Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF Nedir? KKDF Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF Nedir? KKDF Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı kredi kullandırılmasında anapara, faiz ya da ithal edilen ürün fiyatı üzerinden alınan ve bankalar tarafından tahsil edilerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılan bir bedeldir.
Kısaca KKDF olarak bilinen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, gerçek veya tüzel kişi farketmeksizin, konut kredisi müstesna olmak üzere tüm kredi işlemlerinden alınmaktadır. KKDF, anapara ve faiz kur farkından %15 oranında uygulanır.

KKDF kesintisine tabi olan işlemlerin temel özelliği "Kredilendirme Unsuruna" sahip olmalarıdır.

KKDF'ye tabi olan işlemler nelerdir?

KKDF'ye tabi olan işlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Krediler,
 • Kredi kartı borç taksitlendirmeleri,
 • Kredi kartı nakit avansı,
 • Gayri nakdi krediler,
 • Dövize endeksli ve diğer endeksli krediler,
 • Katılım bankalarınca kullandırılan fonlar,
 • Yurt dışından sağlanan krediler,
 • İhracat faktoringi,

KKDF'nun mükellefleri kimlerdir?

Bankalar, finansman şirketleri ve vadeli ithalat yapan kişilerdir.

KKDF kesintisi kimlerden yapılır?

Yurt içinden ve yurt dışından kredi (konut kredisi hariç) kullanan ve vadeli ithalat yapanlara KKDF kesintisi uygulanmaktadır.

KKDF kesinti oranları nedir?

 • Bankalar ve finansman şirketleri tarafından kullandırılan tüketici kredilerinde %15, diğer kredilerde % 0,
 • Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından aldıkları TL kredilerinde %3, altın ve döviz kredilerinde %0,5 ile %3 arasında,
 • Vadeli ithalatta %6 oranında,

uygulanmaktadır.

KKDF nasıl hesaplanır?

Finans kurumlarının resmi internet sitelerindeki ödeme planlarında KKDF tutarları yazmaktadır. KKDF hesaplanırken tahsil edilen aylık faiz oranları baz alınır ve faiz üzerinden %15 olarak hesaplanır.
Örneğin; aylık 300 TL olarak hesaplanan faize uygulanması halinde 300 x 0,15 = 45 TL KKDF alınmaktadır.

KKDF geri alınabilir mi?

KKDF bir vergi türüdür, bu nedenle geri alınması mümkün değildir.

KKDF iade edilir mi?

Fazladan ya da yetersiz ödenen KKDF kesintisi, kesintiyi yapan kurumun tabi olduğu vergi dairesine, başvuruda bulunarak geri alınabilir.

KKDF'den muaf krediler hangileridir? KKDF muafiyeti listesi

 • Konut kredileri,
 • Yurtiçi bankalar arası krediler,
 • Yurt dışında yerleşik kişilere verilen krediler,
 • Yasal ve idari takibe alınan krediler,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler,
 • Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan ya da yurt dışından alınacak döviz kredileri,
 • Kuyumculukla uğraşan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan altın kredileri,
 • Kitap ithalatının finansmanında kullanılan krediler,
 • Faktoring şirketlerince yurt dışından ihracat faktoring amacıyla sağlanan ya da bu amaçla kullandırılan fonlar,
 • Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday, arpa ithalatının finansmanı maksadıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri,

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi mevzuatı nedir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulaması Merkez Bankası tarafından 1988 senesinde para ve kredi politikası aracı olacak şekilde uygulamaya kondu. KKDF 2002 yılından sonra Maliye Bakanlığına devredildi.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp