ÖKC Nedir? Kimler ÖKC Kullanmak Zorundadır?

ÖKC Nedir? Kimler ÖKC Kullanmak Zorundadır?

ÖKC Nedir?

Teknik ve fonksiyonel özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Ödeme Kaydedici Cihazlara, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar denir. Yeni nesil cihazlar internet aracılığıyla GİB'e güvenli şekilde veri aktarabilen ve iletişim kurabilen bilgisayar tabanlı cihazlardır. ÖKC veya YN ÖKC, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların kısaltılmış halidir.

Kaç çeşit ÖKC vardır?

 • EFT-POS Özellikli YN ÖKC'ler, bünyesinde banka POS'u barındırmaktadır.
 • Basit / Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC'ler, bünyesinde banka POS'u barındırmayıp haricen POS cihazı bağlanabilen ÖKC'ler, olmak üzere iki çeşit ÖKC vardır.

Yeni Nesil ÖKC'lerin kullanım esasları nelerdir?

YN ÖKC'lerde satış işleminin cihazda başlatılıp cihazda sonlandırılması, günlük "Z Raporu" bilgilerinin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemi (GİB BS)'ne iletilmiş olması esastır.

ÖKC kullanan mükelleflerin, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri;

 • ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
 • GİB'den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan Özel Entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden "Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu"ndaki esaslara göre,
 • GİB tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB'e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Yazarkasa dışındaki bilgisayar sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarda, yazarkasadan ÖKC fişinin ( fatura verilmesi halinde fatura bilgi fişinin) düzenlenmesi mecburidir. Açıklanan esaslara uymayan işletmelere yapılan her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Yeni Nesil ÖKC'ler nereden ve nasıl alınır?

Vergi mükellefiyeti olmayanlar YN ÖKC satın almaz. YN ÖKC'ler yetkili ÖKC firmalarının bakımonarım/satış bayilerinden temin edilebilir. Bayiler, GİB'nın https://ynokc.gib.gov.tr/ adresinden alıcının ÖKC satın alıp alamayacağı hakkında sorgulamasını gerçekleştirdikten sonra sorgulama çıktısını müşteriye imzalatmak suretiyle satış işlemini yapar.

Kimler YN ÖKC kullanmak zorundadır?

3100 Sayılı Kanun'a göre eski nesil ÖKC kullanan ya da kullanması gereken mükellefler aynı zamanda YN ÖKC kullanma zorunluluğu kapsamındadır.

Mevzuata göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimler YN ÖKC kullanmak zorunda değildir?

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler yeni nesil yazar kasa kullanmak zorunda değildir.

 • Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Zirai kazanç sahipleri,
 • Menkul ve gayrimenkul sermaye iradi sahipleri,
 • Diğer kazanç ve irat sahipleri,
 • Ücret geliri elde edenler,
 • Toptancılar gibi perakende mal ve hizmet satışı yapmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler ,
 • Ayrıca 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde açıklandığı üzere; belli işletme büyüklüklerini sağlayan mükelleflerin, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan ve tüm satışlarına e-Fatura veya e-Arşiv fatura vermeyi tercih eden mükelleflerin Tebliğde belirlenen diğer teknik koşulları sağlamaları kaydıyla ÖKC kullanımından muaftırlar.

onca-on-muhasebe1

İsteğe bağlı YN ÖKC kullanılabilir mi?

Perakende mal ve hizmet satışı yapan ancak ÖKC kullanma mecburiyeti olmayanlar ile kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar isteğe bağlı olarak YN ÖKC kullanabilirler. Fakat 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 6'ncı maddesindeki şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muaf tutulanların, tüm satışlarında (perakende satışları da dahil) e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu bulunduğundan yalnızca tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve fatura bilgi fişlerinin düzenlenmesi maksadıyla, YN ÖKC kullanabilirler. Söz konusu ÖKC'lerden ÖKC fişi düzenlenmediği sürece, mükellefe sağlanan muafiyet devam edebilecektir.

Yeni işe başlayan ya da yeni şube açan mükelleflerin YN ÖKC kullanma zorunluluğu ne zaman başlamaktadır?

Yeni işe başlayan ya da yeni şube açan mükelleflerden YN ÖKC kullanımından muaf tutulmayanlar, işe başlama ya da şube açma tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, YN ÖKC kullanmaya başlamak zorundalar.

YN ÖKC'den düzenlenebilecek belgeler neler?

 • Nakit satışlarda, ÖKC satış fişi,
 • Banka / kredi kartları ile gerçekleştirilen satışlarda, banka slibini de ihtiva eden YN ÖKC satış fişi,
 • Fatura ile belgelendirilen satışlarda, yemek fişi/yemek kartı karşılığı verilen mal satışı ve hizmet ifalarında, mal teslimi veya hizmet ifasından önce avans mahiyetinde alınan tutarların belgelendirilmesinde, otopark giriş işlemlerinde, Fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura tahsilatı işlemlerinde, YN ÖKC Bilgi Fişi, düzenleyerek müşterilerine verebilirler.
 • Ayrıca, ÖKC fişi dışında kalan ve fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu belgeleri, YN ÖKC'lerden de düzenlenebilmektedir.

ÖKC ücreti nedir?

Mükelleflerin, cihazlarını satın aldıktan sonra ÖKC'nin garanti kapsamı dışında kalan bakım, tamir ve onarım bedelleri haricindeki, temel ÖKC işlevlerini kullanmaları sebebiyle ÖKC firmalarına ve ÖKC TSM Merkezlerine herhangi bir ücret ödeme sorumluluğu yoktur.

Fakat mükelleflerin ÖKC'lere, banka vs. kuruluşların uygulama yazılımlarının yükletilmesini istemeleri, harici EFT-POS cihazlarının ya da perakende ürün ve hizmet satışlarında faydalanılan harici donanım ya da yazılımların ÖKC'ye bağlantılarının yaptırılması veya ÖKC TSM Merkezleri vasıtasıyla sunulan katma değerli diğer hizmetlerden faydalanmak istemeleri durumunda, banka vb. kuruluşlar ile yapılan üye işyeri anlaşmaları ve ÖKC firmalarıyla mükellefler arasında yapılan hizmet sözleşmeleriyle belirlen ücretlerin ödenmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan YN ÖKC hangileridir?

Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan YN ÖKC cihazların marka, model ve teknik özellikleri ile kullanım kılavuzlarına GİB'nın Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulamasına ilişkin internet sitesinden https://ynokc.gib.gov.tr/Home/OnayAlanFirmalar/1003 erişebilirsiniz.

YN ÖKC Sorgulama

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Satış Sorgulama işlemini https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre ile veya TC kimlik no ile sorgulayabilirsiniz

ÖKC TSM Merkezi nedir? Görevleri nelerdir?

TSM, Güvenlik Servis Sağlayıcı anlamına gelen ''Trusted Service Manager'' kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. ÖKC TSM Merkezi ise YN ÖKC'lerle ilgili, kurulum, yönetim, izleme, güncelleme ile GİB ve banka vs. kuruluşlarla güvenli iletişimi sağlama işlemlerinin gerçekleştirildiği merkezdir.

YN ÖKC TSM Merkezleri, ÖKC üreticilerinin bizzat kurduğu veya bir dış hizmet sağlayıcıdan yararlandığı bilgi sistemi güvenlik standartlarına haiz bilgi işlem merkezleri mahiyetindedir. ÖKC firmaları bu TSM Merkezleri aracılığı ile bir taraftan GİB'nın ÖKC uygulamasına ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken öte yandan cihazını kullanan mükelleflerin ÖKC'ler üzerinden katma değerli diğer hizmetlerden faydalanmasını sağlamaktadır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmamanın cezası nedir?

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanır.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp