e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İptal Edilir? e-SMM İptal Süresi Ne Kadar?

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İptal Edilir? e-SMM İptal Süresi Ne Kadar?

e-Serbest Meslek Makbuzu iptal edilir mi?

e-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda iptal ve itiraz işlemlerinin yapılabilmesi için; e-SMM'yi düzenleyen satıcı veya alıcı tarafından e-Belge Uygulamaları üzerinden talep oluşturulması gerekir.

Bilindiği gibi e-Serbest Meslek Makbuzlarına; noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli e-İmza kullanılarak KEP sistemi ile de itiraz edilebilmektedir. Harici yöntemlerle gerçekleştirilen itiraz işlemlerinin sistem üzerinden bildirilerek alıcı/satıcının onayına sunulması gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzunun iptal süresi ne kadar?

e-Serbest Meslek Makbuzunun iptal süresi 8 gündür. İptal işlemi e-SMM'nin alıcıya iletilme tarihinden itibaren 8 gün içinde yapılmalıdır.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NASIL İPTAL EDİLİR?

 • GİB Portal yöntemini kullanıyorsanız, GİB Portal uygulamasına giriş yaparak,
 • Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanıyorsanız, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak,
 • Kayıtlı e-Belge kullanıcısı değilseniz (5.000/30.000 TL üzeri belgeleri GİB Portal'dan düzenliyorsanız), İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifreniz ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak,

aşağıda açıklandığı şekilde iptal ve itiraz işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tarafınıza düzenlenen e-SMM için iptal talebi oluşturma

 • Sisteme giriş yaptıktan sonra "Adıma Düzenlenen Belgeler" sekmesini seçin
 • Açılan ekranda tarih girerek sorgulama yapın ve ilgili belgeyi seçtikten sonra "İptal Talebi Oluştur" butonunu tıklayın.
 • "İptal Gerekçesi" bölümüne iptal ile ilgili gerekçenizi yazın "Uyarıyı Okudum" kutucuğunu işaretledikten sonra "İptal Talebi Oluştur" butonunu tıklayın.
 • "İptal talebiniz başarıyla oluşturulmuştur" mesajı ile beraber talebiniz, belgeyi düzenleyen mükellefe iletilecektir.
 • İptal talebinizin onaylanıp onaylanmadığını "Adıma Düzenlenen Belgeler" sekmesinden tarih aralığı seçerek yapacağınız sorgulamada "İptal/İtiraz Durumu" sütunundan görüntüleyebilirsiniz.
 • Sorgulama neticesi iptal talebi onaylanmışsa söz konusu belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almaz.
 • Sorgulama neticesi iptal talebi reddedildiyse söz konusu belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer alır.

Düzenlediğiniz e-SMM için gelen iptal talebini Onaylama ve Reddetme

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "Gelen İptal/İtiraz Talepleri" sekmesinde tarih aralığını seçerek sorgulama yapabilir ve varsa gelen talepleri görüntüleyebilirsiniz.

İptal talebini kabul etmeniz durumunda;

 • İlgili belgenin kutucuğunu seçin, ardından "Talep Kabul Et" butonunu tıklayın.
 • Uyarı ekranında "Uyarıyı Okudum" seçtiğiniz zaman "Talebi Kabul Et" butonu aktif hale gelecektir.
 • "Talebi Kabul Et" butonunu tıkladığınız zaman iptal talebi onaylanacak ve belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacak.

İptal talebini reddetmeniz durumunda;

 • İlgili belgenin kutucuğunu seçin, ardından "Talep Reddet" butonunu tıklayın.
 • Uyarı ekranında "Uyarıyı Okudum" seçtiğiniz zaman "Talebi Reddet" butonu aktif hale gelecektir.
 • "Talebi Reddet" butonunu tıkladığınız zaman iptal talebi reddedilecek ve belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer alacaktır.

Düzenlediğiniz e-SMM için iptal talebi oluşturma

 • GİB Portal yöntemini kullanıyorsanız, GİB Portal uygulamasına giriş yaparak,
 • Kayıtlı e-Belge kullanıcısı değilseniz (5.000/30.000 TL üzeri belgeleri GİB Portal'dan düzenliyorsanız), İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifreniz ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak,

düzenlediğiniz e-Serbest Meslek Makbuzu için "İptal Talebinde" bulunabilirsiniz.

 • Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanıyorsanız GİB'e "İptal Raporu" göndererek "İptal Talebinde" bulunabilirsiniz.

Bu yöntemle yapılan iptal işlemlerinde satıcı tarafından portal üzerinden başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak alıcının, kabul veya reddetme işlemini GİB Portal üzerinden yapması gerekir.

 • Sisteme giriş yaptıktan sonra "Düzenlenen Belgeler" sekmesini seçin.
 • Açılan ekranda tarih girerek sorgulama yapın ve ilgili belgeyi seçtikten sonra "İptal Talebi Oluştur" butonunu tıklayın.
 • "İptal Gerekçesi" bölümüne iptal ile ilgili gerekçenizi yazın "Uyarıyı Okudum" kutucuğunu işaretledikten sonra "İptal Talebi Oluştur" butonunu tıklayın.
 • "İptal talebiniz başarıyla oluşturulmuştur" mesajı ile beraber talebiniz, belgeyi düzenleyen alıcıya iletilecektir.
 • İptal talebinizin onaylanıp onaylanmadığını "Düzenlenen Belgeler" sekmesinden tarih aralığı seçerek yapacağınız sorgulamada "İptal/İtiraz Durumu" sütunundan görüntüleyebilirsiniz.
 • Sorgulama neticesi iptal talebi onaylanmışsa söz konusu belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almaz.
 • Sorgulama neticesi iptal talebi reddedilmişse söz konusu belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer alır.

Tarafınıza düzenlenen e-SMM için gelen iptal talebini Onaylama ve Reddetme

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "Gelen İptal/İtiraz Talepleri" sekmesinde tarih aralığını seçerek sorgulama yapabilir ve varsa gelen talepleri görüntüleyebilirsiniz.

İptal talebini kabul etmeniz durumunda;

 • İlgili belgenin kutucuğunu seçin, ardından "Talep Kabul Et" butonunu tıklayın.
 • Uyarı ekranında "Uyarıyı Okudum" seçtiğiniz zaman "Talebi Kabul Et" butonu aktif hale gelecektir.
 • "Talebi Kabul Et" butonunu tıkladığınız zaman iptal talebi onaylanacak ve belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacak.
 • "Talep cevabı başarıyla kaydedildi" mesajıyla cevap kaydedilmiş olacaktır.

İptal talebini reddetmeniz durumunda;

 • İlgili belgenin kutucuğunu seçin, ardından "Talep Reddet" butonunu tıklayın.
 • Uyarı ekranında "Uyarıyı Okudum" seçtiğiniz zaman "Talebi Reddet" butonu aktif hale gelecektir.
 • "Talebi Reddet" butonunu tıkladığınız zaman iptal talebi reddedilecek ve belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer alacaktır.

e-smm-kampanya1

smm-gorsel

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp