Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

Teknolojik gelişmeler kişisel veriler üzerinde son derece etkili olmuş ve kişisel veri işleme faaliyetleri büyük bir hız kazanmıştır. Bunun sonucunda "özel hayatın gizliliği" hakkının önemi gündeme gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu gelişmelere kayıtsız kalınmamış ve kişisel verilerin korunması konusunda bazı reformlar gerçekleştirilmiştir.

Kişisel verilerin korunması ülkemizde ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Daha sonra 2010 yılında Anayasa değişikliğiyle Anayasa'nın 20'nci maddesine, eklenen "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir." ifadesiyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bir anayasal hak olarak tanınarak güvence altına alınmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kişisel verilerin korunması alanında yeni bir dönem başlamıştır.

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİNİN VE KORUNMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Zorunlu olmadıkça kişisel veri paylaşmayın!

Kişiyi doğrudan ya da dolaylı yollardan tanımlayan bilgiler değerlidir, kendinize ait bilgilere sahip çıkarak gelişigüzel kullanmayın ve kullanılmasına da izin vermeyin. Rastgele paylaşım yapmayın. Ayrıca veri paylaşımı yaparken sorgulayıcı olun ve kişisel verileri paylaşmadan önce amacını sorgulayın. Verilerinizin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmayacağından emin olun.
Elbette veri paylaşılabilir ancak gereksiz, ölçüsüz veri paylaşımı yapmaktan kaçınmak gerekir. Adı üzerinde kişisel veri kişiye aittir, verilerimizin kontrolü ve denetiminin de bizde olması gerekir.

İnsanlar yaşadıkça kişisel verilerin korunması gerekir

Kişilerin mahremiyetine saygı göstermek en temel konulardan biridir. Bu noktada veri sorumlularına çok büyük görevler düşüyor. Veri sorumluları kişisel veri güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almalı ve özenle uygulamalıdır. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması 7/24 esasına dayalı olmalıdır. Ayrıca sürdürülebilir veri koruma politikaları geliştirerek uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasında yeterli farkındalığa sahip, ürün ve hizmet sunumlarını veri güvenliğini dikkate alarak tasarlamak ve kişilere haklarını kullandırma noktasında gerekli kolaylığı sağlamak önemlidir. Bu yaklaşımı benimseyen şirketlerin sadece itibarı değil, rekabet gücü de artacaktır.

8 bin 728 şikayet ve ihbar başvurusu yapıldı, 7 bin 25'i sonuçlandırıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Nisan 2021 tarihine kadar 8 bin 728 şikayet ve ihbar başvurusu yapıldı. Başvurulardan 7 bin 25'i sonuçlandırıldı. Aynı zamanda Kuruma 457 veri ihlal bildirimi yapıldı, bu ihlal bildirimlerden 81'i Kurumun web sitesinden ilan edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaklaşık 41 milyon lira idari yaptırım uyguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hayatımızda neleri değiştirdi?

KVKK ile kişisel verileri işleme faaliyetleri yasal zemine oturtulmuştur. Kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesi ve aktarılması engellenerek, hukuka uygun işlenmesi ve bilinçli bir şekilde aktarılması düzenlenmiştir. Öte yandan kanunla, kişisel veriler üzerinde kontrol ve denetim hakkı getirilmiştir. Verisi işlenen kişiler, yasa kapsamında sahip oldukları haklar vasıtasıyla bu denetimi yapabilmektedirler.

"Herkes kendisi hakkında kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahiptir"

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vatandaşlara hangi hakları sağlıyor?

KVKK'nın 11'inci maddesinde ilgili kişilerin hakları tek tek açıklanmıştır. Buna göre, kişi kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi isteme,
 • Verinin hangi amaçla işlendiğini öğrenme,
 • Veri aktarılmışsa, aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin noksan ya da hatalı işlenmesi durumunda düzeltilmesini, verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişiler kendisiyle alakalı işlenen veriler yoluyla aleyhlerine bir sonuç doğurulmuşsa bu işleme, itiraz etme,
 • Herhangi bir biçimde ilgili kişi hakkında bir profilleme yapılmışsa ve kişi hakkında olumsuz sonuç doğuruyorsa buna itiraz etme,
 • Kanuna aykırı veri işlemeden dolayı bir zarar meydana gelmişse bu zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarına sahiptirler.

Verisi işlenen kişilerin hakları ile ilgili detaylı bilgi almak için KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Türkiye'de Kişisel Veri Koruma Günü ne zaman?

2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde 7 Nisan gününün "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Kişisel Veri Koruma Günü'nün amacı nedir?

 • Farkındalığı artırmak,
 • Veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmek,
 • Veri koruma kültürünün kişiler, kurum ve kuruluşlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Çocuklar ve gençlerin dikkatini çekerek, veri koruma kültürüyle yetişmelerini sağlamak

Uluslararası Kişisel Veri Koruma Günü ne zaman?

28 Ocak 1981'de Türkiye'nin de taraf olduğu, 108 Sayılı "Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme" imzalandı. 2006 yılında, Avrupa Konseyi'nin bu günü Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan etti.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp