Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

Gerçek usule tabi mükelleflerin basit usule geçiş yapabilmeleri için; Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı genel şartları taşımaları, arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin özel şartlarda belirtilen hadlerden düşük olması ve yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.

Mükelleflerin, bu şartların gerçekleşmesini takip eden yılın Ocak ayında bağlı oldukları vergi dairesine başvurmaları durumunda basit usulde vergilendirmeye geçebilirler.

Bu uygulama kapsamında, 01.01.2022 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanır. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanun'un 51'inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.

Örneğin, İzmir'de marangozluk faaliyeti nedeniyle Gerçek Usulde vergilendirilen Mükellef (B)'nin 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği iş hasılatı, ilgili yıllar için Gelir Vergisi Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan hâsılat haddinin altında gerçekleşmiş olsun. Mükellef (B)'nin, tüm koşulları taşıması ve 2021 yılının Ocak ayı içinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurması kaydıyla, 01.01.2022 tarihinden itibaren
basit usulde vergilendirmeden faydalanması mümkündür.

Gerçek usule tabi iken basit usulde vergilendirmeye geçen mükelleflerin, mevcut belgelerini 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin 3.5 bölümündeki açıklamalar doğrultusunda iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybeden mükelleflerin; kendi istekleriyle işlerini terk etmeleri veya eş ve çocuklarına devretmeleri durumlarında terk ya da devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 93 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri'nde yapılmıştır.

Örneğin, Mükellef (C), gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyken faaliyetini 08.06.2020 tarihinde terk etmiş olsun. Mükellef, 2021 yılında basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan Mükellef (E) ile ortak olarak kantin işletmeciliği faaliyetine başlamak istediğini farz edelim.

Mükellef (C)'nin gerçek usulde vergilendirildiği faaliyetini terk ettiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren iki yıl sonra, diğer bir ifadeyle 01.01.2023 tarihinden itibaren diğer şartları da topluca taşıması kaydıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Bu yüzden 01.01.2023'den önce faaliyete başlaması durumunda kendisi ve ortağının ticari kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerekmektedir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp