KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta KEP nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır. KEP sistemi, e-Postanın, göndericisi tarafından gönderilip gönderilmediği, muhatabına iletilip iletilmediği, ne zaman iletildiği, muhatabı tarafından okunup okunmadığı ve ihtiyaç olması durumunda e-Postaya tekrardan ulaşılabilmesi ile ilgili delil hizmetleri sunan bir sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasında yalnızca KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderilebilir veya KEP kullanıcılarından ileti alınabilir. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti gönderimi söz konusu değildir.

KEP'in açılımı nedir?

KEP'in açılımı Kayıtlı Elektronik Posta'dır.

KEP Kanunu nedir? KEP yönetmeliği mevzuat

Ülkemizde ilk defa 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda; "Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile yapılır." hükmü yer almıştır. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na KEP sistemi ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapma yetki ve görevi verilmiştir.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız

25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

KEP zorunluluğu nedir? Kayıtlı Elektronik Posta kimler için zorunlu?

Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili yasal düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk yoktur. Fakat Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler e-Tebligat'tan isteğe bağlı olarak yararlanır. Hükmü gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta adresi nasıl alınır? KEP başvurusu nasıl yapılır?

 • KEP hesabı sahibi olmak isteyen gerçek kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar'a nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi vb. ya da güvenli e-İmza ile başvuruda bulunmaları gerekir.
 • Tüzel kişilerin ise MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tüzel kişilerin, yetkili olarak atadıkları kişilere ait kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında bildirmeleri zorunludur.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS), gerekli incelemeleri yaptıktan sonra başvuruyu onaylayarak KEP hesabını oluşturur. Ardından başvuru sahibi ile sözleşme ya da taahhütname imzalar.
 • KEPHS, başvuru yapan kişinin gerçek kişi olması halinde başvuru sahibinin onayını, tüzel kişi olması halinde ise KEPHS başvuru formunda bildirilen yetkilinin onayını e-İmza ile aldıktan sonra KEP hesabını kullanıma açar.

Gerçek kişinin, KEP hesabını yalnızca ileti almak maksadıyla kullanacağını bildirmesi durumunda KEP hesabı açılışı için alınması gereken onay ıslak imzalı ya da e-İmzalı olarak alınabilir.

KEP ne işe yarar? KEP'in kullanım alanları nelerdir?

Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasıyla resmi, ticari ve özel her çeşit belge ya da yazı, kişi ve kurumlar arasında e-Posta ile iletilebilir ve alınabilir.

 • Kurum içinde ve kurumlar arasında gerçekleşen her türlü yazışmalar,
 • Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve vatandaşlar arasında yapılan her türlü yasal bildirimler,
 • Belge gönderimleri
 • e-Fatura gönderimleri,
 • Yatırım, kredi, kredi kartı, hesap ekstreleri vb. yapılan her türlü banka işlemleri,
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş siparişleri ve diğer her türlü sipariş gönderimi ve alımları,
 • Dilekçeler, başvurular, sözleşmeler ve ihale teklifleri,

gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

KEP'in avantajları nedir?

 • Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinden tasarruf sağlar.
 • Zaman kayıplarını azaltarak bürokrasinin daha etkin işlemesine olanak tanır.
 • Resmi ve ticari işlemlerin hız kazanmasına imkan sağlar.
 • Ticari faaliyetler daha verimli yürütülür.
 • Çevrenin korunmasına katkı sağlar.

KEP kullanmak için e-İmza almak gerekli mi?

KEP kullanabilmek için elektronik imza sahibi olunması gerekmektedir. Fakat yalnızca alıcı olarak KEP hesabı kullanılacaksa elektronik imza sahibi olunmasına gerek yoktur. Elektronik imza almak için Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarana başvurabilirsiniz.

e-İmza nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır, konularında ayrıntılı bilgi almak için https://www.mysoft.com.tr/Tag/e-imza sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KEP hesabı nereden alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta hesabı almak için  Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS)'a başvuru yaparak temin edebilirsiniz.

KEP adresi ücreti nedir?

KEP adresi fiyatları KEPHS'ler arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat listeleri KEPHS'lerin internet sayfalarından açıklanmaktadır.

Birden fazla KEP hesabı alınabilir mi?

Evet. Gerçek veya tüzel kişiler aynı veya faklı Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılardan birden çok hesap açabilirler.

KEP hesabı başkasına devredilebilir mi?

Hayır, KEP hesapları başkasına aktarılamaz ya da devredilemez.

KEP hesabını bir başkası kullanabilir mi?

Tüzel kişiler KEP hesaplarını kendi adlarına ve hesaplarına kullanmak üzere, bir ya da birden çok yetkili tanımlayabilirler. Gerçek kişilerse KEP hesaplarını sadece kendileri kullanabilir.

KEP hesabı kapatılabilir mi?

KEP hesabı kapatmak için KEPHS'lere talepte bulunulması gerekmektedir. Kapatılan KEP hesabından ileti gönderilmesi ve alınması engellenmektedir. Fakat kapatılan KEP hesabı, hesap sahibinin erişebilmesi için minimum üç ay süreyle KEPHS tarafından açık tutulmak zorundadır.

Mevcut e-Posta adresi (Gmail, Hotmail vs.) KEP haberleşmesinde kullanılabilir mi?

Kayıtlı Elektronik Posta sisteminden faydalanmak için KEPHS'lerden KEP hesabı alınması gerekmektedir. KEP sistemi kendi içinde kapalı bir sistemdir. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz ya da bu kullanıcılardan ileti alabilirsiniz. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti gönderimi mümkün değildir.

KEP rehberinde kaydın bulunması zorunlu mu?

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları zorunludur. Gerçek kişilerin ise KEP Rehberinde kayıtlarının olması zorunlu değil isteğe bağlıdır.

KEP adresi sorgulama nasıl yapılır? KEP adresi nereden sorgulanır?

KEP adresi sorgulamak için Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcınızın internet sitesinden sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp