Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal analiz nedir?

Finansal analiz bir şirketin mali durumunu değerlendirmek, faaliyetlerinin neticelerini ölçümlemek, gelişen yönlerini tespit etmek ve geleceğe yönelik olarak tahminlerde bulunmak için mali tablolarda bulunan kalemler arasındaki ilişkilerin ve zaman içindeki eğilimlerin incelenmesine yönelik faaliyetlerdir.

Başka bir ifadeyle şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Finansal analist kimdir?

Şirketin kazancı, ödeme gücü, istikrarı vb. konularda finansal analizler yaparak, yönetime mali konularda önerilerde bulunan kişidir.

Finansal analizin amacı nedir?

Finansal analizin amacını birkaç maddede sıralamak mümkündür:

 • Şirketlerin finansal politikalarının değerlendirilmesi,
 • Finanasal konularda karar mekanizması için temel oluşturmak,
 • Büyüme ve gelişme imkanlarını belirlemek,
 • Gereksinim duyulan kaynakların teminini sağlamak,
 • Kredi veren kurumların talepleri için şirketin mali yeterlilik seviyesini ölçümlemek,

FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ NELERDİR?

Farklı nitelikleri içinde barındıran ve farklı ölçeklerdeki şirketler için çeşitli finansal analiz teknikleri mevcuttur. Şirketinizin satış ölçeğine göre söz konusu tekniklerden birini tercih edebilirsiniz. Piyasada en çok kullanılan finansal analiz teknikleri aşağıdaki şekildedir:

 • Yatay analiz veya karşılaştırmalı tablolar analizi

Farklı dönemlere ait verilerin bir merkezde toplanarak değerlendirilmesidir. Bu yöntemde şirketin minimum 2 yılda yaptığı satış bilgileri göz önüne alınır. Eldeki bilgiler ışığında şirkette ve satış oranlarındaki değişiklikler belirlenerek bu doğrultuda aksiyon alınır.

Karşılaştırmalı tablo analizi yönteminde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir:

a) Karşılaştırmak için belirlenen zaman aralıklarının birbiriyle eşit olması gerekmektedir.
b) Karşılaştırılan dönemlerin rakamlarının aynı para birimi cinsinden olmasına dikkat edilmelidir.
c) Değerlendirilen rakamların içinde enflasyon oranının bulunmaması gerekmektedir.

 • Dikey analiz veya yüzde yöntemiyle finansal analiz

Tek bir dönem içinde oluşan farklı hesapların karşılaştırılmasıdır.

 • Trend analizi veya eğilim yüzdeleri

5 veya 6 yıllık satış bilgilerinin değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Uzun yıllara yayılan satış bilgilerinin tetkik edilmesi ile belli bir endeks oluşturulmasını sağlayan bu teknik, dinamik bir mali analiz çeşididir.

 • Finansal oran analizi

Bir şirketin iki ya da daha çok mali verisi arasındaki bağı veya oranı karşılaştırma yöntemidir. Bir şirkete farklı bilanço dönemlerinde ve başka şirketler ya da sektörler arasında karşılaştırmalar yapma olanağı sağlar.

FİNANSAL ANALİZİN YARARLARI NELERDİR?

 • Şirketlerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ölçülür,
 • Şirket hedeflerinde sapmalar yaşanmışsa sebepleri araştırılır,
 • Şirket faaliyetlerinde başarı seviyesi ölçülür,
 • Üretim ve fiyat politikaları yorumlanır,
 • Tüm bu değerlendirmeler ışığında muhtemel başarısızlığa karşı tedbirler almada önemli yarar sağlar.

Finansal analizi kimler kullanır?

 • Şirket sahipleri ve yöneticiler,
 • Bankalar,
 • Finans kuruluşları,
 • Yatırımcılar,
 • Şirket ile her türlü ticari ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Kamu sektörü,

Kaç çeşit finansal analiz vardır? Finansal analiz türleri nelerdir?

Amacına göre, kapsamına göre ve analizi yapan kişiye göre olmak üzere 3 çeşit finansal analiz vardır.

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı
WhatsApp