Şirket Nasıl Kapatılır? Limited Şirket Tasfiyesi Nasıl Yapılır? Şirket Tasfiyesi Ne Kadar Sürer?

Şirket Nasıl Kapatılır? Limited Şirket Tasfiyesi Nasıl Yapılır? Şirket Tasfiyesi Ne Kadar Sürer?

Tasfiye nedir? Şirketi tasfiye etmek nedir?

Şirket kapatma işlemlerine tasfiye denir. Herhangi bir sebepten ötürü şirket çalışmalarına son vererek hesapların kapatılmasıdır. Tasfiye işlemleri ile şirketlerin sicil kayıtları silinir ve tüzel kişilikleri sona erer. Şirket kapatma muameleleri tasfiyeli veya tasfiyesiz olmak üzere iki farklı biçimde yapılmaktadır.

Limited şirket nasıl sona erer? Limited şirket tasfiyesi nasıl yapılır? Tasfiyeli şirket kapatma nasıl yapılır? Borçlu şirket nasıl kapatılır?

Tasfiyeli olarak şirket kapatmak çok kolaydır. Limited ve anonim şirketler, mevzuata uygun olarak ve şirket ana sözleşmesindeki kararlar doğrultusunda kapatılır. Şirketlerini kapatmak isteyen yetkili kişilerin bağlı oldukları vergi dairesine ve ticaret sicil müdürlüğüne bilgilendirme yapmaları gerekmektedir.

Şirket tasfiyesinin başladığı tarih, tasfiye ya da feshedilme evrakının ticaret sicil müdürlüğüne tescil ettirildiği tarih olarak tanımlanır.

Ticaret sicil müdürlüğüne bildirim yapılırken bütün alacakların kişisel bilgilerinin bulunduğu mal beyanının da iletilmesi gerekmektedir. Yapılan bilgilendirmeyle beraber şirketin tasfiye kararı sicil gazetesinde yayınlanır. Böylece şirket hissedarları 1 yıl boyunca yalnızca tasfiye maksadıyla varlığı idam ettirir.

Şahıs şirketlerinin tasfiye işlemleri çok daha kolaydır. Ancak limited ve anonim şirketlerde mevzuat ve şirket ana sözleşmesindeki koşulların uygulanması ya da ortaklar kurulunun karar vermesi gerekmektedir.

Tasfiyesiz şirket kapatma nasıl yapılır?

Şirket faaliyetlerini sürdürecek finanasal kaynakların olmaması, borçların ödenememesi veya hissedarların anlaşmazlığa düşmesi durumunda tasfiyesiz şirket kapatma yapılır. Tasfiyesiz şirket kapatma için şirket ortaklarının herhangi bir kusurunun olmaması gerekir.

Tasfiyesiz şirket kapatma ile ilgili karar ticaret mahkemeleri tarafından verilmektedir. Mahkemeye başvurunun ardından, değerlendirmeler sonucunda; şirketin kapatılması için geçerli nedenlerin olması, hissedarların kusurunun olmaması halinde şirketin tasfiyesiz olarak kapatılmasına karar verilir.

Tasfiyesiz olarak şirket kapatma işlemleri 1 sene sürmektedir. Bu zaman zarfında şirkete ait demirbaşların satışı yapılarak borçları ödenir. Tüm borçların ödenememesi halinde kapatma süreci de uzayabilir.

Şirket kapatmak ne kadar sürer? Limited şirket kaç yılda kapanır?

Tasfiyeli ya da tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri 1 yıl sürer. Şirketler tasfiye kararının ardından sadece şirket kapatma işlemleri için 1 yıl daha varlıklarını devam ettirebilirler. Tasfiyesiz şirket kapatma sürecinde mevcut borçların ödenememesi durumunda şirket kapatma süresi de uzayabilir. Borçların tamamen ödenmesiyle beraber tasfiye süreci de biter.

Şirket kapatma maliyeti nedir? Limited şirket kapatma masrafları nedir?

    • Ticaret Sicil Gazetesi ilan bedeli
    • Ticaret Sicil Gazetesi 3'lü ilan bedeli
    • Harç bedeli
    • Ticaret sicil tasdiknamesi

onca-on-muhasebe1

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp