Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

Vergi mükellefi kimdir? Vergi mükellefi kimlere denir?

Vergi Usul Kanun'una göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefidir. Mükellefiyet, başvuru üzerine açılabildiği gibi, idarenin tespit etmesiyle de tesis edilebilir.

Vergi sorumlusu kimdir?

Vergi borcunun ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı muhatap olan kişiler vergi sorumlusudur.

Vergi mükellefi ile vergi sorumlusunun farkı nedir?

Mükellef, kendisine vergi borcu yüklenen kişilerdir. Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Kaç çeşit vergi mükellefi vardır?

Vergi mükellefleri; vergi türlerine göre mükellefler ve mükellefiyet türlerine göre mükellefler olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır.

Vergi türlerine göre mükellefler

 • Gelir Vergisi mükellefleri,
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri,
 • Katma Değer Vergisi mükellefleri,
 • Özel Tüketim Vergisi mükellefleri,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri,
 • Veraset ve İntikal Vergisi mükellefleri,
 • Emlak Vergisi mükellefleri,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri,
 • Damga Vergisi mükellefleri,

Mükellefiyet türlerine göre mükellefler

 • Tam mükellefiyet,
 • Dar mükellefiyet,

Basit ve gerçek usul vergi mükellefi kime denir?

Ticari kazanç elde eden mükellefler Gelir Vergisi Kanununa tabidir. Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise kazancın tespit usulü yönünden basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Gerçek usul vergi nedir? Gerçek usul vergi mükellefi kimdir?

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden birinci sınıf tacirler ve ikinci sınıf tacirler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.

Birinci sınıf tacirler: Bilanço esasına göre defter tutanlar.

İkinci sınıf tacirler: İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar.

Basit usulde vergi nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan "Götürü usulde vergilendirme" esası kaldırılarak yerine "basit usulde vergilendirme" esası getirilmiştir. Basit usulde vergi, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanan vergilendirmedir.

Basit usulde vergilendirme nedir, basit usule tabi olmanın şartları ve avantajları nelerdir, konularında detaylı bilgi almak için Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları ve Avantajları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp