Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

Teknolojik gelişmeler kişisel veriler üzerinde son derece etkili olmuş ve kişisel veri işleme faaliyetleri büyük bir hız kazanmıştır. Bunun sonucunda "özel hayatın gizliliği" hakkının önemi gündeme gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu gelişmelere kayıtsız kalınmamış ve kişisel verilerin korunması konusunda bazı reformlar gerçekleştirilmiştir.

Kişisel verilerin korunması ülkemizde ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Daha sonra 2010 yılında Anayasa değişikliğiyle Anayasa'nın 20'nci maddesine, eklenen "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir." ifadesiyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bir anayasal hak olarak tanınarak güvence altına alınmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kişisel verilerin korunması alanında yeni bir dönem başlamıştır.

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİNİN VE KORUNMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Zorunlu olmadıkça kişisel veri paylaşmayın!

Kişiyi doğrudan ya da dolaylı yollardan tanımlayan bilgiler değerlidir, kendinize ait bilgilere sahip çıkarak gelişigüzel kullanmayın ve kullanılmasına da izin vermeyin. Rastgele paylaşım yapmayın. Ayrıca veri paylaşımı yaparken sorgulayıcı olun ve kişisel verileri paylaşmadan önce amacını sorgulayın. Verilerinizin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmayacağından emin olun.
Elbette veri paylaşılabilir ancak gereksiz, ölçüsüz veri paylaşımı yapmaktan kaçınmak gerekir. Adı üzerinde kişisel veri kişiye aittir, verilerimizin kontrolü ve denetiminin de bizde olması gerekir.

İnsanlar yaşadıkça kişisel verilerin korunması gerekir

Kişilerin mahremiyetine saygı göstermek en temel konulardan biridir. Bu noktada veri sorumlularına çok büyük görevler düşüyor. Veri sorumluları kişisel veri güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almalı ve özenle uygulamalıdır. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması 7/24 esasına dayalı olmalıdır. Ayrıca sürdürülebilir veri koruma politikaları geliştirerek uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasında yeterli farkındalığa sahip, ürün ve hizmet sunumlarını veri güvenliğini dikkate alarak tasarlamak ve kişilere haklarını kullandırma noktasında gerekli kolaylığı sağlamak önemlidir. Bu yaklaşımı benimseyen şirketlerin sadece itibarı değil, rekabet gücü de artacaktır.

8 bin 728 şikayet ve ihbar başvurusu yapıldı, 7 bin 25'i sonuçlandırıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Nisan 2021 tarihine kadar 8 bin 728 şikayet ve ihbar başvurusu yapıldı. Başvurulardan 7 bin 25'i sonuçlandırıldı. Aynı zamanda Kuruma 457 veri ihlal bildirimi yapıldı, bu ihlal bildirimlerden 81'i Kurumun web sitesinden ilan edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaklaşık 41 milyon lira idari yaptırım uyguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hayatımızda neleri değiştirdi?

KVKK ile kişisel verileri işleme faaliyetleri yasal zemine oturtulmuştur. Kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesi ve aktarılması engellenerek, hukuka uygun işlenmesi ve bilinçli bir şekilde aktarılması düzenlenmiştir. Öte yandan kanunla, kişisel veriler üzerinde kontrol ve denetim hakkı getirilmiştir. Verisi işlenen kişiler, yasa kapsamında sahip oldukları haklar vasıtasıyla bu denetimi yapabilmektedirler.

"Herkes kendisi hakkında kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahiptir"

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vatandaşlara hangi hakları sağlıyor?

KVKK'nın 11'inci maddesinde ilgili kişilerin hakları tek tek açıklanmıştır. Buna göre, kişi kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi isteme,
 • Verinin hangi amaçla işlendiğini öğrenme,
 • Veri aktarılmışsa, aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin noksan ya da hatalı işlenmesi durumunda düzeltilmesini, verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişiler kendisiyle alakalı işlenen veriler yoluyla aleyhlerine bir sonuç doğurulmuşsa bu işleme, itiraz etme,
 • Herhangi bir biçimde ilgili kişi hakkında bir profilleme yapılmışsa ve kişi hakkında olumsuz sonuç doğuruyorsa buna itiraz etme,
 • Kanuna aykırı veri işlemeden dolayı bir zarar meydana gelmişse bu zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarına sahiptirler.

Verisi işlenen kişilerin hakları ile ilgili detaylı bilgi almak için KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Türkiye'de Kişisel Veri Koruma Günü ne zaman?

2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde 7 Nisan gününün "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Kişisel Veri Koruma Günü'nün amacı nedir?

 • Farkındalığı artırmak,
 • Veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmek,
 • Veri koruma kültürünün kişiler, kurum ve kuruluşlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Çocuklar ve gençlerin dikkatini çekerek, veri koruma kültürüyle yetişmelerini sağlamak

Uluslararası Kişisel Veri Koruma Günü ne zaman?

28 Ocak 1981'de Türkiye'nin de taraf olduğu, 108 Sayılı "Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme" imzalandı. 2006 yılında, Avrupa Konseyi'nin bu günü Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan etti.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

NFT Nedir? Ne İşe Yarar? NFT Nasıl Yapılır? NFT Nasıl Alınır ve Satılır?

 29 Kasım 2021 Pazartesi

Non-Fungible Token kelimelerinin baş harflerinden oluşan NFT; Takas Edilemez Jeton demektir.

Devamı

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi!

 28 Kasım 2021 Pazar

2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlendi.

Devamı

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

 22 Kasım 2021 Pazartesi

K.M alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında ise "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunludur.

Devamı

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi

 20 Kasım 2021 Cumartesi

Son teknolojileri ve gelişmiş analitik araçları kullanabilecek yetenekte kişileri ekibinize dahil edin.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

 18 Kasım 2021 Perşembe

KVKK, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir

Devamı

KVKK'dan Belediyelerle İlgili Çok Önemli Karar!

 9 Kasım 2021 Salı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Belediyelerle ilgili çok önemli karar!

Devamı

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İptal Edilir? e-SMM İptal Süresi Ne Kadar?

 9 Kasım 2021 Salı

e-SMM'yi düzenleyen satıcı veya alıcı tarafından e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması

Devamı

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

 2 Kasım 2021 Salı

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Devamı

KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

 2 Kasım 2021 Salı

KVKK ilgili kişi kimdir? Kişisel veri sahibi kimdir? İlgili kişinin hakları nelerdir?

Devamı

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

 2 Kasım 2021 Salı

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Devamı
WhatsApp