CRM Ne İşe Yarar? Crm Programları Neden Önemlidir?

CRM Ne İşe Yarar? Crm Programları Neden Önemlidir?

CRM YAZILIMLARI NE İŞE YARAR?

Standart bir CRM uygulaması, müşteri adayları ile kurulan ilk kontaktan, satış sonrası hizmetlere kadar tüm satış süreçlerinin kolay takip edilebilmesi için birçok özellik barındırır.

Yöneticiler, CRM sistemlerini, satış organizasyonunu yönetmek, satış performanslarını ölçümlemek ve iş süreçlerini geliştirmek için kullanır. Saha ekibi ise teklif ve sipariş hazırlamak, mevcut siparişleri takip etmek, tüm veriyi kayıt altına almak ve gerektiğinde bu bilgilere erişmek için kullanır.

Excel dosyaları, e-postalar veya elle yazılmış notlarda yer alan müşteri bilgileri yerine, tüm bilgiler CRM programına kaydedilerek tüm verinin tek merkezde toplanmasını sağlar. Çalışanlar ihtiyaç duyduklarında tüm bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabilir.

CRM sistemini kullanan bir şirketin müşterisi ofisi telefonla aradığı zaman, telefonu cevaplayan şirket çalışanı, müşteriyi tanımasa dahi, müşteri datasına kolaylıkla ulaşabilir ve hizmeti aksatmadan gerçekleştirebilir. Müşteriyle yaptığı görüşmeyi CRM aracılığıyla kayıt altına alır ve müşterinin herhangi bir talebi, şikayeti varsa ilgili birime anında iletebilir.

 • Müşterilerinizi tek bir noktadan yönetirsiniz
 • CRM yazılımlarıyla şirket hafızası oluşturursunuz
 • Online CRM'le saha ekiplerini daha iyi organize edersiniz
 • Satış sürecinizi hızlandırırsınız
 • CRM sistemiyle satışlarınızı artırırsınız
 • CRM ile verileriniz, güvenle saklanır
 • Mobil CRM sayesinde iş süreçleri hız ve çeviklik kazanır
 • CRM entegrasyon özelliği sayesinde işinizi kolaylaştırır

MysoftCRM'in özelleştirilebilir yapısı ile şirketinizin dinamiklerine ve ihtiyacınıza göre bir CRM sahibi olursunuz. Unutmayın, mutlu müşterilere sahip olmak için öncelikle sizin mutlu olmanız gerekir.

Mysoft CRM, tüm iş ve satış süreçlerini yönetmenizi sağlayan güçlü bir araçtır. Mobil uygulamaları, kolay ve pratik kullanımı ile tüm ekibinizin rahatlıkla kullanacağı bir CRM programı için Mysoft CRM'i hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz.

CRM PROGRAMI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve satışlarını artırmak isteyen şirketler için CRM yazılımları hayati öneme sahiptir.

CRM, müşteriyi merkeze alan yaklaşımı benimser

CRM sistemleri, müşteriyi merkeze alan bir stratejiyi benimser. Gartner'a göre, kıymetli bir müşteri deneyimi CRM'in vazgeçilmez bir parçasıdır. Müşteri deneyimleri; zaman içinde, müşterinin zihninde markanın değerlerini şekillendiren bir fotoğraf oluşturur.

Verileri tek merkezden yönetirsiniz

CRM programı; satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri bilgilerini tek bir merkezde toplar. Bu sayede şirket çalışanları, internetin olduğu her yerden veri tabanındaki tüm veriye erişim sağlayabilir.

İş süreçlerini hızlandırır

CRM çözümüyle satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, planlama, bütçeleme vs. gibi iş süreçleri hem kendi içinde hem de birbirleriyle entegre olarak otomotikleşen iş süreçlerine sahiptir.

CRM PROGRAMLARI TAM OLARAK NE YAPAR?

CRM, her bir müşteri hakkındaki tüm verileri (müşteri bilgilerini, çalışanlarla yapılan görüşmeleri, teklifler, siparişler, satın aldığı ürünler, servis istekleri vs.) toplar, ilişkilendirir ve analiz eder. Uygulama, şirket çalışanlarının, bu bilgilere erişmesini ve her bağlantı noktasını anlamasını sağlayan bir arayüz sunar. Bu durum, güçlü bir müşteri ilişkileri yönetiminin zeminini oluşturur.

Müşteri datası; satış oranları, bölge segmentasyonu, ürün geliştirme, kampanya tasarımı, pazarlama çalışmaları, satış taktikleri geliştirme ve servis hizmetlerine bilgi temin etmek için toplanır. Tüm bunlar, yeni müşteriler elde etme, mevcut müşterileri elde tutma ve kazanç sağlama çabalarını optimize etmeye katkı sağlar.

Sonuç olarak CRM sistemleri, müşteri etkileşim süreçlerini daha pratik hale getirmenize, müşterilerle sağlam ilişkiler kurmanıza, müşteri bağlılığı oluşturmanıza, sonunda da verimliliği ve satışları artırmanıza katkı sağlar.

CRM programları sadece satış ekibi için tasarlanmamıştır

Geleneksel CRM programları çoğunlukla satış ekipleriyle ilişkilendirilir. Lakin günümüzde CRM uygulamaları işlevlerini genişleterek, hizmet fonksiyonlarıyla, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, ekip yönetimi vs. bütün iş süreçlerini kapsamaktadır.

CRM statik değil dinamik bir uygulamadır

CRM elde ettiği veriler ışığında, iş süreçlerini iyileştiren, sürekli gelişen bir süreçtir. CRM'le doğru müşteriye doğru ürünleri doğru zamanda ve doğru biçimde sunabilirsiniz. Müşteri hizmetleri, problemleri çok daha hızlı çözebilir. Ar-ge ekipleri de standartı yüksek ürünler ve hizmetler geliştirebilir.

Başarılı bir CRM programının temelinde müşterileriniz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuz ve bu verileri ne derece doğru kullandığınız yatar.

ETKİLİ CRM STRATEJİSİ OLUŞTURMAK ÖNEMLİ

Öncelikle verilecek stratejik kararlar, planlamalar ve iş süreçleri müşteri beklentilerini karşılayacak vasıfları taşımalıdır.

CRM sistemleri sadece teknolojik bir uygulama değildir. O nedenle satış ekibinden müşteri hizmetlerine kadar tüm birimlerin davranış biçimlerini değiştirmesi için istikrar gerekir. CRM sistemlerini kullanmaya başlamada, en kritik nokta tüm şirket yapısının birinci günden itibaren sürece katılmasını sağlamaktır.

CRM'in tüm çalışanları kapsaması gerekir

Şirket hafızasının oluşturulması, her departmanın kendisi için gerekli olan veriye erişme imkanının olması, departmanların kendi aralarında sağlıklı iletişimi, başarı için hassas noktalardır.

Kurumsal değişim

Hedef kitlenin isteklerine, beklentilerine göre kurumsal değişime gidilmelidir. Müşteri odaklı yapıya geçmek isteyen kurumlar, geçiş sürecini çok iyi planlamalı ve geçiş sürecinin tüm evrelerini öngörebilmelidir. Bu süreçteki atılacak her adım, CRM stratejisinin başarısında belirleyici rol oynayacaktır.

CRM sistemlerine adaptasyonu sağlamak için eğitim şart

Çalışanların CRM programına en kısa zamanda uyum sağlamaları için gerekli eğitimleri almalarına imkan verilmeli.

CRM, BULUT TABANLI MI, YOKSA YERİNDE KURULUM MODELİ (ONE-PREMİSE) Mİ OLMALIDIR?

Yerinde kurulum modeli (One Premise)'nde CRM uygulamanız üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olabilirsiniz. Şirket içi sistemler kurulur, bakımı yapılır ve gerekli olduğunda yükseltilir. Kurulumlar ve yükseltmeler için zaman harcamanız gerekebilir. On-Premise CRM, işletmelerin kendi server'ı üzerinden çalıştığı için güncellemeler için IT ekibine ihtiyaç vardır. Bulut CRM'e göre pahalı ve zaman alan bir yapıdadır.

Bulut CRM programları, bir IT (Bilgi Teknolojisi) ekibine ihtiyaç duymadan, daha düşük bir bütçeyle kullanılabilir. Hatta IT ekibi olmadan güncellemeleri, kullanıcılar yapabilir. Ayrıca yükseltmeler bulut üzerinden gerçekleştiği için, IT ekibi olmadan en son sürümü de edinebilirsiniz. Bulut CRM'e internetin olduğu her yerden erişim sağlarsınız.

CRM SİSTEMİ İLE BAŞARIYA ULAŞMANIN YOLLARI

Doğru hedef kitleye odaklanabilirsiniz

CRM sistemlerini kullanarak, pazarlama araçlarından en doğru şekilde yararlanabilirsiniz. Hem pazarlama hem de satış ekipleriniz, mevcut ve potansiyel müşterileri tam anlamıyla izleme ve analiz etme imkanına sahip olurlar. Böylelikle müşteri adaylarını, müşterilere dönüştürebilmek için çeşitli taktikler geliştirebilirsiniz.

Başarı hedefli ve güvene dayalı ilişkiler kurabilirsiniz

CRM uygulamaları sayesinde, müşterilerinizle başarı hedefli ve güvene dayalı ilişkiler kurabilirsiniz. Müşterileriniz için kritik noktaları tespit edebilir ve CRM'de kayıt altına alabilirsiniz. Müşterilerinizin hassas konularını öğrendikten sonra doğru zamanda ihtiyaç duydukları ürünleri, müşteriye özel kampanyalar yaparak satış gerçekleştirebilirsiniz. Böylece hem müşterinin ihtiyacını karşılamış olursunuz hem de satışlarınızı artırabilirsiniz.

Yeni müşteriler için indirimler veya promosyonlar yapabilirsiniz

Şirketinizin başarısındaki en belirleyici unsur elbette yeni müşteriler kazanmaktır. Ancak yeni müşteriler bulmak için ürünlerinizde bazı indirimler veya promosyonlar yapmanız gerekebilir. Neyse ki mevcut müşterilerinize satış yaparak yeni müşteri kazanım maliyetlerini düşürebilirsiniz. CRM sayesinde müşteri portföyünüzdeki satış ve çapraz satış fırsatlarını görebilir, satışlarınızı artırabilirsiniz.

CRM'le çalışan verimliliğini maksimum seviyeye çıkarın

Doğru teknolojileri kullanmak, çalışanların iş yükünü azaltır ve müşteriye daha fazla zaman ayırmalarını sağlar. CRM sayesinde, manuel yapılan işlemler otomotik olarak gerçekleştiği için çalışanlar, müşterilere daha fazla zaman ayırabilir ve müşteri ilişkilerini güçlendirebilirsiniz.

CRM'le kişiselleştirilmiş ve hızlı müşteri hizmetleri sunabilirsiniz

Satış sonrası servis hizmeti, ürün kadar önemlidir. CRM'le servis ekibi müşterinin geçmişine anında erişebilir ve kişiselleştirilmiş çözümler sunabilir. Müşteriyle sağlıklı ilişkiler kurulabilir ve müşteri sadakati oluşturabilirsiniz.

Mevcut müşterilerinizi rakip firmalara kaptırmayın

Tüm verinin tek bir merkezden yönetilmesi, riskli müşterilerin izlenebilmesi, çeşitli raporlamalarla durum değerlendirmesinin yapılması sayesinde yeni fırsatlar sunarak, müşterilerinizi memnun müşterilere dönüştürebilirsiniz. Müşteri geçmişine bakarak, doğru zamanlamayla etkin kampanyalar hazırlayabilir, satın alımları artırabilirsiniz, Böylece müşterilerinizi rakip firmalara kaptırmazsınız.

CRM Hakkında Sorularınız İçin Sizi Arayalım

CRM UYGULAMASI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

CRM yazılımı tercihini yapmadan önce bir yol haritası belirlemeniz, yapacağınız yatırımın getirisini garanti altına almanızı sağlar.

 • CRM seçiminde, kolay kullanılabilen bir arayüz en önemli tercih nedenlerinden biridir.
 • Muhasebe programları, ERP, pazarlama araçları, temel iletişim hizmetleri, ve sosyal medya araçları vs. gibi uygulamaların CRM programına entegrasyonunun sağlanması gerekir. Bu sayede gerçek zamanlı bilgiye de kolay erişim sağlarsınız.
 • Günümüzde satış ve servis ekipleri zamanlarının çoğunu ofis dışında geçiriyor. Mobil CRM kullanarak gerekli tüm bilgiye istedikleri yerden kolaylıkla erişim sağlayabilirler. Satış ekipleri müşteriye giderken veya müşteriyle toplantı esnasında Online CRM'le hazır şablonları kullanarak teklif veya sipariş hazırlayabilir.
 • Her firmanın kendine has işleyişi vardır. Bu yüzden iyi bir CRM programı kolayca özelleştirilebilir ve esnek bir yapıya sahip olmalıdır. İşinizle birlikte büyüyecek ve değişim süreçlerine uyum sağlayacak bir CRM yazılımı kullanmak işletmeye çok büyük faydalar sağlayacaktır.
 • Bulut tabanlı CRM programı, altyapı, bakım ve kurulum masraflarını ortadan kaldırırken, internetin olduğu her yerden tüm verilere hızlıca ulaşabilirsiniz. Bulut CRM, kullanıcıların mobil ve masaüstünden ulaşabilmesine imkan tanır ve ilk defa kullanıldığında dahi, kolayca uyum sağlanabilir.
 • Yapay zekaya (AI) sahip bir CRM çözümü, elde edilen verilerden en sağlıklı sonuçları ortaya koyacak ve müşterilerin bir sonraki adımını en başından bilecektir.
 • Toplu mail gönderim özelliği olan CRM'lerde müşterilerinize toplu mailler gönderebilirsiniz. Hatta otomatik cevaplar oluşturabilir ve toplu maillerinizi programlayabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın CRM programına adaptasyonunu sağlayın.
 • İyi bir CRM programının en önemli avantajlarından biri raporlama sistemidir. CRM programı istenilen tüm raporları hızlıca verebilmelidir. Basitçe kullanabileceğiniz fonksiyonlarla zengin raporlar alabilmelisiniz.

CRM yazılımlarında, programlanabilir raporlama özelliği sayesinde, iş arkadaşlarınıza, yöneticinize veya CRM kullanıcısı olmayan kişilere günlük, haftalık, aylı ve yıllık raporları programlayarak, otomatik gönderebilirsiniz.

CRM demo kullanın

Seçmeyi düşündüğünüz CRM'in demosundan faydalanın. Böylelikle sistemi test edebilir ve şirketiniz için zayıf ve güçlü yönlerini tespit etmiş olursunuz.

Mysoft CRM dinamik raporlama sistemi ile firmanıza özel, ihtiyacınıza yönelik raporlar oluşturabilirsiniz. Dilerseniz raporlar istediğiniz dönemlerde dilediğiniz kişilere otomatik olarak gönderilir. Dilerseniz anlık olarak hem Web arayüzünden hem de mobil uygulamalardan rapor içeriklerini anında inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporları Excel'e aktararak üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Mysoft CRM raporlama ile ilgili bir çok sorununuzu bir anda çözdüğü gibi geçmişe dönük veriler üzerinden geleceğinizi planlayarak analizler yapmanıza olanak verir.

KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ "CUSTOMER EXPERİENCE" (CX) YARATABİLİRSİNİZ

Günümüzde, rekabette fark yaratmanın yolu müşteri deneyiminden "Customer Experience" (CX) geçiyor. Çok iyi kurgulanmış bir stratejiyle; yeni müşteriler kazandıran, müşteri sadakatini artıran ve piyasada varlığını devam ettirebilmeyi sağlayan mükemmel müşteri deneyimleri yaratabilirsiniz.

Müşteri ilişkileri ne kadar iyi yönetilirse şirketinizin başarısı da o doğrultuda olacaktır. Müşteri ilişkilerinin her kademesinde kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için bu ilişkiyi nasıl yönettiğiniz, büyük oranda CRM programınıza bağlıdır.

CRM programlarıyla müşteri sadakati oluşturabilirsiniz

Günümüzde ürün özellikleri ve yeteneklerindeki farklar oldukça kısıtlı. Genellikle alıcılar, ürün seçimini, marka itibarına ve markanın kendilerine sunduğu deneyimlere göre yapıyor.

Örneğin, bir ürün satın aldınız ve desteğe ihtiyacınız oldu, sizde müşteri hizmetlerini aradınız. Müşteri hizmetleri görevlisi sadece isminiz ve soyadınızı alarak, kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirir ve tüm satın alma ve servis geçmiş bilgilerinize erişir. Kendinizi değerli hissetmenizi sağlar. Üründe problem yaşamış olsanız dahi, bu tarz kişisel ilgi ve alaka, pozitif bir müşteri deneyimi yaşatarak, müşteri sadakati oluşturmanızı sağlar.

CRM'e dayalı tüm etkileşimler, müşterilerinize daha kişisel deneyim yaşama imkanı sunar. Bu durum marka değeri oluşturmanız ve iş verimliliğinizi artırmanız için bir fırsattır. Böylelikle müşteri bağlılığı oluşturabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.

SOSYAL CRM'LE MÜŞTERİ AVINA ÇIKIN

CRM'in sosyal medyada çalışan haline Sosyal CRM denir. Normal şartlarda sosyal medya verilerinin alınması, bir araya getirilmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi çok büyük emek ve zaman kaybına yol açar. Oysa Sosyal CRM sayesinde, sosyal medya platformlarından mevcut ve potansiyel müşteriler hakkında veriler toplayabilir, analizler yapabilir, hedef kitleyi tespit edebilir ve müşterilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda stratejiler geliştirebilirsiniz.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, globalde başarılı olan şirketlerin %80'inden fazlası büyüme için sosyal medyayı kullanıyor.

Sosyal medya, şirketlerin yeni müşteriler kazanma ve mevcut müşterileriyle yakın bir bağ kurabilecekleri eşsiz potansiyele sahip. O nedenle sosyal medyanın içinde barındırdığı potansiyelden faydalanmak için sosyal medyayı aktif kullanmalı ayrıca sosyal medya reklamlarına öncelik vermelisiniz.

Sosyal CRM'le hedef kitlenizin, erişmesi zor olan demografik ve hayat tarzı verilerine sahip olabilir,stratejik pazarlama taktikleriyle müşterilerinize özel kampanyalar yapabilirsiniz.

Sosyal medya, veri üretimi alanında belkide en büyük mecra. Sosyal CRM'i kullanan şirketler, müşterinin bir sonraki adımını tahmin ederek, bu doğrultuda kişiselleştirilmiş, müşteri deneyimi yaratma imkanına sahipler.

Sosyal medya da olmak gerçek zamanlı iletişim gerektirir. Her dört sosyal medya kullanıcısından biri, mesajlarına bir saat içinde cevap verilmesini istiyor. Sosyal CRM'de 7/24 etkileşim sağlama imkanı bulunmaktadır. Ayrıca sosyal medyada kullanıcıların ürün ve hizmetleriniz hakkında ne düşündüklerini geri bildirimler yoluyla hızlıca öğrenebilir ve bu doğrultuda planlamalar yapabilirsiniz.

SATIŞ CRM PROGRAMIYLA SATIŞ PERFORMANSI NASIL ARTIRILIR?

 • Şirketinizle müşterileriniz arasındaki ilişkiye dayanarak, geri dönüşümü ve satış kapama ihtimali yüksek olan müşteri adaylarına ve fırsatlara öncelik vererek satış verimliliğinizi artırabilirsiniz.
 • Mevcut müşteriler ve müşteri adaylarıyla, bağlantı kurmak için ürününüze en çok ihtiyaç duydukları zamanı tespit ederek doğru zamanda iletişime geçebilirsiniz.
 • Yapılan araştırmalar, iyi bir CRM programının satışları yüzde 29 oranında artırdığını göstermiştir."
 • Devem eden satış sürecinde ek satış fırsatlarını ve çapraz satış fırsatlarını görebilir ve kaçırmazsınız.
 • Satın alma potansiyeli düşük olan müşteri adaylarını belirleyebilir, boşuna zaman ve emek harcamazsınız.
 • Müşterinizi 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirebilir, bir sonraki satış için önceden satış ekibinizi yönlendirebilir ve satış süresini kısaltırsınız.
 • Mysoft'un satış, pazarlama, müşteri hizmetleri çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilir ya da hemen şimdi Mysoft CRM'i ücretsiz denemek için kullanmaya başlayabilirsiniz.

CRM Programınızın istediğiniz başarıyı yakaladığını nasıl anlarsınız?

CRM uygulamalarının asıl gayesi, yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterileri elde tutmaktır. Bu nedenle ölçeklenebilir bir yatırımdır. CRM sistemlerinin beklentiniz doğrultusunda kazanç sağlayıp sağlamadığını anlamak için bir kaç metriki takip edebilirsiniz.

CRM programları, müşteriyle kurulan ilk temastan itibaren satış sonrası desteğe kadar devam eden bir süreci kapsar. Performansı değerlendirmek ve takip etmek için satışler, yeni müşteriler, mevcut müşteriyi elde tutma, kazanç vs. gibi metrikleri gözlemleyin. Ayrıca müşteri davranış biçimindeki değişimleri, iş süreçlerinizi de takip etmelisiniz.

ÜCRETSİZ CRM PROGRAMI KULLANMALI MIYIM?

 • Neden CRM sistemi ücretsiz veriliyor?
 • Verilerinizin başka ticari amaçlarla kullanılmadığının garantisi var mı?
 • Varsa bu sizi ikna eden bir garanti midir?

Kısa süreli ücretsizlikler verilebilir ama uzun süreli ücretsiz servis veren CRM uygulamalarına gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor.

Güvendiğiniz ve verilerinizin farklı amaçlarla kullanılmayacağından emin olduğunuz bir firmayla anlaşarak kısa süreli ücretsiz CRM kullanmanız size bazı faydalar sağlayacaktır.

 • İlk kez CRM programı kullanacaksanız, ücretsiz CRM'i deneyerek iş süreçlerinize etkisini gözlemleyebilirsiniz.
 • Mevcut CRM sisteminizi değiştirmek istiyorsanız ücretsiz CRM'in şirketinize sağlayacağı faydaları görebilir, yatırım yaparken daha doğru kararlar alabilirsiniz.
 • Şirketinize özel CRM programı kullanmak istiyorsanız, ücretsiz CRM kullanarak, sistemin firmanıza uygunluğunu test edebilirsiniz.
 • Ücretsiz CRM kullanarak, kullanıcı deneyimini test edebilir, kolay kullanım arayüzü olan bir CRM'i tercih edebilirsiniz.

Firmanıza en iyi CRM programını seçmek, önemli ve hassas bir süreçtir. Satış süreçlerinizi kolay ve hızlı şekilde yönetebileceğiniz Mysoft CRM'i kısa bir süre ile ücretsiz deneyebilirsiniz. 

 

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp