Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin kim olduğunun bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından kritik öneme sahiptir. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşların gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, eksiksiz ve doğru biçimde belirlenmesi maksadıyla gerçek faydalanıcının tespiti ve bildirilmesiyle ilgili olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirim zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamayla ilgili diğer usul ve esasların belirlenmesi amacıyla GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 529 yayımlandı.

Gerçek faydalanıcı nedir? Gerçek faydalanıcı kimdir?

Yükümlü nazarında adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği bulunmayan teşekkülleri denetiminde bulunduran veya bunlara ait hesap ya da işlemin son faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişilerdir.

Tüzel kişilerde;

 • Tüzel kişiliğin %25'i aşan payına sahip gerçek kişi ortakları,
 • Tüzel kişiliğin %25'i aşan payına sahip gerçek kişi hissedarının gerçek faydalanıcı olmasının şaibeli olması veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak olmaması halinde, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
 • 1. ve 2. maddeler kapsamında gerçek faydalanıcının belirlenemediği hallerde, en üst düzey icra yetkisi olan gerçek kişi veya kişiler, gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

 • Tüzel kişiliğe sahip olmayan teşekkülleri son olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi veya kişiler,
 • 1. madde çerçevesinde gerçek faydalanıcının belirlenememesi durumunda tüzel kişiliğe sahip olmayan teşekkül nazarında en üst seviyede icra yetkisine sahip olan gerçek kişi ya da kişiler, üst düzey yönetici vasfıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Trust ve benzeri teşekküllerde;

 • Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı vasfına sahip olanlar ya da bu kuruluşlar üzerinde söz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Gerçek faydalanıcı bildiriminin amacı nedir?

Gerçek faydalanıcı bildiriminin amacı, işletmenin resmi kayıtlarında ismi geçmediği halde işletmeyi yöneterek bu durumdan faydalanan kişileri tespit etmektir.

Gerçek faydalanıcı bildirimi verme zorunluluğu kimleri kapsıyor? Gerçek faydalanıcı bildirimini kimler verecek?

1 Ağustos 2021 itibariyle faal olan (tasfiye halinde olanlar dâhil)

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 1. Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler
 2. Kooperatifler
 3. Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
 4. İş ortaklıkları
 5. KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kişi ya da ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi olan veya Türkiye'de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

gerçek faydalanıcı bildirimi formu vermek zorundadır.

Avukatlar, SMMM ve YMM gerçek faydalanıcı bildirimi vermek zorunda mı?

Avukat, SMMM , YMM ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) maddesinde sayılan diğer kurum ve kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda gerçek faydalanıcı bildirimi vermek zorundadırlar. Söz konusu kişi ve kuruluşların 31/08/2021 ve takip eden dönemlerde "Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu" vermelerine gerek yoktur.

Gerçek faydalanıcı bildirimi ne zaman ve nereye verilir?

 • Gerçek faydalanıcı bildirimi yapma zorunluluğu kapsamına giren kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekiyle birlikte bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefi olmayan diğer mükellefler ile diğer kişiler, gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar GİB'e bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
 • Yukardaki maddelerde açıklananların yeni mükellefiyet tesis ettirmesi ya da daha evvel bildirime ekledikleri bilgilerde farklılıklar olması durumunda, yeni mükellefiyet tesisini ya da bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içinde bildirmeleri gerekmektedir.

Gerçek faydalanıcı bildirim formu nasıl doldurulur?

 • İnternet Vergi Dairesine giriş yapın,
 • Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri menüsünde yer alan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgi Formu'nu tıklayın,
 • Karşınıza form ile ilgili açıklama metni çıkacaktır. Metnin alt kısmında ise "Tüzel kişi ya da Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkülün Bilgileri" bölümü bulunmaktadır. İstenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.
 • Ardından "Gerçek Kullanıcıya İlişkin Bilgiler" bölümünü doldurun,
 • En son bölümde ise "Düzenleyen Bilgileri" istenmektedir. Bu bilgileri de tamamlayarak "Kaydet" veya "Kaydet veya Onayla" butonuna tıklayın.

Gerçek faydalanıcı bilgilerinin saklanma süresi ne kadar?

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine mevzu olan bilgilerin mükellefler tarafından bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 (beş) yıl süreyle saklanması zorunludur.

Gerçek faydalanıcı bildirimi göndermemenin cezası nedir?

Gerçek faydalanıcı bildirim formunu vermeyenler, eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanunu 352. maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No 529'a ulaşmak için tıklayınız.

Gerçek Faydalanıcı Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp