e-Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi?

e-Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi?

VUK 167 Sıra No'lu Genel Tebliğine göre fatura zorunluluğu olan mükelleflerin fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları halinde, bu mükellefler bakımından perakende satış fişleri geçerli değildir.

Fakat, VUK 204 Sıra No'lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak iş yerlerinde kullanılmak maksadıyla satın aldıkları (kırtasiye, ofis ve temizlik malzemeleri vb.) ve tutarı fatura düzenleme zorunluluğunu belirleyen yasal haddi aşmayan başka bir ifadeyle, perakende satış fişi (ya da yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan ürün ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişleri gider belgesi olarak kabul edilmektedir.

İşletmenin tüketimi haricinde, satışa mevzu olacak ürün ve hizmetlerin alımlarında ise fiyatı ne olursa olsun fatura alınması ve fatura bilgileri doğrultusunda defterlere kayıt yapılması zorunludur.

Buna durumda, e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir işletme, e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer işletmelerden işyerinde kullanabilmek maksadıyla satın aldığı (kırtasiye, ofis ve temizlik malzemeleri vb.) ve fatura kullanma sınırının altında kalan satın alımları, perakende satış fişi ya da ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirebilir.

Uygulamada istisnai bir durum olan akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC'lerden tanzim edilen ÖKC fişleri mukabelesinde e-Fatura düzenlenmesine gerek yoktur. Mevzu bahis ÖKC fişleri meblağa bakılmadan fatura yerine geçer belge kabul edilmektedir. Bu sebeple bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmaz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp