletmesi KDV hariç olarak 10.000 TL karşılığında tam pansiyon konaklama hizmeti satışını yapmış ise satışa ilişkin fatura aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç) 10.000 TL
Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (10.000 TL x 0,02=) 200 TL
KDV Matrahı 10.000 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=) 800 TL
GENEL TOPLAM 11.000 TL

 

Konaklama vergisinde kur nasıl hesaplanır?

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dahildir. Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.

Konaklama vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Konaklama vergisi beyannamesi
Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilir.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturada konaklama vergisi nasıl gösterilir?

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulamaya konan konaklama vergisinin, Vergi Türü Kodu 0059'dur. Konaklama hizmeti dahil satış yapılması durumunda; "SATIŞ" Fatura Tipi seçilip konaklama vergisi eklenerek fatura düzenlenmelidir.

İstisna kapsamında satış yapılmış olması durumunda ise "İSTİSNA" Fatura Tipi ile "Konaklama Vergisi İstisna/Muafiyet Sebebi" alanından "001 - Diplomatik İstisna" kodu seçilerek işlem yapılmalıdır.

Ancak hizmet sunumundan önce, hizmet satış bedeline konaklama vergisi tutarı dahil edilmeden fatura düzenlenmesi halinde hizmetin sunulmasını takiben yalnızca konaklama vergisi hesaplanarak fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumlar için "KONAKLAMA VERGİSİ" Fatura Tipi seçilmeli ve fatura yalnızca konaklama vergisi hesaplanarak düzenlenmelidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.12.2022 tarihinde yayınlanan "e-Fatura ve e-Arşiv Faturada Konaklama Vergisi Gösterimi Hakkında" duyuruya erişmek için tıklayınız.

Konaklama vergisi ne zaman ödenir?

Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

Konaklama vergisi nereye ödenir?

Konaklama vergisi bağlı olunan vergi dairesine ödenir.

Konaklama vergisi hangi tür vergidir?

Konaklama vergisi dolaylı vergidir.

Konaklama vergisi kanunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp