e-Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi?

e-Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi?

VUK 167 Sıra No'lu Genel Tebliğine göre fatura zorunluluğu olan mükelleflerin fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları halinde, bu mükellefler bakımından perakende satış fişleri geçerli değildir.

Fakat, VUK 204 Sıra No'lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak iş yerlerinde kullanılmak maksadıyla satın aldıkları (kırtasiye, ofis ve temizlik malzemeleri vb.) ve tutarı fatura düzenleme zorunluluğunu belirleyen yasal haddi aşmayan başka bir ifadeyle, perakende satış fişi (ya da yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan ürün ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişleri gider belgesi olarak kabul edilmektedir.

İşletmenin tüketimi haricinde, satışa mevzu olacak ürün ve hizmetlerin alımlarında ise fiyatı ne olursa olsun fatura alınması ve fatura bilgileri doğrultusunda defterlere kayıt yapılması zorunludur.

Buna durumda, e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir işletme, e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer işletmelerden işyerinde kullanabilmek maksadıyla satın aldığı (kırtasiye, ofis ve temizlik malzemeleri vb.) ve fatura kullanma sınırının altında kalan satın alımları, perakende satış fişi ya da ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirebilir.

Uygulamada istisnai bir durum olan akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC'lerden tanzim edilen ÖKC fişleri mukabelesinde e-Fatura düzenlenmesine gerek yoktur. Mevzu bahis ÖKC fişleri meblağa bakılmadan fatura yerine geçer belge kabul edilmektedir. Bu sebeple bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmaz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Envanter Defteri Nedir? Envanter Defteri Nasıl Tutulur? Nasıl Yazılır?

 16 Temmuz 2021 Cuma

Nakit para miktarının, alacakların, borçların, taşınmazların ve varlıkların kaydedildiği ciltli ve sıra numaralı defterdir

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

 6 Temmuz 2021 Salı

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir

Devamı
WhatsApp