KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Aydınlatma yükümlülüğünü hangi metotla yerine getirecek olursanız olun öncelikle yazılı metin şeklinde hazırlamanız size fayda sağlayacaktır.

Aydınlatma metni hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

  • Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.
  • Anlam kargaşası yaşanmaması ve bütünüyle teknik bilgi ve terminoloji içermemesi gerekir.
  • İlgili kişilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda aydınlatma metni yeniden değerlendirilmeli, değişen şartlara göre güncellenerek yanlış veya herhangi bir eksik varsa giderilmelidir.

KVKK aydınlatma metni nasıl hazırlanır?

  • Veri sorumluları evvela, hangi çeşit verileri işlediklerini belirlemelidir.
  • Veri sorumlularının işledikleri kişisel verileri, ne maksatla işlediklerini, kişisel veri bazında tespit ederek aydınlatma metinlerinde açık bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir.
  • Veriler yurt içi ve yurt dışına aktarımı yapılacak ise, aktarımın maksadı aydınlatma metninde belirtilmelidir. Hatta aktarımın yapılacağı gerçek ya da tüzel kişilerin kimler olacağı açıklanmalıdır.
  • Veri sorumlularının, yasanın hangi maddesine dayanarak veri topladığını aydınlatma metninde belirtmesi zorunludur.
  • Veri toplama yöntemi de mutlaka belirlenmelidir.
  • Son olarak da veri sorumlularının ilgili kişiye, kanuni haklarını uygun bir biçimde açıklamaları gerekmektedir.

Aydınlatma metni örnekleri

Aydınlatma metni örneklerinin yer aldığı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp