CRM Sistemlerinin Pazarlama Faaliyetlerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi bir pazarlama stratejisidir. Şirketlerin müşteri seçimini, müşteri kazanmasını, müşteriyi koruma ve derinleştirme safhalarını etkilemektedir. CRM'in yani Müşteri İlişkileri Yönetiminin yapıtaşlarını ise insan, süreç ve teknoloji oluşturmaktadır.

Globaldeki gelişmelerle birlikte ülkemizde de CRM piyasası her geçen gün katlanarak büyümekte ve kritik bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü artan rekabet koşulları, şirketler ve müşterileri arasında kurulan pozitif ilişkileri, üstünlük sağlayan önemli bir güç olarak ortaya çıkartmaktadır. Milenyumda sağlıklı ve uzun vadeli müşteri ilişkileri, şirketlerin en önemli rekabet aracı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

"Günümüzde rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin, pazar payını, randımanı ve kazancı arttırmanın yolu şirketlerin müşterileriyle yakın ilişkiler içinde olmaları ile mümkündür."

CRM sistemlerinin pazarlama faaliyetlerine sağladığı faydalar nelerdir?

CRM çözümleri, şirketlerin maliyetlerini azaltan, karlılıklarını artıran, müşterilerini elde tutarak bağlılığı sağlamaya çalışan etkin bir stratejidir.

Yeni müşteriler bulma

CRM uygulamaları, yeni müşteriler bulma oranını %4 artırmaktadır.

Kaybedilen müşterinin kazanılması

CRM programları, kaybedilen müşterilerin geri kazanılmasında %20 katkı sağlamaktadır.

Müşteri bağlılığı yaratma

CRM sistemlerinin en önemli amacı müşteriyi elde tutmak olduğuna göre müşteri bağlılığını artırmaya olan katkısı oldukça mühimdir. CRM çözümleri müşteri bağlılığı oluşturulmasında %20 katkı sağlamaktadır.

Çapraz satış yapma

CRM yazılımları çapraz satış yapılmasına %3 katkı sağlamaktadır.
Pazarlama stratejileri öncelikle varolan müşteriyi elde tutmak, kaybedilen müşteriyi kazanmak ve yeni müşteriler elde etmek üzerine kurulduğundan CRM'in pazarlama açısından ne kadar kritik olduğu ortadadır.

mysoft-crm

CRM programlarını pazarlama stratejisi olarak kullanan sektörler hangileridir?

  • Perakende
  • Otomotiv
  • Finans
  • Sağlık
  • Medya
  • İnşaat
  • Turizm
  • Gıda
  • Eğitim
  • Eğlence

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp