Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi esnasında KVKK'da ve Kurulda açıklanan tedbirlerin alınması zorunludur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda, "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır." hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda özel nitelikli veri işleyen veri sorumlularınca alınması gereken tedbirler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken önlemler nelerdir?

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yöntemi, kaidesi açık bir biçimde belirlenmiş, yönetilebilir ve sürdürülebilir farklı politika ve prosedürün belirlenmesi,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik olarak;
 1. Düzenli olarak eğitimler verilmesi,
 2. Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,
 3. Verilere erişim yetkisi olan kişilerin, yetki boyut ve zamanlarının net olarak belirlenmesi,
 4. Belirli dönemlerde yetkilerinin kontrol edilmesi,
 5. İş değiştiren veya işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin ivedilikle kaldırılması. Veri sorumlusu tarafından çalışana özgülenen envanterin iade alınması,
 • Özel nitelikli kişisel veriler, elektronik ortamda işleniyor, saklanıyor ve erişim sağlanıyorsa;
 1. Kişisel verilerin kriptografik metotlarla saklanması,
 2. Kriptografik anahtarların emniyetli ve farklı ortamlarda tutulması,
 3. Kişisel veriler üstünde gerçekleştirilen hareketlerin tamamının işlem kayıtlarının güvenli biçimde loglanması,
 4. Verilerin olduğu ortamların güvenlik bakımından takip edilmesi, güncellemelerinin aksatılmaması, lüzumlu olan güvenlik testlerinin periyodik olarak yapılarak test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 5. Verilere bir yazılım vasıtasıyla erişim sağlanıyorsa, söz konusu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, yazılımların güvenlik testlerinin periyodik olarak yapılması ve test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 6. Verilere uzaktan erişim sağlanıyorsa minimum iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,
 • Özel nitelikli kişisel veriler, fiziksel ortamda işleniyor, saklanıyor ve erişim sağlanıyorsa;
 1. Hırsızlık, yangın, sel baskınları, elektrik kaçağı gibi durumlara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
 2. Söz konusu ortamların fiziksel olarak güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,
 • Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa;
 1. Veriler, e-Posta yoluyla aktarılacaksa şifreli olarak kurumsal e-Posta adresiyle ya da KEP hesabı kullanılarak aktarılması,
 2. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılacaksa kriptografik metotlarla şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,
 3. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma işlemi yapılıyorsa, sunucular arasında VPN kurularak ya da sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,
 4. Veriler kağıt ortamda aktarılacaksa belgenin çalınması, kaybolması veya yetkisi olmayanlar tarafından görülmesi vb. risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması ve belgenin "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm bu önlemlerle birlikte Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde açıklanan uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik olarak teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

Özel nitelikli kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp