Kişisel Sağlık Verileri Silinir Mi? Sağlık Verileri Ne Zaman Silinir? Sağlık Verileri Kaç Yıl Saklanır?

Kişisel Sağlık Verileri Silinir Mi? Sağlık Verileri Ne Zaman Silinir? Sağlık Verileri Kaç Yıl Saklanır?

Başta e-Nabız olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan sistemlerde yer alan ve özellikle geçmiş dönemlere ait kişisel verilerin silinmesi konusunda kamuoyunda bazı tereddütler hakim. Peki geçmişe yönelik sağlık verilerinin silinmesi mümkün mü? Kişisel sağlık verileri nasıl silinir?

Bilindiği üzere kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesi amaçlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel sağlık verileri işlenmektedir.

Sağlık verilerinde, veri işleme koşulu açık rıza değil 6698 sayılı KVKK'nın 6'ıncı maddesinde açıklanan istisnai sebeplerdir. Bu nedenle ilgili Kanun'un 7'inci maddesi kapsamında işlemeyi gerektiren nedenler ortadan kalkmadan ilgili verilerin silinmesi talep edilemez. Bu kapsamda gerek Sağlık Bakanlığı'na gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurul'una yapılan başvurular reddedilmiştir.

Haricen, sehven konulan tanıların düzeltilebilmesi için Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapılmaktadır. Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetler" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/02/2020 tarihli ve 2020/93 sayılı Karar Özetine ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel sağlık verileri nasıl ve ne zaman silinir? Kişisel sağlık kayıtları kaç yıl saklanır?

  • Kişisel sağlık verilerinin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda, ilgili kişinin isteği üzerine veri sorumlusunca anonim hale getirilir ya da silinir.
  • Silinmesi istenen veriler; bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması ya da gerektiğinde adli makamlara verilebilmesi için, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan merkezi bir sistemde veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenir. Arşivlenen verilere söz konusu amaçlar dışında erişilemez.
  • Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, aktarıldığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanır.

Hastane verileri ne zaman silinir? Sağlık verileri ne zaman silinir?

Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, 10 yıl sonra silinebilir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp