SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik kapsamında işverenlere 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Tebligat adresi alma zorunluluğu getirildi.

SGK, yönetmelik kapsamında idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek. İşverenin beyan etmiş olduğu adrese ulaşan tebliğ bu tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Elektronik tebligat nedir? e-Tebligat ne demek?

Muhataplara tebliği gereken resmi belgenin, elektronik tebligat sistemi ile elektronik ortamda oluşturularak elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Elektronik tebligat adresi nedir?

SGK tarafından e-Devlet ya da farklı kurumlarca kurulmuş e-Tebligata elverişli ortamdır.

Elektronik tebligat sistemi nedir?

Bilişim sistemleri aracılığıyla mükellefin elektronik adresine gönderilmek üzere tebliğ evrakının iletildiği ve dijital ortamda delillendirilerek teslim edildiği sistemdir.

Elektronik tebligat hakkında ayrıntılı bilgi almak için e-Tebligat Nedir? e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır? yazımızı okuyabilirsiniz.

SGK e-Tebligat kimlere zorunlu? SGK e-Tebligat zorunluluğu nedir?

 • İşverenler, e-Tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır.
 • İşverenler dışındaki kişilerin e-Tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır.
 • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler, e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır ve sonradan bu kapsamdan çıkmaları mümkün değildir.

Elektronik tebligat başvuru süresi nedir?

 • e-Tebligat zorunluluğu getirilen işverenler, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • 1 Ekim 2021'den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • e-Tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan ancak gönüllü olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını isteyen muhataplar da başvurularını yapmaları gerekmektedir.

SGK e-Tebligat nasıl alınır? SGK e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat ile ilgili hangi sistemi kullanacağını henüz açıklamadı!

SGK e-Tebligat nasıl alınır? SGK e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevaplarını buradan takip edebilirsiniz.

Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar hangileridir?

SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken bütün evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilir.
Zorunluluk nedeniyle elektronik tebligatın yapılamaması durumunda muhataplara diğer metotlarla da tebligat yapılabilir.

Elektronik tebligat sistemi nasıl çalışır?

 • Sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi, merkez teşkilatı tarafından tebliği gereken belgeler, elektronik ortamda imzalanır ve SGK tarafından muhatabın e-Tebligat adresine gönderilir.
 • e-İmzalı evrak muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edilir.
 • Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde ulaşılabilir biçimde muhafaza edilir.
 • Evrakın söz konusu kanuna göre imha edilmesini müteakip e-Tebligat kayıtları da silinebilir.
 • İstenilmesi durumunda e-Tebligata ait kayıtlar muhataba ya da yetkili makamlara sunulur.
 • Kayıtlar, tersi kanıtlanmadıkça kesin delil kabul edilir.

onca-on-muhasebe1

e-Tebligat adresi hangi durumlarda kapatılır?

e-Tebligat adresi sadece aşağıda belirtilen durumlarda kapatılabilir:

 • Tüzel kişilerde nevi değişikliği, birleşme durumları dahil olmak üzere ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla e-Tebligat adresi kapatılır.
 • Gerçek kişilerde, kişinin ölümü ya da gaipliğinde karar tarihi itibarıyla ilgilinin e-Tebligat adresi resen kapatılır.
 • Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin e-Tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmaları halinde de kullanıma kapatılır.

e-Tebligat sisteminde işlem kayıtları ne kadar süreyle saklanır?

SGK tarafından, işlemlere ait zaman bilgisi ve olay kayıtları ulaşılabilir bir biçimde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda açıklanan sürelerde saklanır:

 • SGK ile muhataplar tarafından yapılan işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,
 • e-Tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini ya da bilgi güvenliğini tehdit eden durumlarla ilgili işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,
 • Muhatabın e-Tebligat uygulamasına erişim kayıtları 10 yıl,
 • Olay kayıtları 30 yıl,

süreyle saklanır. İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi minimum bir kez denetimden geçmiş olması koşuluna bağlıdır.

Elektronik Tebligat Sisteminin avantajları nelerdir?

 • Bilgi güvenliğini sağlar,
 • Kişisel verilerin korunmasını sağlar,
 • Hizmet kalitesini arttırır,
 • Evrakın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti altına alır,
 • Fiziki ortamda gerçekleştirilen tebligat işlemleri e-Tebligat ile saniyeler içinde yapılır, zamandan tasarruf sağlar,
 • e-Tebligat sisteminde, tüm bilgiler dijital ortamda güvenilir bir biçimde muhafaza edildiği ve gerektiğinde görüntülenebildiği için herhangi bir anlaşmazlığa zemin hazırlamaz.
 • e-Tebligat ile yapılan tebligatların herhangi bir maliyeti yoktur, bütçeye katkı sağlar,
 • Kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlar
 • Doğa dostudur,

e-Tebligat cezası nedir?

e-Tebligat uygulamasına dahil olmak zorunda olan mükellefler, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır.

SGK e-Tebligat uygulaması nedir? SGK e-Tebligat Yönetmeliği

SGK e-Tebligat uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24.09.2021 tarih 31608 sayı İle Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'i okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

 27 Eylül 2021 Pazartesi

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

Devamı

s-Ticaret Nedir? Sosyal Ticaret Ne Demek?

 24 Eylül 2021 Cuma

e-Ticarette sosyal medyanın kullanılması anlamına gelen sosyal ticaret, kısaca s-Ticaret olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp