KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat para konusunda kesinti demektir. Devletin vergiyi yalnızca satıcıdan almak yerine satıcı ve alıcı arasında bölüştürerek tahsil etmesidir. Kaynaktan kesilen bir vergi türü olan tevkifat uygulamasıyla minimum tutarların bile vergilendirilmesi hedeflenmektedir.

KDV tevkifatı nedir?

Teslim ya da hizmet tutarı üzerinden hesaplanan verginin, satıcıdan değil alıcı tarafından tümüyle veya kısmi olarak beyan edilerek ödenmesidir.

Tam ve kısmi tevkifat nedir?

Tam tevkifat, işlem tutarı üstünden hesaplanan verginin tümünün, alıcılar tarafından beyan edilerek ödenmesidir.

Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmının; alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi yapan tarafından beyan edilerek ödenmesidir.

KDV tevkifatı zorunlu bir uygulama mıdır?

KDV tevkifatı isteğe bağlı bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığı tarafından tevkifat uygulaması kapsamında olan işlemlerde alıcıların tevkifat yapması mecburidir. Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından tevkifat kapsamına alınmayan işlemlerde alıcıların tevkifat yapması olanaksızdır.

Kaç çeşit tevkifat vardır?

 • Gelir vergisi tevkifatı
 • KDV tevkifatı

KDV tevkifatı nasıl hesaplanır?

 • Mal ve Hizmet Bedeli (2000 TL) X [1 + (KDV Oranı (%18) /100)] = 2000 X 1,18 = 2360 TL'den faturalandırılır. Burada uygulanan KDV oranı %18'dir.
 • Mal ve Hizmet Bedeli (2000 TL) X [(KDV Oranı (%18) /100)] = 2000 X 0,18 = 360 TL'dir.
 • Tevkifat sadece KDV'ye uygulanmaktadır. Toplam KDV X Tevkifat oranı, bize toplam tevkifatı verir. O nedenle;
 • Toplam KDV (360 TL) X (Tevkifat oranı (7/10 yada %70)) = (360 X 7)/(10) ve ya (360 X 70)/(100) = 252 TL tevkifat bedelidir.
 • 360-252=108 TL KDV ile 2108 TL firmanıza ödenir, 252 TL tevkifat bedeli alıcı tarafından vergi dairesine ödenir.

KDV tevkifatı oranları nedir?

KDV tevkifat oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Hangi kurumlar tevkifat yapar?

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
 • Emekli ve yardım sandıkları,
 • Genel bütçeye dahil daireler,
 • Katma bütçeli idareler,
 • İl özel idareleri, belediyeler,
 • Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Bankalar ve özel finans kurumları,
 • Özelleştirme dahilindeki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Hisselerinin yarısından çoğu doğrudan bir biçimde devletin kontrolündeki kurum, kuruluş ve işletmeler,

Tevkifat nedir, tevkifatlı fatura nedir, gelir vergisi tevkifatı ne demek? konularında detaylı bilgi almak için Tevkifatlı Fatura Nedir? Tevkifat Oranları Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp