Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

Kişisel verilerin silinmesi nedir?

Bahsi geçen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından herhangi bir biçimde erişilemez ve kullanılamaz duruma getirilmesidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılarca ulaşılamaz ve kullanılamaz olması için her türlü teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin imhası nedir?

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi hangi aşamalardan oluşur?

 • Kişisel veriler belirlenir,
 • İlgili kullanıcılar belirlenir,
 • Kullanıcıların erişim yöntemleri belirlenir,
 • Son olarak da veriler silinir.

Kişisel verilerin yok edilmesi nedir?

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin herhangi bir biçimde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz duruma getirilmesidir. Veri sorumluları kişisel verilerin yok edilmesiyle alakalı her türlü teknik ve idari önlemleri almakla sorumludur.

Kişisel verilerin yok edilmesi işlemi nasıl yapılır?

Kişisel verilerin yok edilmesi için verilerin olduğu bütün kopyalar belirlenir ve verilerin bulunduğu sistemlerin çeşidine göre manyetize etme, fiziksel olarak yok etme, üstüne yazma vb. metotlar kullanılır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi nedir?

Kişisel verilerin diğer verilerle eşleştirilse bile herhangi bir şekilde kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle bağdaştırılamayacak duruma getirilme işlemidir. Veri üzerinden bir izleme yapılarak diğer verilerle eşleştirme ve desteklemenin ardından verinin kime ait olduğu belirleniyorsa, bu veri anonim olarak kabul edilmez. Anonim hale getirilen veri, kişisel veri vasıflarını yitirdiğinden, Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmez.

Kişisel veriler hangi koşullarda silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir?

Kişisel veriler, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda, doğrudan ya da ilgili kişinin isteği üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLERİ ANONİM HALE GETİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri:

 • Değişkenleri Çıkartma
 • Kayıtları Çıkartma
 • Alt ve Üst Sınır Kodlama
 • Bölgesel Gizleme
 • Örnekleme

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemleri:

 • Mikro-Birleştirme
 • Veri Değiş-Tokuşu
 • Gürültü Ekleme
 • Tekrar Örnekleme

Anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatistik yöntemleri:

 • K-Anonimlik
 • L-Çeşitlilik
 • T-Yakınlık

Kişisel veriler kaç yıl süreyle saklanır? Kişisel veriler ne zaman silinir?

 • Periyodik imhanın yapılacağı tarih, veri sorumlusunca kişisel veri saklama ve imha politikasında açıklanır. Söz konusu süre altı aydan fazla olamaz.
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü bulunmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme ya da anonim hale getirme yükümlülüğünün oluştuğu tarihten itibaren üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 • Kurul, telafisi zor ya da olanaksız zararların meydana gelmesi ve aleni şekilde hukuka aykırılık olması durumunda, söz konusu süreleri kısaltabilir.

Kişisel verileri ilgili kişinin istemesi halinde silme ve yok etme süresi ne kadar?

 • Kişisel verileri işleme koşulları ortadan kalkmış ise; veri sorumlusu talebe mevzu verileri imha eder. Veri sorumlusu, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak ve ilgili kişiye bilgi vermek zorundadır.
 • Kişisel verileri işleme koşulları ortadan kalkmış ve talebe mevzu olan verileri üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak zorundadır.
 • Kişisel verileri işleme koşullarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusu tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp