Muhasebe Hesap Kodu Nedir? Ne İşe Yarar? Muhasebe Hesap Kodları ve Açıklamaları Nelerdir?

Muhasebe Hesap Kodu Nedir? Ne İşe Yarar? Muhasebe Hesap Kodları ve Açıklamaları Nelerdir?

Muhasebe hesap kodu nedir? Tek Düzen Hesap Planı nedir?

Muhasebenin kayıt, sınıflandırma, raporlama ve analiz olmak üzere dört temel görevi vardır. Muhasebe işlemleri, çeşidine ve maksadına göre belirli kodlarla kayıt edilerek sınıflandırılır. Sınıflandırma işlemine aracılık eden kodlara "Hesap", belirli bir yönteme göre hazırlanmış kodların (hesap) yer aldığı listeye "Tek Düzen Hesap Planı" denir.

Tek Düzen Hesap Planı kaç yılında çıktı?

Türkiye'de bilanço esasına göre defter tutan tacirler, 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan Tek Düzen Hesap Planını uygulamak zorundadır.

Tek Düzen Hesap Planının mantığı nedir?

Muhasebe hesap kodları, belirli bir mantık ve sistem çerçevesinde oluşturulmuştur. Hesap kodları sayısaldır ve içinde harf olmaz. Tek Düzen Hesap Planında her bir rakamın kendine ait bir anlamı vardır.
Ana hesaplar üç hanelidir ve ilk rakam, hesapların bilanço, gelir tablosu, gider ya da nazım hesapları olmalarına göre farklılık gösterir.

 • Hesap kodunun ilk rakamı hesap sınıfını,
 • Hesap kodunun ikinci rakamı hesap grubunu,
 • Hesap kodunun üçüncü rakamı ise büyük defter hesabını, ifade etmektedir.

Muhasebe hesap kodları ne işe yarar?

 • Hesaplar 1, 2, 3, 4, 5 sayıları ile başlıyor ise hesaplar, bilanço hesabıdır. Bu sayılardan biri ile başlayan bir hesaba kayıt işlerseniz, bilançoya bilgi işlemiş olursunuz.
 • Hesaplar 6 sayısı ile başlıyorsa hesap, gelir tablosu hesabıdır. 6 ile başlayan bir hesaba kayıt işlerseniz gelir tablosuna bilgi işlemiş olursunuz.
 • Hesaplar 7 sayısı ile başlıyorsa hesap, gider hesabıdır.
 • Hesaplar 9 sayısı ile başlıyorsa hesap nazım hesabıdır. Bu hesaplar bilgi amaçlıdır ve tali hesap olarak da bilinir.

onca-on-muhasebe1

TEK DÜZEN HESAP PLANI ANA HESAPLAR

Firmalar, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi yapılmaktadır.

 1. Hesap Planı açıklamaları için tıklayınız.
 2. Hesap Planı açıklamaları için tıklayınız.
 3. Hesap Planı açıklamaları için tıklayınız.

320 Muhasebe kodu nedir?

320 Satıcılar hesabı, firmanın faaliyet alanıyla ilgili ürün ve hizmet alımlarından doğan senet olmayan borçların takip edildiği hesaptır. Hissedarlar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço da yer alması gerekir.
Senetsiz borcun oluşmasıyla 320 hesabına alacak olarak kaydedilir. Ödenmesi durumunda ise borç olarak kaydedilir.

320 Satıcılar hesabına ait hesaplar;

 • 320 Satıcılar
 • 321 Borç senetleri
 • 322 Borç senetleri reeskontu (-)
 • 326 Alınan depozito ve teminatlar
 • 329 Diğer ticari borçlar

760 Muhasebe kodu nedir?

760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabı, mal ve hizmetlerin müşteriye tesliminde oluşan giderlerin takip edildiği hesaptır.
Mamulün stoklara girdiği ve hizmetin tamamlandığı zamandan itibaren söz konusu ürün ve hizmetlerin müşteriye teslim edildiği ana kadar olan zamanda yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında 760 hesabı, 761 pazarlama satış ve dağıtım giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırıldıktan sonra kapatılır.

760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri grubuna ait hesaplar;

 • 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
 • 761 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri yansıtma hesabı
 • 762 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri fark hesabı

770 Muhasebe kodu nedir?

770 Genel yönetim giderleri hesabı, firmaların yönetim fonksiyonları, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da içine alan muhasebe ve mali işler servislerin vb. giderlerinin takip edildiği hesaptır.

Söz konusu giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

770 Genel yönetim giderleri grubuna ait hesaplar;

 • 770 Genel yönetim giderleri
 • 771 Genel yönetim giderleri yansıtma hesabı
 • 772 Genel yönetim giderleri farkları hesabı

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp