Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi esnasında KVKK'da ve Kurulda açıklanan tedbirlerin alınması zorunludur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda, "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır." hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda özel nitelikli veri işleyen veri sorumlularınca alınması gereken tedbirler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken önlemler nelerdir?

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yöntemi, kaidesi açık bir biçimde belirlenmiş, yönetilebilir ve sürdürülebilir farklı politika ve prosedürün belirlenmesi,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik olarak;
 1. Düzenli olarak eğitimler verilmesi,
 2. Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,
 3. Verilere erişim yetkisi olan kişilerin, yetki boyut ve zamanlarının net olarak belirlenmesi,
 4. Belirli dönemlerde yetkilerinin kontrol edilmesi,
 5. İş değiştiren veya işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin ivedilikle kaldırılması. Veri sorumlusu tarafından çalışana özgülenen envanterin iade alınması,
 • Özel nitelikli kişisel veriler, elektronik ortamda işleniyor, saklanıyor ve erişim sağlanıyorsa;
 1. Kişisel verilerin kriptografik metotlarla saklanması,
 2. Kriptografik anahtarların emniyetli ve farklı ortamlarda tutulması,
 3. Kişisel veriler üstünde gerçekleştirilen hareketlerin tamamının işlem kayıtlarının güvenli biçimde loglanması,
 4. Verilerin olduğu ortamların güvenlik bakımından takip edilmesi, güncellemelerinin aksatılmaması, lüzumlu olan güvenlik testlerinin periyodik olarak yapılarak test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 5. Verilere bir yazılım vasıtasıyla erişim sağlanıyorsa, söz konusu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, yazılımların güvenlik testlerinin periyodik olarak yapılması ve test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 6. Verilere uzaktan erişim sağlanıyorsa minimum iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,
 • Özel nitelikli kişisel veriler, fiziksel ortamda işleniyor, saklanıyor ve erişim sağlanıyorsa;
 1. Hırsızlık, yangın, sel baskınları, elektrik kaçağı gibi durumlara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
 2. Söz konusu ortamların fiziksel olarak güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,
 • Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa;
 1. Veriler, e-Posta yoluyla aktarılacaksa şifreli olarak kurumsal e-Posta adresiyle ya da KEP hesabı kullanılarak aktarılması,
 2. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılacaksa kriptografik metotlarla şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,
 3. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma işlemi yapılıyorsa, sunucular arasında VPN kurularak ya da sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,
 4. Veriler kağıt ortamda aktarılacaksa belgenin çalınması, kaybolması veya yetkisi olmayanlar tarafından görülmesi vb. risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması ve belgenin "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm bu önlemlerle birlikte Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde açıklanan uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik olarak teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

Özel nitelikli kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

 27 Eylül 2021 Pazartesi

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

Devamı
WhatsApp