Üst Düzey Yönetici Unvanları ve Açılımları Nedir?

Üst Düzey Yönetici Unvanları ve Açılımları Nedir?

CEO, CTO, CIO, CSO, CISO, CLO, CGO, COO, CMO, CAO nedir, ne iş yapar, açılımları nelerdir, iş dünyasında merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Bizde bu yazımızda bu kavramların ne olduğunu, açılımlarını ve görevlerini sizin için derledik.

Öncelikle şirketlerde üst düzey yöneticilerin unvanlarının C ile başladığını ve O ile bittiğini bilmekte fayda var. Üst düzey yöneticiler, "C seviye" veya "C level" yöneticiler olarak bilinmektedir. C, İngilizce Chief kelimesinin baş harfidir ve en üst mevkideki kişiyi ifade eder.

CEO ne demek? CEO açılımı nedir? CEO ne iş yapar?

CEO, İngilizce Chief Executive Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve İcra Kurulu Başkanıdır. CEO, tüm birimlerin yöneticilerini yöneten ve şirketi organize eden kişidir. Şirketin yönetiminden ve geleceğinden sorumludur.

CFO ne demek? CFO açılımı nedir? CFO ne iş yapar?

CFO, İngilizce Chief Financial Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Finans Grubu Başkanı veya Finans Direktörüdür. Şirketin finans ve muhasebe sürecini en üst düzeyde temsil eden ve sorumlu olan kişidir.

CTO ne demek? CTO açılımı nedir? CTO ne iş yapar?

CTO, İngilizce Chief Technology Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Teknolojiden Sorumlu Başkandır. Teknoloji ile ilgili tüm konulardan sorumludur. Mevcut teknoloji sistemlerini koruyup geliştirerek yeni teknolojilerle ilgili değerlendirmeler yapmak öncelikli görevidir. Aynı zamanda operasyonları destekleyen teknolojiyle ilgili olan konularda liderlik yapar.

CIO ne demek? CIO açılımı nedir? CIO ne iş yapar?

CIO, İngilizce Chief Information Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Bilgi Sistemleri Grubu Başkanıdır. BT ve bilgisayar uygulamalarından sorumludur. Son teknolojilerin ve iş süreçlerinin en verimli sonucu alacak biçimde dağıtımının yapılması görevini üstlenir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu görev CTO ile birleştirilir. Bilgi akışını destekleyici mahiyette süreçler ve sistemler geliştirildiğinde CIO liderlik yapar.

CSO ne demek? CSO açılımı nedir? CSO ne iş yapar?

CSO, İngilizce Chief Security Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Güvenlik Bölümü Başkanıdır. CSO, güvenlik stratejisi ve programları geliştirerek uygular ve yönetir. Fikri mülkiyetin korunması ve iş operasyonları ile ilgili süreçlerin geliştirilmesinde liderlik yapar.

CISO ne demek? CISO açılımı nedir? CISO ne iş yapar?

CISO, İngilizce Chief Info Security Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkandır. CISO, güvenlik politikasının içeriğinden, geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

CLO ne demek? CLO açılımı nedir? CLO ne iş yapar?

CLO, İngilizce Chief Legal Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Hukuk Departmanı Başkanıdır. Bir diğer ifadeyle şirketlerdeki hukuk departmanının sorumlusudur.

CMO ne demek? CMO açılımı nedir? CMO ne iş yapar?

CMO İngilizce Chief Marketing Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Pazarlama ve Satış Grubu Başkanıdır. Bütün pazarlama kararlarının alındığı bölümün yönetimini üstlenmektedir.

COO ne demek? COO açılımı nedir? COO ne iş yapar?

COO, İngilizce Chief Operations Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Operasyonlardan Sorumlu Başkandır.

CAO ne demek? CAO açılımı nedir? CAO ne iş yapar?

CAO İngilizce Chief Advertisement Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Reklam ve Medya Departmanı Başkanıdır.

CGO ne demek? CGO açılımı nedir? CGO ne iş yapar?

CGO, İngilizce Chief Growth Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Genişlemeden Sorumlu Başkandır.

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp