Üst Düzey Yönetici Unvanları ve Açılımları Nedir?

Üst Düzey Yönetici Unvanları ve Açılımları Nedir?

CEO, CTO, CIO, CSO, CISO, CLO, CGO, COO, CMO, CAO nedir, ne iş yapar, açılımları nelerdir, iş dünyasında merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Bizde bu yazımızda bu kavramların ne olduğunu, açılımlarını ve görevlerini sizin için derledik.

Öncelikle şirketlerde üst düzey yöneticilerin unvanlarının C ile başladığını ve O ile bittiğini bilmekte fayda var. Üst düzey yöneticiler, "C seviye" veya "C level" yöneticiler olarak bilinmektedir. C, İngilizce Chief kelimesinin baş harfidir ve en üst mevkideki kişiyi ifade eder.

CEO ne demek? CEO açılımı nedir? CEO ne iş yapar?

CEO, İngilizce Chief Executive Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve İcra Kurulu Başkanıdır. CEO, tüm birimlerin yöneticilerini yöneten ve şirketi organize eden kişidir. Şirketin yönetiminden ve geleceğinden sorumludur.

CFO ne demek? CFO açılımı nedir? CFO ne iş yapar?

CFO, İngilizce Chief Financial Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Finans Grubu Başkanı veya Finans Direktörüdür. Şirketin finans ve muhasebe sürecini en üst düzeyde temsil eden ve sorumlu olan kişidir.

CTO ne demek? CTO açılımı nedir? CTO ne iş yapar?

CTO, İngilizce Chief Technology Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Teknolojiden Sorumlu Başkandır. Teknoloji ile ilgili tüm konulardan sorumludur. Mevcut teknoloji sistemlerini koruyup geliştirerek yeni teknolojilerle ilgili değerlendirmeler yapmak öncelikli görevidir. Aynı zamanda operasyonları destekleyen teknolojiyle ilgili olan konularda liderlik yapar.

CIO ne demek? CIO açılımı nedir? CIO ne iş yapar?

CIO, İngilizce Chief Information Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Bilgi Sistemleri Grubu Başkanıdır. BT ve bilgisayar uygulamalarından sorumludur. Son teknolojilerin ve iş süreçlerinin en verimli sonucu alacak biçimde dağıtımının yapılması görevini üstlenir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu görev CTO ile birleştirilir. Bilgi akışını destekleyici mahiyette süreçler ve sistemler geliştirildiğinde CIO liderlik yapar.

CSO ne demek? CSO açılımı nedir? CSO ne iş yapar?

CSO, İngilizce Chief Security Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Güvenlik Bölümü Başkanıdır. CSO, güvenlik stratejisi ve programları geliştirerek uygular ve yönetir. Fikri mülkiyetin korunması ve iş operasyonları ile ilgili süreçlerin geliştirilmesinde liderlik yapar.

CISO ne demek? CISO açılımı nedir? CISO ne iş yapar?

CISO, İngilizce Chief Info Security Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkandır. CISO, güvenlik politikasının içeriğinden, geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

CLO ne demek? CLO açılımı nedir? CLO ne iş yapar?

CLO, İngilizce Chief Legal Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Hukuk Departmanı Başkanıdır. Bir diğer ifadeyle şirketlerdeki hukuk departmanının sorumlusudur.

CMO ne demek? CMO açılımı nedir? CMO ne iş yapar?

CMO İngilizce Chief Marketing Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Pazarlama ve Satış Grubu Başkanıdır. Bütün pazarlama kararlarının alındığı bölümün yönetimini üstlenmektedir.

COO ne demek? COO açılımı nedir? COO ne iş yapar?

COO, İngilizce Chief Operations Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Operasyonlardan Sorumlu Başkandır.

CAO ne demek? CAO açılımı nedir? CAO ne iş yapar?

CAO İngilizce Chief Advertisement Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Reklam ve Medya Departmanı Başkanıdır.

CGO ne demek? CGO açılımı nedir? CGO ne iş yapar?

CGO, İngilizce Chief Growth Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Genişlemeden Sorumlu Başkandır.

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp