KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat para konusunda kesinti demektir. Devletin vergiyi yalnızca satıcıdan almak yerine satıcı ve alıcı arasında bölüştürerek tahsil etmesidir. Kaynaktan kesilen bir vergi türü olan tevkifat uygulamasıyla minimum tutarların bile vergilendirilmesi hedeflenmektedir.

KDV tevkifatı nedir?

Teslim ya da hizmet tutarı üzerinden hesaplanan verginin, satıcıdan değil alıcı tarafından tümüyle veya kısmi olarak beyan edilerek ödenmesidir.

Tam ve kısmi tevkifat nedir?

Tam tevkifat, işlem tutarı üstünden hesaplanan verginin tümünün, alıcılar tarafından beyan edilerek ödenmesidir.

Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmının; alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi yapan tarafından beyan edilerek ödenmesidir.

KDV tevkifatı zorunlu bir uygulama mıdır?

KDV tevkifatı isteğe bağlı bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığı tarafından tevkifat uygulaması kapsamında olan işlemlerde alıcıların tevkifat yapması mecburidir. Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından tevkifat kapsamına alınmayan işlemlerde alıcıların tevkifat yapması olanaksızdır.

Kaç çeşit tevkifat vardır?

 • Gelir vergisi tevkifatı
 • KDV tevkifatı

KDV tevkifatı nasıl hesaplanır?

 • Mal ve Hizmet Bedeli (2000 TL) X [1 + (KDV Oranı (%18) /100)] = 2000 X 1,18 = 2360 TL'den faturalandırılır. Burada uygulanan KDV oranı %18'dir.
 • Mal ve Hizmet Bedeli (2000 TL) X [(KDV Oranı (%18) /100)] = 2000 X 0,18 = 360 TL'dir.
 • Tevkifat sadece KDV'ye uygulanmaktadır. Toplam KDV X Tevkifat oranı, bize toplam tevkifatı verir. O nedenle;
 • Toplam KDV (360 TL) X (Tevkifat oranı (7/10 yada %70)) = (360 X 7)/(10) ve ya (360 X 70)/(100) = 252 TL tevkifat bedelidir.
 • 360-252=108 TL KDV ile 2108 TL firmanıza ödenir, 252 TL tevkifat bedeli alıcı tarafından vergi dairesine ödenir.

KDV tevkifatı oranları nedir?

KDV tevkifat oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Hangi kurumlar tevkifat yapar?

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
 • Emekli ve yardım sandıkları,
 • Genel bütçeye dahil daireler,
 • Katma bütçeli idareler,
 • İl özel idareleri, belediyeler,
 • Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Bankalar ve özel finans kurumları,
 • Özelleştirme dahilindeki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Hisselerinin yarısından çoğu doğrudan bir biçimde devletin kontrolündeki kurum, kuruluş ve işletmeler,

Tevkifat nedir, tevkifatlı fatura nedir, gelir vergisi tevkifatı ne demek? konularında detaylı bilgi almak için Tevkifatlı Fatura Nedir? Tevkifat Oranları Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp