e-İmza Nedir? e-İmza Nasıl Kullanılır?

e-İmza Nedir? e-İmza Nasıl Kullanılır?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan izin almış Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmet olan e-İmza uygulaması pek çok kolaylık sağlıyor.

e-İmza (elektronik imza) nedir?

Islak imza ile aynı hukuki özelliklere sahip olan e-İmza, elektronik ortamda yapılan işlemlerde kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğunu kanıtlar. e-İmza, elektronik ortamda ıslak imza yerine kullanılır. e-İmza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki çeşit e-İmza (elektronik imza) vardır.

e-İmza (elektronik imza), 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda şu şekilde tanımlanmıştır:

Başka bir elektronik veriye eklenen ya da elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

Elektronik Sertifika nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda elektronik sertifikanın tanımı "İmza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kayıt." olarak yapılıyor. Elektronik sertifikalar, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından belirli bir ücret ödenerek temin edilebiliyor.

Nitelikli Elektronik Sertifika nedir?

Nitelikli Elektronik Sertifikalar ise sertifika hizmet sağlayıcısının; kimlik bilgilerini, kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındırıyor.

e-İmza nasıl alınır?

e-İmza (elektronik imza) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıların listesine www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şayet kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE'den temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE'ye kurumsal başvuru yapması gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun web sitesinde duyurulan hizmet sağlayıcılar haricindeki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemelidir.

e-İmza nasıl kullanılır?

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size gönderilir. e-İmzayı çalıştırabilmek için öncelikle kart sürücünüze yazılımını kurmanız gerekir. Bu yazılımı e-İmza ile birlikte size gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Aksi halde hizmet aldığınız firmanın web sitesinde bulabilirsiniz. Yazılımı bilgisayarınıza kurduktan sonra sertifikanıza giriş yapabilirsiniz.

e-İmzanın özellikleri nelerdir?

 • Kimlik doğrulama ve onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin gönderiminin geçerliliğini sağlar. Yani kimlik doğrulama işlemi yapar.
 • Veri bütünlüğünü sağlamak: e-İmza ile onaylanan bilginin bütünlüğünün bozulmasını, onay olmadan veya yanlışlıkla silinmesini, değiştirilmesini ve herhangi bir ekleme yapılmasını önler.
 • İnkar Edilemezlik: Kişilerin dijital ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri, inkar etmelerini önler.

KURUMSAL VE BİREYSEL E-İMZA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Kurumsal e-İmza için gerekli belgeler

 • Ticaret Sicil Memurluklarından alınan faaliyet belgesinin (son 6 ay içinde) aslı
 • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi belge
 • İmza sirkülerinin fotokopisi
 • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu

Bireysel e-İmza için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi belge
 • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu

E-İMZA (ELEKTRONİK İMZA) KULLANIM ALANLARI

 • e-Devlet uygulamaları (turkiye.gov.tr)
 • Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
 • Sosyal güvenlik uygulamaları
 • Sağlık Bakanlığı uygulamaları (Sağlık personeli, hastaneler, eczaneler, e-Reçete, e-Nabız, TİTCK Projeleri)
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kapsamında ticari sicil işlemlerinde
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde
 • Başvuru İşlemleri (YKS,KPSS, LES,Pasaport vb.)
 • Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul işlemleri
 • e-Belge uygulamalarında
 • e-Fatura uygulamasında
 • e-Arşiv'in imzalanmasında
 • e-SMM (e Serbest Meslek Makbuzu) uygulamasında
 • Vergi ödemeleri
 • İnternet bankacılığı
 • Sigortacılık işlemleri
 • Kağıtsız ofisler
 • e-Sözleşmeler
 • e-Sipariş
 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi)
 • MERNİS (Kimlik Numarası ) işlemleri
 • Sanayi Bakanlığı projelerinde
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) uygulamalarında
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu ) işlemleri
 • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
 • Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) işlemleri
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 • Elektronik oy verme işlemleri
 • Çevre Etki Değerlendirmesi e-ÇED
 • Polis Bilgisayar Ağı (POLNET) işlemleri
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE) işlemleri
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)) işlemleri
 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS) işlemlerinde
 • İhalelere katılım
 • Marka patent başvurularında

Özetle ıslak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabilir.

 

e-İmza Nedir? e-İmza Nasıl Kullanılır?

1.5.2020 23:30:29

e-İmza, elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

Devamı

e-İmza Islak İmza Yerine Geçer Mi?

4.5.2020 16:34:56

e-İmza, ıslak imzanın aynı hukuksal geçerliliğe sahip olan sayısal karşılığıdır.

Devamı

e-İmza Başvurusu Nasıl Yapılır?

4.5.2020 23:50:00

BTK'nın web sitesinde duyurulan hizmet sağlayıcılar haricindeki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemelidir.

Devamı

e-İmza Nasıl Alınır? e-İmza Kurulumu Nasıldır?

3.5.2020 23:41:35

e-İmza, BTK tarafından onay verilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı'larından temin edilmektedir.

Devamı

Mobil İmza Nedir? Mobil İmza Nasıl Alınır?

4.5.2020 16:55:07

Mobil imza kişilerin elektronik ortamda parmak izlerini kullanarak verdikleri imzadır.

Devamı

Ticari Elektronik İletilerde Ret/Çıkış Hakkı Nedir?

 13 Temmuz 2020 Pazartesi

İleti Yönetim Sisteminde alıcı, istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir.

Devamı

İYS API Versiyon 2.0 Güncelleme Duyurusu

 10 Temmuz 2020 Cuma

İleti Yönetim Sistemi A.Ş. API Ver. 2.0 Güncelleme Duyurusu yaptı. Yeni Api ek özellikler içeriyor.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) İş Ortağı Kimdir?

 9 Temmuz 2020 Perşembe

İYS İş Ortağı, İYS API lisansı kullanarak, kendi müşterilerine İYS entegrasyon hizmeti sunan iş ortaklarıdır.

Devamı

GİB'den e-Defter ve e-Belge Sistemleri ile İlgili Duyuru

 9 Temmuz 2020 Perşembe

GİB'den e-Defter ve e-Belge Sistemleri ile İlgili Duyuru

Devamı

İYS Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 8 Temmuz 2020 Çarşamba

iys.org.tr'de bulunan başvuru formunu doldurarak, gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir.

Devamı

Ticari Elektronik İleti Nedir?

 7 Temmuz 2020 Salı

Ticari Elektronik İletilerin içeriği nasıl olmalıdır? Ticari Elektronik İletilerde alıcı onayı/izni şartı

Devamı

Ticari Elektronik İletilerde "Onay" Alma Şartları Nelerdir?

 6 Temmuz 2020 Pazartesi

Ticari elektronik iletilerde onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.

Devamı

Ticari Elektronik İletilerin İçeriği Nasıl Olmalıdır?

 4 Temmuz 2020 Cumartesi

Ticari elektronik iletilerin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekmektedir.

Devamı

GİB'den e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 3 Temmuz 2020 Cuma

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Toplu Mail Yasaklanıyor Mu? Son Gün 1 Eylül

 2 Temmuz 2020 Perşembe

Toplu mail ve sms gönderimlerinde yeni dönem! son tarih 1 Eylül 2020 itibari ile İYS devreye giriyor.

Devamı

e-İrsaliye, 30 Temmuz'a Kadar Kağıt Ortamında Düzenlenebilir

 29 Haziran 2020 Pazartesi

e-İrsaliye uygulamasına ilk kez dahil olanlar, 30 Temmuz'a kadar kağıt e-İrsaliye düzenleyebilir ve alabilirler.

Devamı

İYS'de Şikayet Süreci Nasıl İşliyor?

 29 Haziran 2020 Pazartesi

Alıcılar, ticari elektronik ileti almayı reddettikleri bir Hizmet Sağlayıcı'dan ileti almaya devam ederlerse şikayet... 

Devamı

İYS'de Onay Gerektirmeyen İletiler Nelerdir?

 26 Haziran 2020 Cuma

Müşterilerle kargo takip, abonelik, borç durum vb. bilgi paylaşımlarında, önceden onay olma zorunluluğu yoktur.

Devamı

Hizmet Sağlayıcılar İYS'ni Nasıl Kullanacak?

 26 Haziran 2020 Cuma

Hizmet Sağlayıcılar, alıcılardan onaylarını İYS vasıtasıyla alabilir. İYS'de saklanır ve ispat yükümlülüğü İYS'ye aittir.

Devamı

İYS'den Muaf Olan Kurumlar

 26 Haziran 2020 Cuma

İYS (İleti Yönetim Sistemi)'nden muaf olan üniversiteler ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının hangileridir?

Devamı

Özel Entegratör Değişikliği Nasıl Yapılır?

 25 Haziran 2020 Perşembe

e-Fatura mükellefleri isterlerse kullandıkları yöntemi veya Özel Entegratörlerini değiştirebilirler.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Fiyatları Açıklandı!

 23 Haziran 2020 Salı

Hizmet Sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi (İYS) hizmetleri ve fiyatları açıklandı. İleti ve İleti+ 2 seçenek var..

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Temel Hizmetlerin İçeriği Nedir?

 23 Haziran 2020 Salı

İYS başvurusu onaylanmış Hizmet Sağlayıcılar, temel hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Devamı
WhatsApp