Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda açıklanan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı belirli şartlar altında gelir vergisine tabidir.

Yalnızca mesken kira geliri olanlar, hangi durumda beyanname vermek zorundadır?

Mesken kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2020 yılı için istisna tutarı olan 6.600 TL'yi geçmesi durumunda GMSİ beyannamesi vermek zorundalar. 2020 yılı içerisinde 6.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

2020 yılı için konut geliri istisna tutarı ne kadardır?

  • 2020 yılı için konut geliri istisna tutarı 6.600 TL'dir.

2021 yılı için konut geliri istisna tutarı ne kadardır?

  • 2021 yılı için konut geliri istisna tutarı 7.000 TL'dir. Yıllara göre mesken kira geliri istisna tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler, elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut ya da lojman için ödedikleri kira tutarını gider olarak düşürebilirler mi?

  • Bu kişiler, gerçek gider yöntemini seçmeleri halinde oturdukları konut ya da lojman için ödedikleri kira tutarını gider olarak düşebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir?

Götürü Gider Yöntemi: Bu yöntemde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemin seçilmesi halinde, kira gelirinden GVK'da açıklanan giderler indirilebilir. Fakat, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden bölümü indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunludur ve bu belgelerin 5 yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

  • İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
  • Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örneğin, 2020 yılında 12.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 3.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?

  • Vergiye tabi hasılat = 12.000 – 6.600 = 5.400
  • İndirilebilecek gider = (3.000 x 5.400) / 12.000 = 1.350 TL

Götürü gider yönteminin tercih edilmesi halinde gider indirimi nasıl hesaplanır?

Götürü gider yöntemini tercih eden mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Fakat, bu yöntemi seçen kişiler 2 yıl sonra gerçek gider yöntemine dönebilirler.

Gider yöntemini değiştirmek mümkün mü?

Götürü gideri usulünü tercih edenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider usulünden faydalananlar ise diledikleri zaman götürü gider yönteminden yararlanabilirler.

Yalnızca işyeri kira geliri elde eden mükellefler hangi durumlarda beyanname vermek zorundadır?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 49.000 TL'yi geçmesi durumunda beyanname vermek zorundalar.

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 2.600 TL'yi geçmeleri durumunda beyanname vermek zorundalar.

İşyeriyle beraber konut kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname vermek zorundalar?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi durumunda mesken kira gelirinin 6.600 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 49.000 TL'yi geçmesi durumunda mükellefler hem işyeri hem de konut kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 6.600 TL tutarının altında ise toplama dahil edilmez.

Bir meskene birden çok kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

  • Kişilerden her biri yalnızca kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekmektedir.

Kira geliri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse cezası var mı?

Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2020 yılı için 6.600 TL'lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

onca-on-muhasebe1

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM Zorunluluğu Nedir?

 22 Ekim 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM zorunluluğu nedir?

Devamı

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı
WhatsApp