Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

Kişisel verilerin silinmesi nedir?

Bahsi geçen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından herhangi bir biçimde erişilemez ve kullanılamaz duruma getirilmesidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılarca ulaşılamaz ve kullanılamaz olması için her türlü teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin imhası nedir?

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi hangi aşamalardan oluşur?

 • Kişisel veriler belirlenir,
 • İlgili kullanıcılar belirlenir,
 • Kullanıcıların erişim yöntemleri belirlenir,
 • Son olarak da veriler silinir.

Kişisel verilerin yok edilmesi nedir?

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin herhangi bir biçimde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz duruma getirilmesidir. Veri sorumluları kişisel verilerin yok edilmesiyle alakalı her türlü teknik ve idari önlemleri almakla sorumludur.

Kişisel verilerin yok edilmesi işlemi nasıl yapılır?

Kişisel verilerin yok edilmesi için verilerin olduğu bütün kopyalar belirlenir ve verilerin bulunduğu sistemlerin çeşidine göre manyetize etme, fiziksel olarak yok etme, üstüne yazma vb. metotlar kullanılır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi nedir?

Kişisel verilerin diğer verilerle eşleştirilse bile herhangi bir şekilde kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle bağdaştırılamayacak duruma getirilme işlemidir. Veri üzerinden bir izleme yapılarak diğer verilerle eşleştirme ve desteklemenin ardından verinin kime ait olduğu belirleniyorsa, bu veri anonim olarak kabul edilmez. Anonim hale getirilen veri, kişisel veri vasıflarını yitirdiğinden, Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmez.

Kişisel veriler hangi koşullarda silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir?

Kişisel veriler, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda, doğrudan ya da ilgili kişinin isteği üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLERİ ANONİM HALE GETİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri:

 • Değişkenleri Çıkartma
 • Kayıtları Çıkartma
 • Alt ve Üst Sınır Kodlama
 • Bölgesel Gizleme
 • Örnekleme

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemleri:

 • Mikro-Birleştirme
 • Veri Değiş-Tokuşu
 • Gürültü Ekleme
 • Tekrar Örnekleme

Anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatistik yöntemleri:

 • K-Anonimlik
 • L-Çeşitlilik
 • T-Yakınlık

Kişisel veriler kaç yıl süreyle saklanır? Kişisel veriler ne zaman silinir?

 • Periyodik imhanın yapılacağı tarih, veri sorumlusunca kişisel veri saklama ve imha politikasında açıklanır. Söz konusu süre altı aydan fazla olamaz.
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü bulunmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme ya da anonim hale getirme yükümlülüğünün oluştuğu tarihten itibaren üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 • Kurul, telafisi zor ya da olanaksız zararların meydana gelmesi ve aleni şekilde hukuka aykırılık olması durumunda, söz konusu süreleri kısaltabilir.

Kişisel verileri ilgili kişinin istemesi halinde silme ve yok etme süresi ne kadar?

 • Kişisel verileri işleme koşulları ortadan kalkmış ise; veri sorumlusu talebe mevzu verileri imha eder. Veri sorumlusu, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak ve ilgili kişiye bilgi vermek zorundadır.
 • Kişisel verileri işleme koşulları ortadan kalkmış ve talebe mevzu olan verileri üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak zorundadır.
 • Kişisel verileri işleme koşullarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusu tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM Zorunluluğu Nedir?

 22 Ekim 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM zorunluluğu nedir?

Devamı

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı
WhatsApp