Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal analiz nedir?

Finansal analiz bir şirketin mali durumunu değerlendirmek, faaliyetlerinin neticelerini ölçümlemek, gelişen yönlerini tespit etmek ve geleceğe yönelik olarak tahminlerde bulunmak için mali tablolarda bulunan kalemler arasındaki ilişkilerin ve zaman içindeki eğilimlerin incelenmesine yönelik faaliyetlerdir.

Başka bir ifadeyle şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Finansal analist kimdir?

Şirketin kazancı, ödeme gücü, istikrarı vb. konularda finansal analizler yaparak, yönetime mali konularda önerilerde bulunan kişidir.

Finansal analizin amacı nedir?

Finansal analizin amacını birkaç maddede sıralamak mümkündür:

 • Şirketlerin finansal politikalarının değerlendirilmesi,
 • Finanasal konularda karar mekanizması için temel oluşturmak,
 • Büyüme ve gelişme imkanlarını belirlemek,
 • Gereksinim duyulan kaynakların teminini sağlamak,
 • Kredi veren kurumların talepleri için şirketin mali yeterlilik seviyesini ölçümlemek,

FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ NELERDİR?

Farklı nitelikleri içinde barındıran ve farklı ölçeklerdeki şirketler için çeşitli finansal analiz teknikleri mevcuttur. Şirketinizin satış ölçeğine göre söz konusu tekniklerden birini tercih edebilirsiniz. Piyasada en çok kullanılan finansal analiz teknikleri aşağıdaki şekildedir:

 • Yatay analiz veya karşılaştırmalı tablolar analizi

Farklı dönemlere ait verilerin bir merkezde toplanarak değerlendirilmesidir. Bu yöntemde şirketin minimum 2 yılda yaptığı satış bilgileri göz önüne alınır. Eldeki bilgiler ışığında şirkette ve satış oranlarındaki değişiklikler belirlenerek bu doğrultuda aksiyon alınır.

Karşılaştırmalı tablo analizi yönteminde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir:

a) Karşılaştırmak için belirlenen zaman aralıklarının birbiriyle eşit olması gerekmektedir.
b) Karşılaştırılan dönemlerin rakamlarının aynı para birimi cinsinden olmasına dikkat edilmelidir.
c) Değerlendirilen rakamların içinde enflasyon oranının bulunmaması gerekmektedir.

 • Dikey analiz veya yüzde yöntemiyle finansal analiz

Tek bir dönem içinde oluşan farklı hesapların karşılaştırılmasıdır.

 • Trend analizi veya eğilim yüzdeleri

5 veya 6 yıllık satış bilgilerinin değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Uzun yıllara yayılan satış bilgilerinin tetkik edilmesi ile belli bir endeks oluşturulmasını sağlayan bu teknik, dinamik bir mali analiz çeşididir.

 • Finansal oran analizi

Bir şirketin iki ya da daha çok mali verisi arasındaki bağı veya oranı karşılaştırma yöntemidir. Bir şirkete farklı bilanço dönemlerinde ve başka şirketler ya da sektörler arasında karşılaştırmalar yapma olanağı sağlar.

FİNANSAL ANALİZİN YARARLARI NELERDİR?

 • Şirketlerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ölçülür,
 • Şirket hedeflerinde sapmalar yaşanmışsa sebepleri araştırılır,
 • Şirket faaliyetlerinde başarı seviyesi ölçülür,
 • Üretim ve fiyat politikaları yorumlanır,
 • Tüm bu değerlendirmeler ışığında muhtemel başarısızlığa karşı tedbirler almada önemli yarar sağlar.

Finansal analizi kimler kullanır?

 • Şirket sahipleri ve yöneticiler,
 • Bankalar,
 • Finans kuruluşları,
 • Yatırımcılar,
 • Şirket ile her türlü ticari ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Kamu sektörü,

Kaç çeşit finansal analiz vardır? Finansal analiz türleri nelerdir?

Amacına göre, kapsamına göre ve analizi yapan kişiye göre olmak üzere 3 çeşit finansal analiz vardır.

onca-on-muhasebe1

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp