Genç Girişimci Vergi ve Sigorta Pirim Teşviki Nedir? Genç Girişimci Teşvik Şartları Nedir?

Genç Girişimci Vergi ve Sigorta Pirim Teşviki Nedir? Genç Girişimci Teşvik Şartları Nedir?

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri gelirin bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek maksadıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirildi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ NEDİR?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20'nci maddesi ile ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden istisna edildi.

Vergi teşvikinden kimler faydalanabilir?

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından;

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler,

faydalanabilir.

Kazanç istisnasından faydalanan mükellefler, beyana tabi kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratların olması halinde yalnızca ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle istisnadan faydalanabilirler.

Teşvik kapsamındaki mükelleflerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai ya da mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri halinde teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.

Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlıdır. Önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmaz.

Söz konusu teşvikten faydalanan mükellefler tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılır.

Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi ya da teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda da yıllık beyanname verilir.
Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.

Vergi teşvikinden yararlanma şartları nelerdir?

Ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, vergi teşvikinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • İşe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmiş olması.
 • Kendi işinde bifiil çalışılması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması durumunda işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması.
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu'na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan kazanç indiriminden yararlanamazlar.

Vergi teşviki uygulamasında özellikli durumlar nelerdir?

 • Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi: Adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna koşullarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir.
 • İşletmenin devralınması: Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması durumunda, teşvikten faydalanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.
 • Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralınması durumunda, ölen mükellefin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin koşulların tamamını taşımaları şartıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca faydalanabilirler.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması: Mükelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden faydalanmaları mümkün değildir.

Vergi teşvikinin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesine göre tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi yoktur.

İşi terk veya iş değişikliği durumlarında vergi teşviki uygulaması nasıl olur?

Vergi teşvikinden faydalanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir sebeple faaliyetin terk edilmesi halinde, terk tarihine kadar elde edilen gelirler sebebiyle teşvikten faydalanılır. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması koşulu ihlal edilmiş sayılacağından söz konusu teşvikten faydalanılamaz.

Teşvikten faydalananların, bu süre içinde faaliyetlerini ticari, zirai veya mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri ya da faaliyet konusunda değişiklik yapmaları halinde, faydalanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten faydalanmaları mümkündür.
Takvim yılı içerisinde işe başlanılması ya da işin terk edilmesi halinde; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi kabul edilir ve bu dönemler için teşvikten tam olarak faydalanılmış sayılır.

onca-on-muhasebe1

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ NEDİR?

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve
mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 4-1/b kapsamındaki 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir ?

 • 18-29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.
 • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.
2024 Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örneği;
 
GÜNLÜK 
230,03 TL
 
AYLIK
6.900,86 TL
 

Sigorta prim teşviki başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Sigorta prim teşvikinden faydalanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası" belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından yapılır.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp