Sınır Ticareti Nedir? Nasıl Yapılır? Sınır Ticareti Belgesi Nedir?

Sınır Ticareti Nedir? Nasıl Yapılır? Sınır Ticareti Belgesi Nedir?

Sınır şehirlerimizdeki ticari çalışmaların arttırılarak komşu ülkelere yönelik ticaretin canlandırılması, ilave istihdamın sağlanması ve gelirin tabana dağılması maksadıyla sınır ticareti yapılmaktadır.

Sınır ticareti nedir? Sınır ve kıyı ticareti ne demek?

Sınır şehirlerimizin ihtiyaçlarının bir bölümünün komşu ülkelerden daha az maliyetle ithal edilmesi ve bu şehirlerimizden ihracatın artırılarak ekonomiye canlılık kazandırılması için yapılan uluslararası ticarete denir.

Sınır Ticaret Merkezi STM nedir? Sınır ticareti bölgesi nedir?

Sınır ticareti yapılan mağazaların olduğu yere Sınır Ticaret Merkezi denir. Sınır ticaretini yapmak için STM de dükkan kiralama mecburiyeti yoktur.

Türkiye'de sınır ticareti yapılan iller hangileridir? Türkiye'nin sınır ticareti yaptığı ülkeler hangileridir?

Aşağıda saydığımız şehirlerimizden yetkili gümrük kapıları üzerinden komşu ülkelere sınır ticareti yapılmaktadır.

 • Artvin'den Sarp Gümrük Kapısı üzerinden Gürcistan'a
 • Ardahan'dan Türkgözü ve Aktaş Gümrük Kapısı üzerinden Gürcistan'a
 • Kars'tan Dilucu Gümrük Kapısı üzerinden Nahçıvan'a
 • Iğdır'dan Dilucu Gümrük Kapısı üzerinden Nahçıvan'a
 • Iğdır'dan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a
 • Ağrı'dan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a
 • Van'dan Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden İran'a
 • Hakkari'den Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran'a
 • Hakkari'den Habur Gümrük Kapısı üzerinden Irak'a
 • Hakkari'den Derecik Gümrük Kapısı üzerinden Irak'a
 • Hakkari'den Üzümlü Gümrük Kapısı üzerinden Irak'a
 • Şırnak'tan Habur Gümrük Kapısı üzerinden Irak'a
 • Mardin'den Nusaybin Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye
 • Şanlıurfa'dan Akçakale Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye
 • Kilis'den Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye
 • Gaziantep'ten Karkamış Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye
 • Hatay'dan Cilvegöz Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Kimler sınır ticareti yapabilir?

Yukarıda saydığımız şehirlerimizde minimum 1 senedir yerleşik olarak faliyette olan tacir ve esnaf sınır ticareti yapabilir.

Sınır ticareti nerelerden yapılabilir?

Sınır ticareti yukarıda saydığımız yetkili gümrük kapılarından ya da Sınır Ticaret Merkezinden yapılmaktadır.

Sınır ticareti belgesi nedir?

Esnaf ve tacire, Sınır Ticaret Merkezi'nde dükkan kiralayarak ithalat ve ihracat yapabilme izni veren belgeye denir. Söz konusu belgeyi alabilmek için sınır şehirlerimizde minimum 1 sene yerleşik olmak kaydıyla faaliyette bulunulması gerekmektedir.

Sınır ticareti belgesi nereden ve nasıl alınır? Sınır ticareti belgesi vermeye yetkili kurum hangisidir? Sınır ticareti belgesini kim verir?

Sınır ticareti belgesi almak için İl Ticaret Odası ya da İl Ticaret ve Sanayi Odasına başvuru yapılması gerekir. Yapılan başvurular, 10 işgünü içinde İl Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, valilik tarafından sınır ticareti belgesi düzenlenir.
Sınır ticareti belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Sürenin bitiminde talep doğrultusunda valillik tarafından yeni belge düzenlenir. belgenin bir başkasına devredilmesi mümkün değildir.

Sınır ticareti için gerekli belgeler nelerdir?

 • Sınır Ticareti yapabilmek için "Sınır Ticareti Belgesi" gerekmektedir.
 • Sınır ticaretinde ithalat ve ihracat işlemleri için, "Gümrük Beyannamesi" düzenlenmelidir.
 • İthalat işlemlerinde; "Sınır Ticaret Belgesi" ile birlikte "İthalat Uygunluk Belgesi" de gerekmektedir.
 • İhracat işlemlerinde "Sınır Ticaret Belgesi" ile "ihraç edilen eşya faturası" ve "İhracatçı Birliği tarafından onaylanmış Gümrük Beyannamesinin" yetkili gümrük idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Sınır ticareti yapılması yasak olan ürünler nelerdir?

 • İthal ve ihraç edilmesi yasalara göre yasak sayılmış ve ithali belirli kurumlara bırakılmış maddeler,
 • Ticaret Politikası Önlemleri çerçevesindeki sınırlama, koruma, damping ve sübvansiyona karşı vergi önlemlerine tabi olan ürünler,
 • 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde denetime tabi olan ürünler,
 • Petrol ve petrol ürünleri,
 • Çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ile Bakanlıkça ithalatı yasaklanan diğer ürünler,
 • İthalat yapılması Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan veteriner ilaçları ve biyolojik ürünleri. Ayrıca bunların bileşimine giren ya da üretiminde kullanılan etkin maddeler,
 • Canlı hayvan ticaretiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca insan, bitki ve hayvan sağlığı bakımından tehlike arz ettiği belirlenen ürünler,

Sınır ticareti mevzuatı nedir? Sınır ticaretinde hangi mevzuatlar geçerlidir? Sınır ticaretini düzenleyen hukuksal kaynaklar nelerdir?

 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md. 444, Md. 447
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Md. 16, Md. 172
 • 13.12.2016 tarihinde 29917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/11 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 • Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
 • 2 Aralık 2021 tarihli ve 2021/4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara uklaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp