Kişisel Sağlık Verilerine Kimler Ulaşabilir? Avukatlar Kişisel Sağlık Verilerine Erişebilir Mi?

Kişisel Sağlık Verilerine Kimler Ulaşabilir? Avukatlar Kişisel Sağlık Verilerine Erişebilir Mi?

Kişisel sağlık verilerine kimlerin hangi koşullarda erişebileceği "Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik"te ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Sağlık çalışanları, kişisel sağlık verilerine erişebilir mi? e-Nabız kayıtlarına kimler erişebilir?

Sağlık çalışanları aşağıda açıklanan şartlarda kişisel sağlık verilerine erişebilir.

 • Sağlık hizmetinin sağlanmasında görevli olan personel, kişinin sağlık verilerine sadece, verilmesi planlanan sağlık hizmetiyle sınırlı olarak erişebilir.
 • e-Nabız hesabı olanların sağlık bilgilerine, gizlilik tercihleri kapsamında ulaşılabilir. Kişiler, gizlilik tercihleri ve sonuçlarıyla ilgili detaylı biçimde bilgilendirilir. Gizlilik tercihi ve geçmişe yönelik sağlık bilgilerinin görüntülenememesi sebebiyle sağlık hizmeti sunumunda oluşabilecek aksama ve zararlardan Sağlık Bakanlığı sorumlu değildir.
 • e-Nabız hesabı olmayanların sağlık bilgilerine sadece Kanunun 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında açıklanan istisnai amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla yalnızca;

a) Kişinin aile hekimi tarafından herhangi bir zaman sınırlaması olmadan,

b) Kişinin sağlık hizmeti almak için gittiği hekim tarafından, randevunun alındığı gün ile sınırlı olarak ve alınan sağlık hizmeti ile direkt bağlantılı                  işlemlerin bitimine kadar,

c) Kişinin sağlık hizmeti almak için gittiği sağlık hizmeti sunucusunda çalışan doktorlar tarafından, 24 saat ile sınırlı olmak koşuluyla,

ç) Hastanın yatışının yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunda çalışan doktorlar tarafından, taburcu olana kadar erişim sağlanabilir.

 • e-Nabız hesabı olmayanların verilerine erişim kuralları, Bakanlığın sağlık hizmeti sunumu gereksinimlerine göre ve KVKK'nın 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası çerçevesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından tekrardan değerlendirilebilir. Bu tarz durumlarda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gereklilikler sağlanır.
 • Geçmiş sağlık bilgilerine hiç kimsenin erişmesini istemeyen kişiler, gizlilik tercihlerini e-Nabız üzerinden yapabilirler. Bu kişilerin geçmiş sağlık bilgilerine sadece kişinin kendisi tarafından bildirilen telefon numarasına gönderilecek olan kodun doktor ile paylaşılması ve doktor tarafından sisteme girilmesi durumunda erişilebilir.
 • Mahremiyet seviyesi yüksek olan, başkaları tarafından görülmesi ve öğrenilmesi durumunda kişilerin sosyal yaşamını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık verileri Bakanlık tarafından tespit edilir ve sağlık çalışanlarının bu verilere erişmesine bazı kısıtlamalar getirilebilir.

Sağlık Bakanlığı birimleri, kişisel sağlık verilerine erişebilir mi?

 • Sağlık hizmeti sunucularınca, merkezi sağlık veri sistemine kimliksizleştirilerek iletilen sağlık verilerini, ilişkisel veri tabanı vasıtasıyla ait oldukları kişilerle eşleştirmeye yetkili kişileri Bakanlığın birim amirleri belirleyerek Genel Müdürlükten bu kişilerin yetkilendirilmesini talep eder. Her birimin amiri, kendi biriminden en fazla 3 kişinin yetkilendirilmesini isteyebilir.
 • Birim amirinin isteği doğrultusunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kişiler, yetkilerini sadece sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması, yönetimi ile denetleme ve düzenleme görevleri çerçevesinde, mevzuat kurallarına göre kullanabilirler.
 • Sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve idaresi amacının sınırları, kanuni ve idari düzenlemelerde söz konusu birime verilen vazifeler üstünden tespit edilir.

Avukatlar, müvekkillerinin kişisel sağlık verilerine erişebilir mi?

Avukatların müvekkillerinin kişisel sağlık verilerine erişimi konusu tartışmalı bir konudur. Buna karşın Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde avukatların müvekkillerinin sağlık verilerine erişimi konusu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemezler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir."

Bununla birlikte bahsi geçen hükmün iptali için farklı taraflarca idari davalar açılmış ve mahkeme süreçleri devam etmektedir. Bu nedenle mahkemeler tarafından verilecek olan karar neticesinde işlem yapılacaktır.

Ebeveynler, çocuklarının kişisel sağlık verilerine erişebilir mi?

 • Ebeveynler, çocuklarıyla ilgili sağlık kayıtlarına e-Nabız üzerinden ulaşabilir. Bununla birlikte ayırt etme gücü olan çocuklar, sağlık geçmişleriyle ilgili bilgilere, anne ve babalarının ulaşmasını e-Nabız aracılığıyla izne tabi tutabilir.
 • Anne ve babanın boşanması durumunda çocuğun velâyet hakkına sahip olmayan taraf, çocukla velinin yararı gözetilmek suretiyle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ve Genel Müdürlük tarafından tespit edilen sınırlar dahilinde çocuğa ilişkin sağlık verilerine ulaşabilir.

Hasta yakınları, kişisel sağlık verilerine erişebilir mi?

 • Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Ancak hasta kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini isteyebilir. Bu durumda, hastanın yazılı olarak bildirimde bulunması gerekir.

Kişisel sağlık verilerinin hasta yakınları ile paylaşılmasında, Hasta Hakları Yönetmeliğinin 18'inci maddesine uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Hasta Hakları Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 

Ölen kişinin sağlık verilerine kimler ulaşabilir?

Ölen bir kişinin sağlık bilgilerine, veraset ilamını ibraz eden mirasçıları erişebilir.

Ölen kişinin sağlık bilgileri kaç yıl saklanır?

Ölen bir kişinin sağlık bilgileri, minimum 20 yıl saklanır.

KVKK e-Nabız, e-Nabız kayıtları silinir mi? e-Nabız ziyareti gizlenir mi?

e-Nabız kullanıcılarının, sağlık tesisi ziyaretlerini profillerinden gizlemeleri mümkündür. Kişinin herhangi bir sağlık tesisi ziyaretini gizlemesi durumunda, konulan tanılar, yapılan tahlil ve tetkikler, yazılan ilaçlar, raporlar vb. bilgiler kişinin profilinden gizlenir.

Bununla beraber kişinin, kendi profilinde gizlediği sağlık bilgileri, Yönetmeliğin 6'ncı maddesi ve kişinin e-Nabız gizlilik seçimi kapsamında ilgili sağlık çalışanı tarafından görüntülenir. Aynı zamanda KVKK'nın 6'ıncı maddesi kapsamında sağlığa ilişkin veriler, kişinin açık rızası olmadan işlenebilir.

Öte yandan, e-Nabız kullananlar tarafından gizlenen bilgiler "e-Nabız Hekim" ekranında şifreli olarak görüntülenir. Doktorun bu bilgileri görüntüleyebilmesi için ekranda bir tıklama yapılması gerekmektedir. Tıklamanın ardından doktora bu verilerin mahremiyeti ve gizliliğiyle ilgili bilgilendirme yapılır ve ilgili bilginin yasaya aykırı işlenmesi ve aktarılması durumunda gündeme gelebilecek yaptırımlar hakkında bilgi verilir.

Tüm bunlara ek olarak, gizlenen bilgilere ulaşmak için doktorun e-İmza pin kodunun tekrardan girilmesi ya da e-Devlet üzerinden tekrardan kimlik doğrulaması yapılma zorunluluğu aranır.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp