Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

Kamuoyunda 'sosyal medya vergisi' olarak bilinen 7338 Sayılı Kanun ile sosyal medya kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Ayrıca 318 No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama satış mağazalarından kazanç elde eden mobil uygulama geliştiricilerinin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

Sosyal içerik üreticileri kimlerdir?

YouTuber, Influencer, Vlogger, Fenomen vb. olarak tanınan kişiler, 7338 No'lu yasayla "sosyal içerik üreticisi" sayıldı.

Sosyal içerik üreticileri; sosyal medya üzerinden herhangi bir konuyla ilgili paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyelerde bulunarak bir ürün veya hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyerek kazanç elde edenlerle paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü kazanç elde eden kişilerdir.

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Sosyal medyada içerik üreterek kazanç elde edenler, bir yıl içindeki kazançlarının (2022 yılı için 880.000 TL)'ye kadar olan kısmı için %15 stopaj öder. Ayrıca Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılarak, tüm kazancın yalnızca bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankalar, bu gelir üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesintisi yaparak vergi dairesine öder. 880.000 TL'yi geçen sosyal medya gelirleri ise gelir vergisi kapsamında değerlendirilmektedir.

Sosyal medya vergi muafiyetinden yararlanmanın şartları nelerdir?

  • YouTube, İnstagram, Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden gelir sağlayanlar ve mobil uygulama geliştiricilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisnadır. İstisnadan faydalanabilmek için söz konusu kazançların toplamının 2022 yılı için 880.000 TL'yi aşmaması şarttır.
  • Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm kazancın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.
  • Mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesinden İstisna Belgesi'ni almaları gerekmektedir. İstisna belgeleri, banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır.
  • Bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarıyla ilgili bilgileri (banka adı, banka şubesi, iban numarası) bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
  • İstisnadan sadece gelir vergisi mükellefleri faydalanabilmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnadan faydalanmaları söz konusu değildir.
  • Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında sadece elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen gelirler istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamındadır.

Öte yandan, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları haricinde elde edilen gelirler ise istisna kapsamında değildir.

  • Sosyal içerik üreticiliği faaliyetinin sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden yapılmış olması nedeniyle reklam gelirlerinden pay almak suretiyle elde edilen gelir de istisna kapsamındadır.

Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri yıllık gelir vergisi beyannamesi verir mi?

İstisna koşullarını taşıyan mükellefler, istisna kapsamındaki faaliyetleri sebebiyle elde ettikleri kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermez. Diğer gelirleri sebebiyle beyanname verilmesi durumunda bu kazançlar beyannameye dâhil edilmez.

Mükelleflerin Defter tutma, Defter Beyan sistemine kaydolma zorunluluğu var mı?

İstisnadan faydalanan mükelleflerin, yıl içindeki kazançları toplamının 2022 yılı için 880.000 TL tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları yoktur.

Sosyal medya vergisinin cezası var mı? Youtube vergi cezası ne kadar?

Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı ya da istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan yararlandığı belirlenen mükelleflerin söz konusu kazançlarıyla ilgili olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi; vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Sosyal medya vergisi kanunu

Vergi Usul Kanunu le Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7338 Nolu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal medya vergi düzenlemesine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 318)'e ulaşmak için tıklayınız.

İstisna Belgesi

193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp