Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin kim olduğunun bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından kritik öneme sahiptir. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşların gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, eksiksiz ve doğru biçimde belirlenmesi maksadıyla gerçek faydalanıcının tespiti ve bildirilmesiyle ilgili olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirim zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamayla ilgili diğer usul ve esasların belirlenmesi amacıyla GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 529 yayımlandı.

Gerçek faydalanıcı nedir? Gerçek faydalanıcı kimdir?

Yükümlü nazarında adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği bulunmayan teşekkülleri denetiminde bulunduran veya bunlara ait hesap ya da işlemin son faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişilerdir.

Tüzel kişilerde;

 • Tüzel kişiliğin %25'i aşan payına sahip gerçek kişi ortakları,
 • Tüzel kişiliğin %25'i aşan payına sahip gerçek kişi hissedarının gerçek faydalanıcı olmasının şaibeli olması veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak olmaması halinde, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
 • 1. ve 2. maddeler kapsamında gerçek faydalanıcının belirlenemediği hallerde, en üst düzey icra yetkisi olan gerçek kişi veya kişiler, gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

 • Tüzel kişiliğe sahip olmayan teşekkülleri son olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi veya kişiler,
 • 1. madde çerçevesinde gerçek faydalanıcının belirlenememesi durumunda tüzel kişiliğe sahip olmayan teşekkül nazarında en üst seviyede icra yetkisine sahip olan gerçek kişi ya da kişiler, üst düzey yönetici vasfıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Trust ve benzeri teşekküllerde;

 • Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı vasfına sahip olanlar ya da bu kuruluşlar üzerinde söz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Gerçek faydalanıcı bildiriminin amacı nedir?

Gerçek faydalanıcı bildiriminin amacı, işletmenin resmi kayıtlarında ismi geçmediği halde işletmeyi yöneterek bu durumdan faydalanan kişileri tespit etmektir.

Gerçek faydalanıcı bildirimi verme zorunluluğu kimleri kapsıyor? Gerçek faydalanıcı bildirimini kimler verecek?

1 Ağustos 2021 itibariyle faal olan (tasfiye halinde olanlar dâhil)

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 1. Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler
 2. Kooperatifler
 3. Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
 4. İş ortaklıkları
 5. KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kişi ya da ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi olan veya Türkiye'de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

gerçek faydalanıcı bildirimi formu vermek zorundadır.

onca-on-muhasebe1

Avukatlar, SMMM ve YMM gerçek faydalanıcı bildirimi vermek zorunda mı?

Avukat, SMMM , YMM ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) maddesinde sayılan diğer kurum ve kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda gerçek faydalanıcı bildirimi vermek zorundadırlar. Söz konusu kişi ve kuruluşların 31/08/2021 ve takip eden dönemlerde "Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu" vermelerine gerek yoktur.

Gerçek faydalanıcı bildirimi ne zaman ve nereye verilir?

 • Gerçek faydalanıcı bildirimi yapma zorunluluğu kapsamına giren kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekiyle birlikte bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefi olmayan diğer mükellefler ile diğer kişiler, gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar GİB'e bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
 • Yukardaki maddelerde açıklananların yeni mükellefiyet tesis ettirmesi ya da daha evvel bildirime ekledikleri bilgilerde farklılıklar olması durumunda, yeni mükellefiyet tesisini ya da bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içinde bildirmeleri gerekmektedir.

Gerçek faydalanıcı bildirim formu nasıl doldurulur?

 • İnternet Vergi Dairesine giriş yapın,
 • Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri menüsünde yer alan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgi Formu'nu tıklayın,
 • Karşınıza form ile ilgili açıklama metni çıkacaktır. Metnin alt kısmında ise "Tüzel kişi ya da Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkülün Bilgileri" bölümü bulunmaktadır. İstenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.
 • Ardından "Gerçek Kullanıcıya İlişkin Bilgiler" bölümünü doldurun,
 • En son bölümde ise "Düzenleyen Bilgileri" istenmektedir. Bu bilgileri de tamamlayarak "Kaydet" veya "Kaydet veya Onayla" butonuna tıklayın.

Gerçek faydalanıcı bilgilerinin saklanma süresi ne kadar?

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine mevzu olan bilgilerin mükellefler tarafından bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 (beş) yıl süreyle saklanması zorunludur.

Gerçek faydalanıcı bildirimi göndermemenin cezası nedir?

Gerçek faydalanıcı bildirim formunu vermeyenler, eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanunu 352. maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No 529'a ulaşmak için tıklayınız.

Gerçek Faydalanıcı Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız. 

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp