Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara "Kısa çalışma ödeneği" verilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 23 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması hakkında kararında şu ifadelere yer verildi:

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

  • MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • MADDE 2- (1) Bu karar, 1/4/2021 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-Devlet üzerinden yada İşkur üzerinden yapılabilmektedir.

e-Devlet kapısı üzerinden başvuru için tıklayınız.

İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine ileterek başvuru yapabilir. (Belgelerin fiziki ortamda iletilmesine gerek yoktur.)

Kısa çalışmaya başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

  • Talep formu
  • Çalışan listesi
  • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ispatlayan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. evraklar)
  • Resmi makamlarca, faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğunu gösteren belgeler

Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl işler?

Belgeler İŞKUR'a teslim edildikten sonra, İŞKUR, uygunluk tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderir. İş müfettişlerinin başvuruyu uygun görmesi halinde, İŞKUR tarafından işverenin e-posta adresine bildirilir. 

Kısa çalışma ödeneği nasıl sırgulanır?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi yapabilirler.

Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destektir. Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının %60'ıdır (asgari ücretin 1,5 katına kadar)

Kısa çalışma ödeneğine hangi koşullarda başvuru yapılabilir?

İşveren, genel ya da bölgesel kriz durumlarında; işyerindeki çalışma süresinin büyük oranda azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunur. İş Müfettişleri değerlendirmeleri yapar ve uygunluk durumunda onay verir.

Kısa çalışma ödeneği tutarı ne kadardır?

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Tamamen faaliyetin durdurulması durumunda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenir.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

İşverenler, 23 Mart 2020'den sonra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinin e-posta adreslerine gerekli evrakları göndererek başvuru yapabilirler. Kısa çalışma ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinden sonra gerçekleştirilecektir. 

Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Kısa çalışma ödeneğini alabilmek için, işveren İŞKUR'a başvuruda bulunması gerekir. Çalışanların, haftalık çalışma süresini 45 saat olarak beyan etmelidir. Çalışan, maaşının 1/3 kısmını işverenden alır, geri kalan kısmını PTT şubesinden şahsen tahsil eder.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için iş faaliyetlerinin ne kadar azaltılmış olması gerekir?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılması ya da devamlılık şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen veya dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması ne anlama geliyor?

6 gün çalışılan bir iş yerinde, haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azalması, 4 günden daha az çalışma yapılmasıdır.

Çalışanların ödenekten faydalanabilmesi için hangi koşulların olması gereklidir?

İşverenin kısa çalışma talebinin onaylanması ve işçinin kısa çalışmaya tabi tutulması gerekir. Aynı zamanda kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

Kısa çalışma döneminde işveren, işten çıkarma yapabilir mi?

Kısa çalışma döneminde 4857 sayılı Kanunun 25/II bendinde yer alan nedenler haricinde, işveren tarafından işçi çıkarılamaz.

Kısa çalışma ödeneği işverene mi, çalışanlara mı ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine ödenir.

Çalışan kişi, kısa çalışma için başvuruda bulunabilir mi?

Hayır, kısa çalışma başvuruları işverenler tarafından yapılmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödeniyor?

İŞKUR tarafından işçinin kendisine, aylık olarak ödenir.

Kısa çalışmadan ne kadar süreyle faydalanılır?

Kısa çalışma süresi 3 aydır

Kısa çalışma ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir mi?

Uygulama süresince, Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından SGK'ya bildirilir. Çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Bir iş yerinde kaç kişi için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılabilir?

Kısa çalışma isteğinin onaylanması durumunda, kısa çalışmaya tabi tutulan çalışanlardan, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olan herkes yararlanabilir.

Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan işveren, kısa çalışma ödeneği isteğinde bulunabilir mi?

Evet, SGK ve Maliyeye borcu olan işveren, kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işyeri, koronavirüs nedeniyle kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

Evet. Daha önce uygulamadan faydalanmış olan işyerleri, Koronavirüs kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

Konkordato ilan etmiş bir işveren, kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

Evet. Konkordato ilan etmiş bir işveren, kısa çalışmadan yararlanabilir.

Yabancı işçiler uygulamadan yararlanabilir mi?

Gerekli şartları taşımaları durumunda faydalanabilirler.

Kronik hasta ve 65 yaş üstü olanlar kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

Gerekli şartları taşıyan, kronik hasta ve 65 yaş üstü olanlar da uygulamadan yararlanabilir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalandıktan sonra devlete bir borç olacak mı?

Hayır devlete herhangi bir borç olmayacaktır.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneğinden düşürülür mü?

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneğinden düşülmektedir. Lakin mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp