SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

1 Kasım 2022 tarihinden itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlandı. e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

SGK, yönetmelik kapsamında idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek. İşverenin beyan etmiş olduğu adrese ulaşan tebliğ bu tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Elektronik tebligat nedir? e-Tebligat ne demek?

Muhataplara tebliği gereken resmi belgenin, elektronik tebligat sistemi ile elektronik ortamda oluşturularak elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Elektronik tebligat adresi nedir?

SGK tarafından e-Devlet ya da farklı kurumlarca kurulmuş e-Tebligata elverişli ortamdır.

Elektronik tebligat sistemi nedir?

Bilişim sistemleri aracılığıyla mükellefin elektronik adresine gönderilmek üzere tebliğ evrakının iletildiği ve dijital ortamda delillendirilerek teslim edildiği sistemdir.

Elektronik tebligat hakkında ayrıntılı bilgi almak için e-Tebligat Nedir? e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır? yazımızı okuyabilirsiniz.

SGK e-Tebligat kimlere zorunlu? SGK e-Tebligat zorunluluğu nedir?

 • İşverenler, e-Tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır.
 • İşverenler dışındaki kişilerin e-Tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır.
 • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler, e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır ve sonradan bu kapsamdan çıkmaları mümkün değildir.

Elektronik tebligat başvuru süresi nedir?

 • e-Tebligat zorunluluğu getirilen işverenler, 31.01.2022 tarihine kadar başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • 1 Ekim 2021'den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • e-Tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan ancak gönüllü olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını isteyen muhataplar da başvurularını yapmaları gerekmektedir.

SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

24.09.2021 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" ile usul ve esasları açıklanan e-Tebligat sistemi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Son başvuru tarihi 31/01/2022 olan SGK e-Tebligat başvurunuzu aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

SGK e-Tebligat Başvurusu E-Devlet Kapısı

 • e-Devlet sistemine https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu sayfasından T.C. K.N, ve e-Devlet şifresi ile giriş yapın

             - Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekilinin,

             - Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilerinin/müdürlerinin/kanuni temsilcilerinin,

             - Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin,

             - Kamu kurum ve kuruluşları için yöneticilerinin,

bilgileri ile giriş yapılabilir.

 • e- Tebligat işlemleri e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri arasında yer alan "Tebligat Hizmetleri" başlığı altında yapılmaktadır.
 • "Tebligat Hizmetleri" başlığı altındaki "SGK e-Tebligat Başvurusu" menüsünden giriş yapın.

          "SGK e-Tebligat Başvurusu" sekmesine tıklayarak yeni başvuru yapabilirsiniz.

Gerek e-Tebligata başvuracak hesap sahiplerinin gerekse hesaba tebligatları görüntülemek için eklenecek kişilerin e-Devlet üzerinden telefon numarası ve e-posta onaylarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılmaktadır:

Gerçek Kişi İsteğe Bağlı: SGK'da işverenlik kaydı olmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını "Gerçek Kişi İsteğe Bağlı" seçeneğinden yapabilirler.

Gerçek Kişi İşveren: Gerçek kişi işyeri işverenleri, işyerlerine ilişkin müracaatlarını "Gerçek Kişi İşveren" seçeneğinden yapabilirler.

Tüzel Kişi: Kullanıcının yönetici/müdür/kanuni temsilci olduğu tüzel kişi işverenlikler, ortak olduğu adi ortaklıklar, yöneticisi olduğu apartman yönetimi, yöneticisi olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin tüm işyerleri vergi no bazında tekleştirilmiş haliyle ekrana gelecek ve tüzel kişilik bazında başvuru "Tüzel Kişi" seçeneğinden yapabilirler.

       -Kullanıcılar, birden fazla başvuru türü için başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca bu hesaba tebligat alıcısı olarak üçüncü kişiler de "Hesaplar" kısmından eklenebilmektedir.

 • Kullanıcı tarafından yeni başvuru sekmesinin tıklanmasıyla kullanıcının yönetici/müdür/kanuni temsilci olduğu tüzel kişi işverenlikler, ortak olduğu adi ortaklıklar, yöneticisi olduğu apartman yönetimi, yöneticisi olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin tüm işyerleri vergi no bazında tekleştirilmiş haliyle ekrana gelir. Kullanıcı istediği tüzel kişilik için "Başvur" butonuna basarak tebligat başvurusu yapabilir.

Tebligat gönderilmemiş vergi bazlı tüzel kişilikler için başvuru herhangi bir yönetici tarafından silinebilir. Ancak daha önce tebligat gönderilmiş tüzel kişilikler için başvuru silinmez.

 • Kullanıcı başvurularını yaptığında e-Tebligat başvurusu ekranında tebligatlarını görüntüleyebileceği tüzel kişilikler, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiliğinden kaynaklı gerçek kişi işveren başvurusunu görüntüleyebilirler.

Bir tüzel kişilik için yöneticilerden birinin başvuru yapması halinde diğer yöneticilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmaz, SGK e-Tebligat Başvuru ekranlarında diğer yöneticilerde ilgili tüzel kişiliği "Kayıtlı Başvuru Listesinde" görüntüleyip hesap ekleyebilirler.

Hesap Ekleme

Kullanıcı/Hesap sahibi tüzel kişiliğin, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların ya da gerçek kişi işveren veya isteğe bağlı hesabın tebligatlarının görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabilir. Hangi tüzel kişilik için tanımlama yapılacaksa o satırda yer alan hesaplar butonuna basılıp ilgili üçüncü kişi eklenebilir.

Ekleme işleminin ardından üçüncü kişinin e-Devlet hesabına onay gidecek ve üçüncü kişi tarafından onaylama yapılması halinde eklenilen hesaba ilişkin tebligatları üçüncü kişi, hesap sahibi ile birlikte görüntüleyebilecek.

Eklenen üçüncü kişinin doğrulamayı yapıp yapmadığı hesap sahibi tarafından görüntülenebilir. Doğrulamanın henüz yapılmamış olması halinde hesap doğrulama durumu onay bekliyor şeklinde olur.

SGK e-Tebligat Hesap Doğrulama

Hesap sahibi tarafından hesaba eklenen üçüncü kişi e-Devlet hesabına gelen onayı doğrulayarak tebligatları görmeye başlayabileceği gibi reddet butonuna basarak onay vermeyebilir.

Ana hesap sahibi istediği vakit onaylanmış ve eklenmiş kullanıcıları hesabından silebilir.

Eklenen üçüncü Kişinin e-Devlet hesabına gelen onaylamanın doğrulanması halinde hesap sahibi ekranında hesap doğrulama durumu onaylandı olarak görüntülenir.

SGK E-TEBLİGAT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaşmasını müteakip gerek hesap sahipleri gerekse de hesaba eklenen kişiler "SGK e-Tebligat Sorgulama" menüsünden gönderilen tebligatları görüntüleyebilirler.

Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar hangileridir?

SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken bütün evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilir.
Zorunluluk nedeniyle elektronik tebligatın yapılamaması durumunda muhataplara diğer metotlarla da tebligat yapılabilir.

Elektronik tebligat sistemi nasıl çalışır?

 • Sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi, merkez teşkilatı tarafından tebliği gereken belgeler, elektronik ortamda imzalanır ve SGK tarafından muhatabın e-Tebligat adresine gönderilir.
 • e-İmzalı evrak muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edilir.
 • Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde ulaşılabilir biçimde muhafaza edilir.
 • Evrakın söz konusu kanuna göre imha edilmesini müteakip e-Tebligat kayıtları da silinebilir.
 • İstenilmesi durumunda e-Tebligata ait kayıtlar muhataba ya da yetkili makamlara sunulur.
 • Kayıtlar, tersi kanıtlanmadıkça kesin delil kabul edilir.

sgk-tesvik

e-Tebligat adresi hangi durumlarda kapatılır?

e-Tebligat adresi sadece aşağıda belirtilen durumlarda kapatılabilir:

 • Tüzel kişilerde nevi değişikliği, birleşme durumları dahil olmak üzere ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla e-Tebligat adresi kapatılır.
 • Gerçek kişilerde, kişinin ölümü ya da gaipliğinde karar tarihi itibarıyla ilgilinin e-Tebligat adresi resen kapatılır.
 • Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin e-Tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmaları halinde de kullanıma kapatılır.

e-Tebligat sisteminde işlem kayıtları ne kadar süreyle saklanır?

SGK tarafından, işlemlere ait zaman bilgisi ve olay kayıtları ulaşılabilir bir biçimde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda açıklanan sürelerde saklanır:

 • SGK ile muhataplar tarafından yapılan işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,
 • e-Tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini ya da bilgi güvenliğini tehdit eden durumlarla ilgili işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,
 • Muhatabın e-Tebligat uygulamasına erişim kayıtları 10 yıl,
 • Olay kayıtları 30 yıl,

süreyle saklanır. İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi minimum bir kez denetimden geçmiş olması koşuluna bağlıdır.

Elektronik Tebligat Sisteminin avantajları nelerdir?

 • Bilgi güvenliğini sağlar,
 • Kişisel verilerin korunmasını sağlar,
 • Hizmet kalitesini arttırır,
 • Evrakın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti altına alır,
 • Fiziki ortamda gerçekleştirilen tebligat işlemleri e-Tebligat ile saniyeler içinde yapılır, zamandan tasarruf sağlar,
 • e-Tebligat sisteminde, tüm bilgiler dijital ortamda güvenilir bir biçimde muhafaza edildiği ve gerektiğinde görüntülenebildiği için herhangi bir anlaşmazlığa zemin hazırlamaz.
 • e-Tebligat ile yapılan tebligatların herhangi bir maliyeti yoktur, bütçeye katkı sağlar,
 • Kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlar
 • Doğa dostudur,

e-Tebligat cezası nedir?

e-Tebligat uygulamasına dahil olmak zorunda olan mükellefler, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır.

SGK e-Tebligat uygulaması nedir? SGK e-Tebligat Yönetmeliği

SGK e-Tebligat uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24.09.2021 tarih 31608 sayı İle Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'i okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp