CRM Sistemlerinin Pazarlama Faaliyetlerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi bir pazarlama stratejisidir. Şirketlerin müşteri seçimini, müşteri kazanmasını, müşteriyi koruma ve derinleştirme safhalarını etkilemektedir. CRM'in yani Müşteri İlişkileri Yönetiminin yapıtaşlarını ise insan, süreç ve teknoloji oluşturmaktadır.

Globaldeki gelişmelerle birlikte ülkemizde de CRM piyasası her geçen gün katlanarak büyümekte ve kritik bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü artan rekabet koşulları, şirketler ve müşterileri arasında kurulan pozitif ilişkileri, üstünlük sağlayan önemli bir güç olarak ortaya çıkartmaktadır. Milenyumda sağlıklı ve uzun vadeli müşteri ilişkileri, şirketlerin en önemli rekabet aracı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

"Günümüzde rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin, pazar payını, randımanı ve kazancı arttırmanın yolu şirketlerin müşterileriyle yakın ilişkiler içinde olmaları ile mümkündür."

CRM sistemlerinin pazarlama faaliyetlerine sağladığı faydalar nelerdir?

CRM çözümleri, şirketlerin maliyetlerini azaltan, karlılıklarını artıran, müşterilerini elde tutarak bağlılığı sağlamaya çalışan etkin bir stratejidir.

Yeni müşteriler bulma

CRM uygulamaları, yeni müşteriler bulma oranını %4 artırmaktadır.

Kaybedilen müşterinin kazanılması

CRM programları, kaybedilen müşterilerin geri kazanılmasında %20 katkı sağlamaktadır.

Müşteri bağlılığı yaratma

CRM sistemlerinin en önemli amacı müşteriyi elde tutmak olduğuna göre müşteri bağlılığını artırmaya olan katkısı oldukça mühimdir. CRM çözümleri müşteri bağlılığı oluşturulmasında %20 katkı sağlamaktadır.

Çapraz satış yapma

CRM yazılımları çapraz satış yapılmasına %3 katkı sağlamaktadır.
Pazarlama stratejileri öncelikle varolan müşteriyi elde tutmak, kaybedilen müşteriyi kazanmak ve yeni müşteriler elde etmek üzerine kurulduğundan CRM'in pazarlama açısından ne kadar kritik olduğu ortadadır.

mysoft-crm

CRM programlarını pazarlama stratejisi olarak kullanan sektörler hangileridir?

  • Perakende
  • Otomotiv
  • Finans
  • Sağlık
  • Medya
  • İnşaat
  • Turizm
  • Gıda
  • Eğitim
  • Eğlence

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp