CRM Proje Yönetimi

 Mysoft CRM ERP  Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

Mysoft Proje Yönetimi Metodolojisi Nedir?

PMI standartlarında proje yönetimi metodolojisi ile projelerini yürütmektedir.   

Aşağıda en temel olarak sayılan başlıkların altını net ve güçlü bir iş yapma metodolojisi ile doldurmuştur.

Bu metodoloji proje büyüklüğüne göre daha detay ya da özet olarak proje bazında belirlenmektedir. Tüm amaç başarılı ve etkin bir proje yönetimi sağlamaktır.

Proje Planı

Amaç

Projenin amacında; çıktıları ve başarı kriterleri belirlenir. Proje boyunca yürütülecek tüm çalışmaların bu yaklaşıma göre oluşturulması ve takip edilmesi için hedef belirlemesi yapılır.

Zaman Yönetimi

Projenin hazırlık süreci içerisinde tüm zamanlama planlamaları yapılır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje süresince hangi kişinin hangis aşamada ve zamanda ne kadar kaynağının kullanılacağı belirlenir.

İletişim Yönetimi

Proje paydaşlarının tamamının hangi aşamalarda nasıl bir iletişim yöntemi kulacağı belirlenir.

Risk Yönetimi

Proje sırasında karşılabilecek riskler, risklerin büyüklü ve çözümüne yönelik yapılacak çalışma ve çalışmaları yapacak kişiler ve bilgilendirilecek kişiler belirlerinir. 

Proje Dokümanları Yönetimi

Bu başlıkta projede kullanılacak tüm dokümanlar belirlenmektedir. Bunların nasıl ve hangi zamanlarda doldurulacağı ve kimlere dağıtılacağı belirlenmekte ve yönetilmektedir.

Proje Aşamaları

Hazırlık

Projeye ait tüm hazırlıkların yapıldığı bölümdür. Hem müşteri proje yöneticisi hem mysoft proje yöneticisi projeye ait tüm detayları belirler.

Eğitim 

Sözleşme kapsamında olam tüm modüllerin eğitimleri verilir. Bu eğitimler uygun şelilde planlanan ekiplere yerinde yada online olarak verilir. Proje boyunca tüm eğitimler dokümanlarla kayıt altına alınır.  Eğitim değerlendirme tutanakları tutulur.

Analiz

Müşterinin iş süreçleri detaylıca incelenir. İş süreçleri ile devreye alınacak yazılım uygulamasının süreçleri karşılayıp karşılamadığı tesbit edilir. Eksik kısımlarının analizi netleştirilir.

Veri Hazırlama

Analizi yapılan müşteri süreçlerinin yazılıma aktarılabilmesi için gereken temel tanımlamalar ve parametrelerin yapıldığı bölümdür.

Test Süreci

Sisteme aktarılan ve gerekli tanımları yapılan müşteri süreçlerinin test edildiği bölümdür. Yapılan kurgunun müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı test edilir. Uygulamanın çalışma şekli kontrol edilerek uygunluk verilirse canlı ya geçilir.

Canlıya Geçiş

Müşterinin uygulamayı fiilen kullanıma başlamasıdır. Bu aşamada kullancılara bir süre daha proje ekiplerince destek verilmeye devam edilir. Müşteriye bu aşamadan sonra gerektiğinde yerinde yada uzaktan destek verilerek proje süreci bakım kapsamında devam ettirilir.

Proje Başarısı

  • Projenin Başarısını Sağlayan Kriterler
  • Projenin Başarısızlığına Sebep olan Kriterler 

Analitik CRM Nedir? Analitik CRM Çözümlerinin Avantajları Nelerdir?

30.10.2022 11:22:08

Analitik CRM, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerinin çok daha etkin olması için veri analitiğini kullanmaktadır.

Devamı

CRM Yazılımlarında Olması Gerekenler Nelerdir?

8.02.2022 11:35:24

Kolay kullanım, otomatik iş akışı, raporlama, entegrasyon, mobil uyumluluk ve sosyal platformlarla entegrasyon iyi bir CRM yazılımının olmazsa olmazlarındandır.

Devamı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetiminin Bileşenleri Nelerdir?

16.02.2022 17:43:18

Müşteri İlişkileri Yönetimini oluşturan bileşenler; strateji, insan, süreç ve teknolojidir.

Devamı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

16.02.2022 13:32:04

Müşteri İlişkileri Yönetiminin aşamaları; müşteri seçimi, müşteri edinme, müşteri koruma ve müşteri derinleştirmedir.

Devamı

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

3.08.2022 11:47:49

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

Satış Kapamada Başarısız Olmanın 6 Nedeni?

25.03.2022 10:33:41

Satış personelinin güvensizliği, hatalı davranışları, ekonomik nedenler, zamanlama hataları satış kapamaya engeldir.

Devamı
WhatsApp