Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

Kooperatif Bilgi Sistemi KOOPBİS nedir?

Tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

KOOPBİS'le, kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları, finansal tabloları, gayrimenkul durumları, yönetim kurulu ve denetçi raporları, genel kurul toplantı evrakları ve ortakların bilgileri kayıt altına alınarak, kooperatifçiliğe ait tüm veriler tek merkezde toplanır.

Kooperatife ve ortaklarıyla ilgili bilgi ve belgelerin KOOPBİS'e eksiksiz biçimde zamanında işlenmesi ve güncelliğinin sağlanmasından kooperatif yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

KOOPBİS açılımı nedir?

KOOPBİS'in açılımı, Kooperatif Bilgi Sistemi'dir.

KOOPBİS'in amacı nedir?

KOOPBİS'in amacı; denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu arttırma, ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunmasıdır.

KOOPBİS yetkilisi kimdir?

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, KOOPBİS üzerinde işlem gerçekleştirmeye yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ilaveten KOOPBİS işlemlerini yürütecek bir KOOPBİS yetkilisi atanabilir. Yetkilinin atanmış olması yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

KOOPBİS yetkilisinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Kooperatif Bilgi Sistemi yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Yeni ortakların kimlik bilgileri, iletişim adresleri, pay ve ödemeleriyle ilgili bilgilerini, ortaklığa kabule dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren, on beş gün içinde Kooperatif Bilgi Sistemine kaydetmek,
 • Kooperatif ortaklarıyla ilgili bilgilerin güncellenmesini on beş gün içinde işlemek,
 • Genel kurul toplantısına katılacak ortakların olduğu listeyi KOOPBİS üzerinden almak,
 • Tarım satış kooperatiflerinde genel kurul toplantısına katılacak ortakların olduğu listenin KOOPBİS'te üretilebilmesi için genel kurul toplantı tarihinden yirmi gün önce lüzumlu diğer bilgilerin girişini yapmak, yada Ticaret Bakanlığı vasıtaıyla bu bilgilerin sisteme aktarılmasını sağlamak,
 • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve denetleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, toplantı gündemini genel kurulun yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS'e işlemek,
 • Genel kurul toplantılarından sonra toplantıyla ilgili tutanak, gündem, imzalı hazırun cetveli, genel durum bildirim formu vb. evrakları, on beş içinde KOOPBİS'e yüklemek,
 • Organlarında, hukuki durumlarında ve kooperatif künyesinde olabilecek değişikliklerle ilgili güncellemelerin gerçekleştirilmesi için taleplerini, tescil ve ilanı gerçekleşen bir konu varsa ilgili sicil müdürlüğü, MERSİS no ve gazete ilan tarihi bilgileriyle beraber, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisindee İl Müdürlüğüne bildirmek,
 • Kişisel verilerin KOOPBİS'le işlendiğini gösteren Aydınlatma Metnini, ortakları okutmak, imzalatmak ve arşivlemek,
 • KOOPBİS'te gerekli diğer güncellemeleri gerçekleştirmek,

Ortakların KOOPBİS'e erişimi nasıldır?

 • Kooperatif ortakları; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve denetçilerin tanzim edecekleri raporları, genel kurulun yıllık toplantısından 15 gün öncesinden itibaren KOOPBİS'ten ulaşabilir.
 • Yayınlanan kooperatifçilik istatistiklerine ve kooperatiflerin temel bilgilerine KOOPBİS üzerinden erişilebilir.
 • Gerçek kişiler, kendilerini ilgilendiren KOOPBİS verilerini bilgi edinme hakkı çerçevesinde talep edebilir.

KOOPBİS'te hangi bilgiler yer alır?

KOOPBİS'te kooperatifçiliğe ait tüm bilgiler yer alır.

 • Ticaret sicili kayıtları,
 • Finansal tabloları,
 • Gayrimenkul durumları,
 • Yönetim kurulu ve denetçi raporları,
 • Genel kurul toplantı evrakları,
 • Ortakların bilgileri,

KOOPBİS yetkililerinin veri girişi ve bildirim yükümlülüğü nedir?

 • KOOPBİS yetkilileri; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu ve denetçi raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine, gayrimenkul durumlarına ilişkin bilgileri ve gerekli diğer bilgileri KOOPBİS'in kurulmasını takip eden altı ay içerisinde KOOPBİS'e aktarır.
 • Aydınlatma Metnini, KOOPBİS'in kurulmasını takip eden altı ay içinde okutur, imzalatır ve arşivler.

Kooperatif Bilgi Sistemi KOOPBİS idari para cezaları nedir?

 • Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğine aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere Bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
 • Yönetim kurulu üyelerinin her biri; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine, gayrimenkul durumlarına ilişkin bilgilerini ve gerekli tüm bilgileri KOOPBİS'in kurulmasını müteakip altı ay içerisinde KOOPBİS'e aktarmamaları durumunda, aktarımı yapılmayan her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere Bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
 • Aynı denetim kapsamında aynı kişiye verilebilecek idari para cezalarının toplam tutarı On Bin Türk Lirasını geçemez.
 • İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
 • İdari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmek zorundadır.

Kooperatif nasıl sorgulanır?

Kooperatif sorgulaması yapmak için; https://koopbis.gtb.gov.tr/Portal/kooperatifler sayfasındaki ilgili alanları doldurduktan sonra "Arama" butonuna basmanız yeterlidir.

KOOPBİS Giriş, KOOPBİS e-Devlet Giriş

KOOPBİS e-Devlet giriş yapmak için tıklayınız.

KOOPBİS Aydınlatma Metni

KOOPBİS Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Kooperatif Bilgi Sistemi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp