Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

Kişisel verilerin toplanması, kayıt edilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, tekrar düzenlenmesi, açıklanması, gönderilmesi, teslim alınması, elde edilebilir duruma getirilmesi, bölümlere ayrılması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi veriler üstünde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir. Mevzu bahis kurallar, kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünü teşkil etmeli ve bütün veri işleme çalışmaları bu kurallara göre yapılmalıdır.

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken genel kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygunluk,
 • Güncel ve doğru olma,
 • Belirli, açık ve meşru maksatlar için işlenme,
 • Sınırlı ve ölçülü olma (işlendikleri amaçla bağlantılı olarak)
 • Kanunda belirlenen ya da işlendikleri gaye için lüzumlu olan zaman içinde saklanma,

Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir?

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceği Kanundaki ilkelere göre düzenlenmiştir. Söz konusu koşullardan birinin bulunması genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için yeterlidir.

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda açıkça belirtilmesi,
 • Fiili imkânsızlık sebebiyle iznini belirtemeyecek halde olan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması için mecburi olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla direkt olarak ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa edebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesis edilebilmesi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zayiat vermemek şartıyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin mecburi olması,

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA HARİCİNDE İŞLENME ŞARTLARI NEDİR?

Şartlar - Kapsam - Örnek

 • Kanun Hükmü - Vergi, İş, Türk Ticaret Kanunu vs. - Çalışana ait özlük bilgilerinin yasa gereği tutulması,
 • Sözleşmenin İfası - İş Akdi, Satış, Taşıma, Eser Sözleşmesi vs. - Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Fiili İmkânsızlık - Fiili imkânsızlık sebebiyle rıza veremeyecek olan veya ayırt etme gücü olmayan kişi - Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi. Kaçırılan veya kayıp kişinin konum bilgisi
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu - Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum - Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması,
 • Aleniyet Kazandırma - İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması - Otomobilini satmak isteyen kişinin, ilanında iletişim bilgisine yer vermesi,
 • Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması - Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vs. işlerde kullanılması zorunlu bilgiler - İşten ayrılan bir çalışanla ilgili lüzumlu bilgilerin dava zaman aşımı süresinde muhafaza edilmesi,
 • Meşru Menfaat - Söz konusu kişinin temel haklarına zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması durumunda veri işlenmesi - Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması maksadıyla veri işlenmesi

Kişisel veri işlemede açık rıza alınması nedir?

Açık rıza, kişisel veri işleme koşullarından biridir. Veri sorumlusunca, veri işleme çalışmaları yapılmasında öncelikle diğer veri işleme koşullarından birine dayanılıp dayanılamayacağı araştırılmalı, bunlardan herhangi biri yoksa kişinin açık rızası alınmalıdır.

Açık rıza alma şartları hakkında ayrıntılı bilgi için Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişisel sağlık verileri işleme şartları nedir?

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla ilgili kişinin açık rızası olmadan Kurul tarafından belirlenen tedbirlerin de alınması, koşuluyla kişisel sağlık verileri işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenme şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp