TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebilecek. Ayrıca kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TC Kimlik kartlarına uzaktan e-İmza yüklemede sistem nasıl işliyor?

 • Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS), kimlik kartına uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika ve benzer altyapıyı kullanan başka elektronik sertifikalar yükleyebilir.
 • ESHS, kimlik kartına uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerini kendi rol ve güvenli iletişim sertifikalarını kullanarak Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı (KDHS) üzerinden ya da Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) yönetmeliği ve standartlarına göre direkt olarak Kart Erişim Cihazı (KEC) ile güvenli iletişim sağlayarak ve özel anahtarların cihazdan dışarı çıkmaması, veri sızıntısı olmaması için yazılımsal ve donanımsal lüzumlu bütün önlemleri alarak yapabilir.
 • Güvenli iletişim sırasında kullanılan bütün bileşenlerin (KDHS ve sistemleri, KEC cihazı ve sistemleri) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması sağlanır.
 • ESHS internet sayfasından, başvuru sahibinin kimlik kartına NES yüklenmesi isteğinin ön başvurusunu alabilir. Başvurunun uygun bulunması durumunda, başvuru sahibini NES yükleme işleminin yapılacağı KEC'in olduğu yere yönlendirebilir.
 • Kimlik kartına Nitelikli Elektronik Sertifika ve benzer altyapıyı kullanan başka elektronik sertifikaların yüklenebilmesi için lüzumlu olan rol ve güvenli iletişim sertifikaları yalnızca Kanun çerçevesinde çalışan ESHS'lere verilir.
 • Görevli ESHS tarafından rol ve güvenli iletişim sertifikaları KEC Standardı ile açıklanan sürelere göre üretilir.
 • Görevli ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarıyla ilgili diğer ESHS'lerden ücret isteyemez.
 • ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulayarak uzaktan gerçekleştirilen;


Nitelikli Elektronik Sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerinin kesintisiz olarak yapılmasını sağlar.

Kimlik kartına Nitelikli Elektronik Sertifika nasıl yüklenir?

 • ESHS, kimlik kartına uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika yüklenebilmesi için başvuru sahibinin kimliğini doğrular.
 • Kimlik kartında önceden yüklenmiş sertifika var ise başvuru sahibine bu sertifikalarla ilgili KEC vasıtasıyla bilgi verilir.
 • Kimlik kartında Nitelikli Elektronik Sertifika yüklenebilecek tüm alanların dolu olması durumunda; başvuru sahibi KEC aracılığıyla bilgilendirilir ve yeni NES'in kimlik kartına yüklenmesi için var olan sertifikalardan hangisinin üzerine yazılacağıyla ilgili başvuru sahibinin onayı alınarak başvurunun yapıldığı ESHS'ye iletilir.
 • ESHS'ye başvuru sahibinin yeni sertifika isteği, KEC aracılığıyla direkt olarak veya KDHS üzerinden iletilir. Söz konusu talebin içinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 

 1. Kimlik doğrulama neticesinde üretilen ve başvuru sahibine ait olan Kimlik Doğrulama Bildirimi (KDB)'nin Kimlik Doğrulama Başarım Onayı (KDBO),
 2. KEC'in donanım yazılımının özet değeri,
 3. Sertifika üretimi için başvuran kişinin sertifika geçerlilik zamanıyla ilgili istek bilgisi,
 4. Başvuran kişinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği.

 

 • ESHS, yapılan başvuru talebine ilişkin gerekli kontrolleri yapar.
 • ESHS, başvuru sahibinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneğindeki bilgileri kullanarak NES'i üreterek KEC'e gönderir.
 • ESHS'den gelen sertifika ve anahtarlar KEC aracılığıyla kimlik kartına yüklenir.
 • Kimlik kartına yüklenen NES'e ilişkin başvuru taahhütnamesi ve özet değeri KEC aracılığıyla başvuran kişiye gösterilir ve kimlik kartına yüklenen yeni NES ile imzalaması sağlanır. İmzalanan taahhütname başvuran kişiye gönderilir.

Kimlik kartındaki Nitelikli Elektronik Sertifika nasıl iptal edilir?

Sertifika sahibinin kimlik kartındaki NES iptal talepleri aşağıda açıklanan yöntemlerden birisi ile yapılır:

 • 13'üncü maddenin birinci fıkrasında olan metotlardan biriyle,
 • Kart Erişim Cihazı aracılığıyla,

Sertifika sahibinin talebi doğrultusunda ESHS tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra NES iptal edilir. İptal talebini Nitelikli Elektronik Sertifika sahibinin yapması gerekmektedir. Aksi halde başvuru reddedilir.

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp