Kişisel Sağlık Verileri Silinir Mi? Sağlık Verileri Ne Zaman Silinir? Sağlık Verileri Kaç Yıl Saklanır?

Kişisel Sağlık Verileri Silinir Mi? Sağlık Verileri Ne Zaman Silinir? Sağlık Verileri Kaç Yıl Saklanır?

Başta e-Nabız olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan sistemlerde yer alan ve özellikle geçmiş dönemlere ait kişisel verilerin silinmesi konusunda kamuoyunda bazı tereddütler hakim. Peki geçmişe yönelik sağlık verilerinin silinmesi mümkün mü? Kişisel sağlık verileri nasıl silinir?

Bilindiği üzere kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesi amaçlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel sağlık verileri işlenmektedir.

Sağlık verilerinde, veri işleme koşulu açık rıza değil 6698 sayılı KVKK'nın 6'ıncı maddesinde açıklanan istisnai sebeplerdir. Bu nedenle ilgili Kanun'un 7'inci maddesi kapsamında işlemeyi gerektiren nedenler ortadan kalkmadan ilgili verilerin silinmesi talep edilemez. Bu kapsamda gerek Sağlık Bakanlığı'na gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurul'una yapılan başvurular reddedilmiştir.

Haricen, sehven konulan tanıların düzeltilebilmesi için Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapılmaktadır. Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetler" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/02/2020 tarihli ve 2020/93 sayılı Karar Özetine ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel sağlık verileri nasıl ve ne zaman silinir? Kişisel sağlık kayıtları kaç yıl saklanır?

  • Kişisel sağlık verilerinin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda, ilgili kişinin isteği üzerine veri sorumlusunca anonim hale getirilir ya da silinir.
  • Silinmesi istenen veriler; bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması ya da gerektiğinde adli makamlara verilebilmesi için, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan merkezi bir sistemde veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenir. Arşivlenen verilere söz konusu amaçlar dışında erişilemez.
  • Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, aktarıldığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanır.

Hastane verileri ne zaman silinir? Sağlık verileri ne zaman silinir?

Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, 10 yıl sonra silinebilir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp