GİB e-Tebligat Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır? e-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

GİB e-Tebligat Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır? e-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

Elektronik Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

GİB e-Tebligat sistemi zorunluluğu nedir? Kimler e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır?

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;

 • Kurumlar vergisi mükelleflerinin,
 • Ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin e-Tebligat sistemini kullanmaları zorunludur.

Yukarda sayılan zorunluluk kapsamına girmeyen mükellefler ise gönüllü olarak e-Tebligat sisteminden faydalanabilirler.

"e-Tebligat sistemi bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar"

SGK e-Tebligat zorunluluğu nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik kapsamında işverenlere 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Tebligat adresi alma zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır? yazımızı okuyabilirsiniz.

GİB E-TEBLİGAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GİB e-Tebligat sistemine başvuru koşulları gerçek ve tüzel kişilere göre değişkenlik göstermektedir.

Tüzel kişi e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

e-Tebligat uygulaması kullanma zorunluluğu olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, başvurularını; "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)" ile bağlı oldukları vergi dairesine yasal temsilcileri ya da e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir.
Zorunluluk kapsamında olmayan ve gönüllü olarak e-Tebligat sistemine dahil olan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller, bağlı oldukları vergi dairesine yasal temsilcileri ya da e-Tebligat uygulaması ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetki verilen kişiler vasıtasıyla e-Tebligata başvuruda bulunabilirler.

Yeni faaliyete başlayan kurumlar vergisi mükelleflerinin e-Tebligat başvurusunu ne zaman yapmaları gerekir?

e-Tebligat uygulamasını kullanmak için işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Gerçek kişi e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Gerçek kişiler https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden;

 • İnternet vergi dairesi şifresi olanlar "Kullanıcı Girişi" ekranından T.C.Kimlik No/Vergi No/Kullanıcı Kodu ve şifresi ile,
 • İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "Kayıt Ol" ekranından kimlik doğrulaması ile şifre edindikten sonra,
 • e-Devlet şifresi olanlar "e-Devlet Şifresi ile Giriş" bölümünden,

giriş yaparak e-Tebligat sistemine başvurabilirler.

Ayrıca gerçek kişiler, e-Tebligat başvurularını; "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)"'ni kendileri ya da e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetki verdikleri kişiler vasıtasıyla bağlı oldukları vergi dairesine vermek suretiyle yapabilirler.

e-Tebligat başvurusunu kimler yapabilir?

e-Tebligat başvurusunu;

 • Kurumlar vergisi mükellefleri yasal temsilcileri ya da e-Tebligat uygulaması ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetki verilen kişiler vasıtasıyla,
 • Gelirler vergisi mükellefleri kendileri ya da e-Tebligat uygulaması ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetki verilen kişiler vasıtasıyla,

yapabilir.

Vergi Kimlik Numarası olmayan kişiler e-Tebligat'a nasıl başvurabilir?

Vergi Kimlik Numarası olmayan yani mükellefiyeti bulunmayan kişiler e-Tebligat Talep Bildirimi ile herhangi bir vergi dairesinden ya da ivd.gib.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.

GİB e-Tebligat uygulamasının adresi nedir?

e-Tebligat sistemine giriş yapmak için Google Chrome veya Mozilla Firefox ekranında adres çubuğuna https://ivd.gib.gov.tr/ yazarak erişebilirsiniz.

e-Tebligat başvurusu için KEP adresi almak zorunlu mu?

e-Tebligat başvurusu için KEP zorunluluğu yoktur.

e-Tebligat bildirimindeki iletişim bilgileri nasıl değiştirilir?

İnteraktif Vergi Dairesinin ivd.gib.gov.tr adresinden " E-TEBLİGATLARIM" bölümünden iletişim bilgileri güncellenebilir.

e-Tebligat ile gönderilen belgeler ne zaman tebliğ edilmiş kabul edilir?

e-Tebligat ile gönderilen evraklar, mükellefin elektronik adreslerine iletildiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca posta yoluyla gönderilmez

e-Tebligat yapıldığı nasıl öğrenilir?

e-Tebligat gönderildiği zaman bilgilendirme maksadıyla, mükelleflerin cep telefon numaralarına kısa mesaj veya e-Posta adreslerine bildirim yapılır.

e-Tebligat sorgulama nasıl yapılır?

ivd.gib.gov.tr adresinden internet vergi dairesi şifresi ile ETebligat uygulamasına giriş yaparak tebliğ edilen belgeler görüntülenebilir.

e-Tebligat çıktısı nasıl alınır?

ETebligat uygulamasına giriş yaptıktan sonra tebliğ edilen belgeleri görüntüleyerek çıktısı alınabilir.

e-Tebligat uygulamasından çıkılabilir mi?

Zorunlu ya da gönüllü olarak e-Tebligat uygulamasına dahil olan mükellefler; gerçek kişiler için ilgilinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi, tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi durumunda sistemden çıkılabilir. Aksi halde sistemden çıkılması mümkün değildir.

Mücbir sebep hali e-Tebligat için de geçerli midir?

Vergi Usul Kanununda açıklanan mücbir sebep halleri e-Tebligat içinde geçerlidir.

"e-Tebligat sistemi kağıt ve enerji tasarrufu sağlar"

GİB e-Tebligat sistemi ile UETS arasındaki farklar nelerdir?

 • e-Tebligat sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2015'te, UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ise 2019'da PTT tarafından kurulmuştur.
 • e-Tebligat sistemi kapsamına 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte gönüllü olarak da katılım sağlanabilir.
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile ilgili olarak kapsama alınan mükellefler Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nde açıklanmaktadır. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • GİB'in e-Tebligat uygulaması ücretsiz olarak kullanılmaktadır.

e-Tebligat sistemine dahil olmamanın cezası nedir?

456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre Elektronik Tebligat uygulamasına dahil olması zorunlu olan mükellefler hakkında, zamanında bildirimde bulunulmaması halinde 213 sayılı VUK'un Mükerrer 355'inci maddesinde cezai müeyyide uygulanması hükmü bulunmaktadır.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp