KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

Kişisel verilerinin işlenmesinde kişilik hakları ihlal edilen kişilerin tazminat hakları saklıdır. Veri sorumlusu tarafından başvurusu reddedilen ilgili kişi, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, adli veya idari yargı yoluna gidebilir.

Kişisel veri ihlali nereye şikayet edilir?

KVKK şikayet süreci kademeli olarak yapılmaktadır. Kişilik hakları ihlal edilen kişilerin, taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri gerekmektedir. Veri sorumlusu tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sorumlusunun cevabı öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başka bir ifadeyle veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunulabilir. Yasal süreler haricinde yapılan şikayet başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

KVKK veri sorumlusuna başvuru süreci nasıldır?

Kişilik hakları ihlal edilen kişiler, taleplerini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği bir yöntemle veri sorumlusuna iletirler. Talebi alan veri sorumlusu, en geç otuz gün içinde talebi inceleyerek kabul eder ya da reddedebilir. Veri sorumlusunun ilgili kişiye gerekçesini açıklayarak bildirimde bulunması gerekir. Talebi kabul etmesi durumunda gereğini yerine getirir.

Veri sorumlusuna başvuru ücreti nedir?

Veri sorumlusuna başvuru ücretsizdir. Fakat işlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurulun açıkladığı tarifeye göre ücret alınır. Şayet ilgili kişinin, yasanın uygulanmasıyla alakalı olarak talebinde veri sorumlusu hatalıysa alınan ücret kişiye iade edilir.

Veri sorumlusuna hangi konularda başvuru yapılır?

 • İlgili kişi kendisine ait kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileri işlenmişse bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin hangi maksatla işlendiği ve maksadına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Verilerin aktarıldığı (yurt içi ya da yurt dışı) üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da hatalı işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda verilerin silinmesi ya da yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesiyle kişinin kendi aleyhine bir neticenin ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • İlgili kişi verilerinin yasaya aykırı olarak işlenmesiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini isteme,
 • Kişilik hakları ihlal edilen kişiler, yargı yoluna gidebilir tazminat hakları saklıdır!

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KVKK şikayet usul ve esasları nelerdir?

 • Mevzuatta açıklanan koşullara uymayan şikayetler değerlendirilmeye alınmaz.
 • Devlet sırrı mahiyetindeki bilgi ve belgeler hariç olmak üzere; veri sorumlusu, Kurulun tetkik yapma konusuyla alakalı talep ettiği bilgi ve belgeleri 15 gün içerisinde göndermek ve gerekirse yerinde tetkik yapılmasına olanak sağlamak mecburiyetindedir.
 • Şikayet sonrasında Kurul gerekli incelemeleri yaparak ilgililere bir cevap verir. Şikayet tarihinden itibaren 60 içinde cevap verilmediği takdirde başvuru reddedilmiş kabul edilerek idari yargıda dava açılabilir.
 • Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme neticesinde, ihlalin tespit edilmesi durumunda Kurul, belirlediği yasaya aykırılıkların veri sorumlusunca giderilmesine karar vererek ilgililere bildirim yapar. Söz konusu karar, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde uygulanır.
 • Yapılan tetkikler neticesinde, ihlalin yaygın olduğunun belirlenmesi durumunda Kurul, bu mevzuda ilke kararı alarak yayımlar.
 • Kurul, telafisi güç ya da olanaksız olan zararların oluşması ve yasaya aykırılık olması halinde veri işlenmesinin ve yurt dışına aktarımının durdurulmasına karar verebilir.

KVKK için nereye başvurulur?

KVKK'nın internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresinde "Anasayfa" da bulunan "Şikayet Modülü" ikonunu tıklayarak şikayet başvurusu bölümüne giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de doğrudan KVKK Şikayet Modülü'ne erişim sağlayabilirsiniz.

KVKK şikayet süresi ne kadar?

İlgili kişinin Kurula şikayette bulunmasında öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gündür. Kurul ihlal iddiasını öğrendiği zaman herhangi bir şikayete bağlı olmadan da resen inceleme başlatabilir.

KVKK NASIL ŞİKAYET EDİLİR? KVKK ŞİKAYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 • İlgili kişinin şikayette bulunabilmesi için veri sorumlusuna yapmış olduğu talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz olması veya 30 gün içinde başvuruya cevap almamış olması gerekir. KVKK'na aşağıdaki adımları takip ederek şikayette bulunabilirsiniz.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresine giriş yapın,
 • Açılan sayfada "Şikayet Bildirimi" butonunu tıklayın. Ayrıca e-Devlet üzerinden de KVKK Şikayet Modülü'ne giriş yapılabilir.
 • KVKK Şikayet Modülü ana sayfasında şikayet oluşturmak ve KVKK'ya göndermek için "Giriş için tıklayınız" ikonunu seçin.
 • Ardından "e-Devlet ile Giriş" ikonunu tıklayın,
 • e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasında T.C.K.N. ve e-Devlet şifresini girerek sisteme giriş yapın.

KVKK ŞİKAYET OLUŞTURMA

Profil

Kişi yalnızca kendi adına başvuru yapabilir. Ayrıca kullanıcı profilinin %100 tamamlanması gerekmektedir.

 • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra şikayet oluşturmak için "Devam Et" butonunu tıklayın.
 • Açılan ekranda "Profil Güncelleme" veya sayfanın sol üst tarafında bulunan "Profil" ikonunu seçin,
 • Kullanıcı profili sayfasında ad, soyad ve kimlik numarası e-Devlet uygulaması üzerinden otomatik olarak sisteme yüklenmektedir. Kimlik bilgilerini MERNİS üzerinden güncellemek için "MERNİS'ten Güncelle" seçin,
 • Adres Numarası bölümüne 10 haneli adres numarasını girin, Adres numaranızı bilmiyorsanız mavi boyalı alanda bulunan https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Adres sorgu linkine tıkladıktan sonra açılan menüde bulunan İl, İlçe, Mahalle, CSBM, Dış Kapı ve İç Kapı bilgilerini tam olarak girin.
 • Sorgu sonrasında sol alt köşede bulunan 10 haneli adres numarasını kopyalayarak "Kullanıcı Profili" sayfasındaki "İkametgah veya İş Adresi-Adres Numarası" bölümüne yapıştırın. Ardından "MERNİS'ten Getir" butonuna tıklayın, kullanıcı adres bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenir.
 • Tebligatların mevcut adres dışında başka bir adrese yapılması isteniyorsa "Tarafıma yapılacak tebligatların ikametgah veya iş adresime yapılmasını istemiyorum." ikonunu seçerek başka bir tebligat adresi girin.
 • Telefon numarası ve e-Posta adresinin doldurulması zorunlu değildir.
 • Gerekli bölümler doldurulduktan "Kaydet" butonunu tıklayarak profil güncellemesini tamamlayın.

KVKK yeni şikayet oluşturma

Profil güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra şikayet başvurusu yapabilmek için sayfanın sol üst kısmında bulunan "Şikayetler" bölümüne girilerek "Yeni Şikayet Oluştur" şikayet oluşturabilirsiniz. Formda bulunan ve yanında "(*)" işareti olan bölümlerin doldurulması zorunludur.

 • Yeni Şikayet Oluştur sayfasında talebin veri sorumlusuna iletildiğine dair "Evet" seçeneğini tıklayın.
 • Ardından veri sorumlusuna başvuru tarihi, başvuru belgesi örneği, veri sorumlusunun cevap tarihi ile birlikte cevap belgesi örneği ve ilgili diğer belgeleri sisteme (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .pdf formatlarında) yükleyin.
 • Şikayet Formunda bulunan veri sorumlusuna ait bilgileri (unvanı/adı, VKN ya da T.C.K.N. adresi, web adresi, şikayetin konusu, istek adli makamlar tarafından incelemeye alındıysa buna ait bilgiler ve şikayetin konusuyla ilgili açıklamaları) yazın.
 • Talep adli makamlarca incelemeye alındıysa hangi adli merciye intikal ettiği ve ne aşamada olduğu konusunda kısa bir bilgi yazarak ilgili belgeyi sisteme yükleyin.
 • Gerekli alanları tam olarak doldurduktan sonra "Kaydet" ikonunu tıklayın.
 • Kaydet seçeneğini tıkladıktan sonra "Şikayet Detay" sayfasında bilgileri kontrol ederek şikayet başvurusunun KVKK'na gönderilmesi için "Onayla ve Gönder" butonuna tıklayın.
 • Oluşturduğunuz başvuruyu "İptal Et" butonuna tıklayarak iptal edebilirsiniz.
 • Onayla ve Gönder butonuna tıkladıktan sonra ekrana gelen "Onay" penceresinde şikayet başvurusu KVKK'na gönderilmek üzere "Evet" seçeneğini tıklayın.
 • Şikayet KVKK'na gönderilir ve oluşturduğunuz şikayetlere ilişkin "Şikayetler" sayfası açılır.

KVKK Şikayet sorgulama nasıl yapılır?

Şikayetler bölümünden yaptığınız şikayet başvurularının hangi aşamada olduğunu "Durum" bölümünden öğrenebilirsiniz.

KVKK savcılık şikayet

Kişisel verilerinin işlenmesinde kişilik hakları ihlal edilen kişilerin, tazminat hakları saklı tutulmuştur. Başvurusu reddedilen ilgili kişi, Kurula, adli veya idari yargı yoluna gidebilir.

MYSOFT Kvkk Açık Rıza Onay Sistemi

KVKK ve ETK izinlerinizi kolayca yönetebilir, zaman damgalı olarak çift doğrulama yöntemiyle güvenle toplayıp saklayabilirsiniz.


Tüm izinler izine ait tüm bileşen metinlerle birlikte değişmezliği garanti alınmış ispat edilebilir dijital veri niteliğinde olup. ETK iyinleriniz ise İYS'ye doğrudan gönderilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

 

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp