KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta KEP nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır. KEP sistemi, e-Postanın, göndericisi tarafından gönderilip gönderilmediği, muhatabına iletilip iletilmediği, ne zaman iletildiği, muhatabı tarafından okunup okunmadığı ve ihtiyaç olması durumunda e-Postaya tekrardan ulaşılabilmesi ile ilgili delil hizmetleri sunan bir sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasında yalnızca KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderilebilir veya KEP kullanıcılarından ileti alınabilir. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti gönderimi söz konusu değildir.

KEP'in açılımı nedir?

KEP'in açılımı Kayıtlı Elektronik Posta'dır.

KEP Kanunu nedir? KEP yönetmeliği mevzuat

Ülkemizde ilk defa 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda; "Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile yapılır." hükmü yer almıştır. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na KEP sistemi ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapma yetki ve görevi verilmiştir.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız

25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

KEP zorunluluğu nedir? Kayıtlı Elektronik Posta kimler için zorunlu?

Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili yasal düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk yoktur. Fakat Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler e-Tebligat'tan isteğe bağlı olarak yararlanır. Hükmü gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta adresi nasıl alınır? KEP başvurusu nasıl yapılır?

 • KEP hesabı sahibi olmak isteyen gerçek kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar'a nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi vb. ya da güvenli e-İmza ile başvuruda bulunmaları gerekir.
 • Tüzel kişilerin ise MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tüzel kişilerin, yetkili olarak atadıkları kişilere ait kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında bildirmeleri zorunludur.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS), gerekli incelemeleri yaptıktan sonra başvuruyu onaylayarak KEP hesabını oluşturur. Ardından başvuru sahibi ile sözleşme ya da taahhütname imzalar.
 • KEPHS, başvuru yapan kişinin gerçek kişi olması halinde başvuru sahibinin onayını, tüzel kişi olması halinde ise KEPHS başvuru formunda bildirilen yetkilinin onayını e-İmza ile aldıktan sonra KEP hesabını kullanıma açar.

Gerçek kişinin, KEP hesabını yalnızca ileti almak maksadıyla kullanacağını bildirmesi durumunda KEP hesabı açılışı için alınması gereken onay ıslak imzalı ya da e-İmzalı olarak alınabilir.

onca-on-muhasebe1

KEP ne işe yarar? KEP'in kullanım alanları nelerdir?

Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasıyla resmi, ticari ve özel her çeşit belge ya da yazı, kişi ve kurumlar arasında e-Posta ile iletilebilir ve alınabilir.

 • Kurum içinde ve kurumlar arasında gerçekleşen her türlü yazışmalar,
 • Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve vatandaşlar arasında yapılan her türlü yasal bildirimler,
 • Belge gönderimleri
 • e-Fatura gönderimleri,
 • Yatırım, kredi, kredi kartı, hesap ekstreleri vb. yapılan her türlü banka işlemleri,
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş siparişleri ve diğer her türlü sipariş gönderimi ve alımları,
 • Dilekçeler, başvurular, sözleşmeler ve ihale teklifleri,

gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

KEP'in avantajları nedir?

 • Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinden tasarruf sağlar.
 • Zaman kayıplarını azaltarak bürokrasinin daha etkin işlemesine olanak tanır.
 • Resmi ve ticari işlemlerin hız kazanmasına imkan sağlar.
 • Ticari faaliyetler daha verimli yürütülür.
 • Çevrenin korunmasına katkı sağlar.

KEP kullanmak için e-İmza almak gerekli mi?

KEP kullanabilmek için elektronik imza sahibi olunması gerekmektedir. Fakat yalnızca alıcı olarak KEP hesabı kullanılacaksa elektronik imza sahibi olunmasına gerek yoktur. Elektronik imza almak için Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarana başvurabilirsiniz.

e-İmza nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır, konularında ayrıntılı bilgi almak için https://www.mysoft.com.tr/Tag/e-imza sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KEP hesabı nereden alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta hesabı almak için  Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS)'a başvuru yaparak temin edebilirsiniz.

KEP adresi ücreti nedir?

KEP adresi fiyatları KEPHS'ler arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat listeleri KEPHS'lerin internet sayfalarından açıklanmaktadır.

Birden fazla KEP hesabı alınabilir mi?

Evet. Gerçek veya tüzel kişiler aynı veya faklı Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılardan birden çok hesap açabilirler.

KEP hesabı başkasına devredilebilir mi?

Hayır, KEP hesapları başkasına aktarılamaz ya da devredilemez.

KEP hesabını bir başkası kullanabilir mi?

Tüzel kişiler KEP hesaplarını kendi adlarına ve hesaplarına kullanmak üzere, bir ya da birden çok yetkili tanımlayabilirler. Gerçek kişilerse KEP hesaplarını sadece kendileri kullanabilir.

KEP hesabı kapatılabilir mi?

KEP hesabı kapatmak için KEPHS'lere talepte bulunulması gerekmektedir. Kapatılan KEP hesabından ileti gönderilmesi ve alınması engellenmektedir. Fakat kapatılan KEP hesabı, hesap sahibinin erişebilmesi için minimum üç ay süreyle KEPHS tarafından açık tutulmak zorundadır.

Mevcut e-Posta adresi (Gmail, Hotmail vs.) KEP haberleşmesinde kullanılabilir mi?

Kayıtlı Elektronik Posta sisteminden faydalanmak için KEPHS'lerden KEP hesabı alınması gerekmektedir. KEP sistemi kendi içinde kapalı bir sistemdir. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz ya da bu kullanıcılardan ileti alabilirsiniz. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti gönderimi mümkün değildir.

KEP rehberinde kaydın bulunması zorunlu mu?

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları zorunludur. Gerçek kişilerin ise KEP Rehberinde kayıtlarının olması zorunlu değil isteğe bağlıdır.

KEP adresi sorgulama nasıl yapılır? KEP adresi nereden sorgulanır?

KEP adresi sorgulamak için Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcınızın internet sitesinden sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM Zorunluluğu Nedir?

 22 Ekim 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM zorunluluğu nedir?

Devamı

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı
WhatsApp