Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

Vergi mükellefi kimdir? Vergi mükellefi kimlere denir?

Vergi Usul Kanun'una göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefidir. Mükellefiyet, başvuru üzerine açılabildiği gibi, idarenin tespit etmesiyle de tesis edilebilir.

Vergi sorumlusu kimdir?

Vergi borcunun ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı muhatap olan kişiler vergi sorumlusudur.

Vergi mükellefi ile vergi sorumlusunun farkı nedir?

Mükellef, kendisine vergi borcu yüklenen kişilerdir. Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Kaç çeşit vergi mükellefi vardır?

Vergi mükellefleri; vergi türlerine göre mükellefler ve mükellefiyet türlerine göre mükellefler olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır.

Vergi türlerine göre mükellefler

 • Gelir Vergisi mükellefleri,
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri,
 • Katma Değer Vergisi mükellefleri,
 • Özel Tüketim Vergisi mükellefleri,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri,
 • Veraset ve İntikal Vergisi mükellefleri,
 • Emlak Vergisi mükellefleri,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri,
 • Damga Vergisi mükellefleri,

Mükellefiyet türlerine göre mükellefler

 • Tam mükellefiyet,
 • Dar mükellefiyet,

Mükellef hakları nelerdir? Vergi mükelleflerinin hakları

Mükelleflerin hakları genel ve özel olmak üzere 2 guruba ayrılır.

Genel haklar:

Mükelleflerin genel kanunlara dayanarak vatandaşlıktan ileri gelen haklarıdır.

 • Dilekçe hakkı
 • Bilgi edinme hakkı
 • İhbar ikramiyesi talep etme hakkı
 • Kamu benetçisine başvurma hakkı
 • Dava açma hakkı
 • Temsil hakkı
 • Eşit muamele görme hakkı
 • Mükellef memnuniyeti

Özel Haklar, Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar:

Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını yerine getirmeleri esnasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemlere ait sahip oldukları haklardır.

 • Uzlaşma hakkı
 • Pişmanlık hakkı
 • Düzeltme talebi hakkı
 • Şikâyet yolu ile müracaat hakkı
 • Kanun yolundan vazgeçme hakkı
 • Ödeme emrine itiraz hakkı
 • Vergi mahremiyeti hakkı
 • Tecil taksitlendirme hakkı
 • Bazı hallerde haczin kaldırılması hakkı
 • Vergi incelemesi sırasındaki haklar
 • Cezalarda indirim hakkı
 • Vergi ödeme hakkı ve ödevi
 • Özelge talep hakkı
 • Mahsup ve iade talep hakkı
 • Vergiye uyumlu mükelleflere vergi
 • İndirimi hakkı
 • Karşılıklı nnlaşma usulüne başvuru hakkı
 • Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru hakkı

Basit ve gerçek usul vergi mükellefi kime denir?

Ticari kazanç elde eden mükellefler Gelir Vergisi Kanununa tabidir. Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise kazancın tespit usulü yönünden basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Gerçek usul vergi nedir? Gerçek usul vergi mükellefi kimdir?

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden birinci sınıf tacirler ve ikinci sınıf tacirler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.

Birinci sınıf tacirler: Bilanço esasına göre defter tutanlar.

İkinci sınıf tacirler: İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar.

Basit usulde vergi nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan "Götürü usulde vergilendirme" esası kaldırılarak yerine "basit usulde vergilendirme" esası getirilmiştir. Basit usulde vergi, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanan vergilendirmedir.

Basit usulde vergilendirme nedir, basit usule tabi olmanın şartları ve avantajları nelerdir, konularında detaylı bilgi almak için Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları ve Avantajları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp