Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda açıklanan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı belirli şartlar altında gelir vergisine tabidir.

Yalnızca mesken kira geliri olanlar, hangi durumda beyanname vermek zorundadır?

Mesken kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2020 yılı için istisna tutarı olan 6.600 TL'yi geçmesi durumunda GMSİ beyannamesi vermek zorundalar. 2020 yılı içerisinde 6.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

2020 yılı için konut geliri istisna tutarı ne kadardır?

  • 2020 yılı için konut geliri istisna tutarı 6.600 TL'dir.

2021 yılı için konut geliri istisna tutarı ne kadardır?

  • 2021 yılı için konut geliri istisna tutarı 7.000 TL'dir. Yıllara göre mesken kira geliri istisna tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler, elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut ya da lojman için ödedikleri kira tutarını gider olarak düşürebilirler mi?

  • Bu kişiler, gerçek gider yöntemini seçmeleri halinde oturdukları konut ya da lojman için ödedikleri kira tutarını gider olarak düşebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir?

Götürü Gider Yöntemi: Bu yöntemde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemin seçilmesi halinde, kira gelirinden GVK'da açıklanan giderler indirilebilir. Fakat, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden bölümü indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunludur ve bu belgelerin 5 yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

  • İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
  • Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örneğin, 2020 yılında 12.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 3.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?

  • Vergiye tabi hasılat = 12.000 – 6.600 = 5.400
  • İndirilebilecek gider = (3.000 x 5.400) / 12.000 = 1.350 TL

Götürü gider yönteminin tercih edilmesi halinde gider indirimi nasıl hesaplanır?

Götürü gider yöntemini tercih eden mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Fakat, bu yöntemi seçen kişiler 2 yıl sonra gerçek gider yöntemine dönebilirler.

Gider yöntemini değiştirmek mümkün mü?

Götürü gideri usulünü tercih edenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider usulünden faydalananlar ise diledikleri zaman götürü gider yönteminden yararlanabilirler.

Yalnızca işyeri kira geliri elde eden mükellefler hangi durumlarda beyanname vermek zorundadır?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 49.000 TL'yi geçmesi durumunda beyanname vermek zorundalar.

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 2.600 TL'yi geçmeleri durumunda beyanname vermek zorundalar.

İşyeriyle beraber konut kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname vermek zorundalar?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi durumunda mesken kira gelirinin 6.600 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 49.000 TL'yi geçmesi durumunda mükellefler hem işyeri hem de konut kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 6.600 TL tutarının altında ise toplama dahil edilmez.

Bir meskene birden çok kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

  • Kişilerden her biri yalnızca kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekmektedir.

Kira geliri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse cezası var mı?

Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2020 yılı için 6.600 TL'lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

onca-on-muhasebe1

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp