Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

Vergi mükellefi kimdir? Vergi mükellefi kimlere denir?

Vergi Usul Kanun'una göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefidir. Mükellefiyet, başvuru üzerine açılabildiği gibi, idarenin tespit etmesiyle de tesis edilebilir.

Vergi sorumlusu kimdir?

Vergi borcunun ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı muhatap olan kişiler vergi sorumlusudur.

Vergi mükellefi ile vergi sorumlusunun farkı nedir?

Mükellef, kendisine vergi borcu yüklenen kişilerdir. Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Kaç çeşit vergi mükellefi vardır?

Vergi mükellefleri; vergi türlerine göre mükellefler ve mükellefiyet türlerine göre mükellefler olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır.

Vergi türlerine göre mükellefler

 • Gelir Vergisi mükellefleri,
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri,
 • Katma Değer Vergisi mükellefleri,
 • Özel Tüketim Vergisi mükellefleri,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri,
 • Veraset ve İntikal Vergisi mükellefleri,
 • Emlak Vergisi mükellefleri,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri,
 • Damga Vergisi mükellefleri,

Mükellefiyet türlerine göre mükellefler

 • Tam mükellefiyet,
 • Dar mükellefiyet,

Basit ve gerçek usul vergi mükellefi kime denir?

Ticari kazanç elde eden mükellefler Gelir Vergisi Kanununa tabidir. Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise kazancın tespit usulü yönünden basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Gerçek usul vergi nedir? Gerçek usul vergi mükellefi kimdir?

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden birinci sınıf tacirler ve ikinci sınıf tacirler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.

Birinci sınıf tacirler: Bilanço esasına göre defter tutanlar.

İkinci sınıf tacirler: İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar.

Basit usulde vergi nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan "Götürü usulde vergilendirme" esası kaldırılarak yerine "basit usulde vergilendirme" esası getirilmiştir. Basit usulde vergi, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanan vergilendirmedir.

Basit usulde vergilendirme nedir, basit usule tabi olmanın şartları ve avantajları nelerdir, konularında detaylı bilgi almak için Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları ve Avantajları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp