Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Şirketler için mali konuların takibi oldukça önemlidir. Şirket kasasına giren ve çıkan paranın takip edilmesi zorunludur ve doğru biçimde yönetilmesi gerekir. Nakit akışını çok iyi analiz eden ve bu doğrultuda aksiyon alan şirketler rakiplerine oranla daha avantajlıdır. Akışı sağlıklı bir şekilde yönetebilmek ve iyileştirmek önemlidir.

Nakit akışı nedir?

Nakit akışı, bir firmanın kasasına belirli bir dönem içinde giren ve çıkan paradır. Kasaya giren para pozitif (+) nakit akışı, çıkan para ise negatif (-) nakit akışını ifade eder. Çift yönlü hareket önemlidir ve kazanç, bu akışa göre tespit edilir.

Nakit akış tablosu nedir?

Nakit akış tablosu, şirketlerin nakit kaynaklarını ve söz konusu kaynakların ne şekilde kullanıldığını gösterir. Mali süreçleri yönetmek için kullanılan muhasebe araçlarından biridir ve finansal konularda karar almada kiritik bir öneme sahiptir.

Nakit akışı tablosu nasıl hazırlanır?

Nakit akış tablosunun hazırlanmasına ilişkin ilkeler, 7 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ile düzenlenmiştir. Şirkete ait bilanço ve son hesap döneminin gelir tablosu olması gerekir. Nakit akış tablosunda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Dönem başında var olan nakit miktarı
  • Dönem içerisinde girişi yapılan nakitler
  • Dönem içerisinde çıkışı yapılan nakitler
  • Dönem bitiminde var olan nakit miktarı
  • Nakit miktarının artış veya azalış bilgileri detaylı olarak yer almalıdır

Nakit akışı tablosu hazırlama yöntemleri nelerdir?

  • Doğrudan yöntem

Doğrudan yöntem; direkt, gelir gider veya dolaysız yöntem olarak da bilinmektedir. Brüt nakit girişleri, gelir; çıkışları da gider sınıflandırılmasıyla gösterilmektedir. Doğrudan yöntemde gayrisafi nakit tahsilatlar ve ödemeler ana gruplar itibarıyla gösterilmektedir.

  • Dolaylı yöntem

Dolaylı yöntem; indirekt veya kar zarar yöntemi olarak da bilinmektedir. Dolaylı yöntemde, dönem kârı ya da zararı, nakit akışı oluşturmayan işlemlerin, temel faaliyetlerden kaynaklanan geçmiş veya gelecek nakit giriş ve çıkışlarıyla ilgili teciller ile tahakkukların ve yatırım veya finansman çalışmalarından nakit akışlarıyla alakalı gelir ya da gider kalemlerinin etkilerine uygun olarak düzeltilir.

7 Nolu Türkiye Muhasebe Standardına ulaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı
WhatsApp