e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

Devlet teşvikleri ile popülaritesi her geçen gün artan e-İhracat, firmalara önemli fırsatlar sunmaktadır. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç seviye bulunmaktadır. Ayrıca, yurt dışında şirket kurmak için de devlet destekleri sunulmaktadır.

e-İhracat devlet desteklerinden yararlanmanın şartları nedir?

Ticaret Bakanlığı'nın ihracata yönelik verdiği teşviklerden yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Teşvik ve destekler için alt ve üst sınırlar vardır.

  • e-İhracat devlet destekleri için e-İhracatta kullanılan web sitesinin, faaliyette bulunulan ülkenin diline uygun şekilde yerelleştirilmesi veya lokalizasyonunun yapılması gerekmektedir.
  • e-İhracat devlet teşvikleri için aynı zamanda e-ihracat aracılığı ile satılacak ürünlerin Türkiye'de üretilmiş olması şartı aranmaktadır.

e-İhracatta teşvik verilen alanlar

  • e-İhracat girişimleri için marka tescili ve pazara giriş seyahat masrafları,
  • e-İhracat için yurt dışında ofis, mağaza, depo veya showroom açma destekleri, bazı ülkelerdeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
  • Gazete, dergi, televizyon, billboard ve radyo gibi geleneksel medya mecralarında yayınlanacak yerel dildeki ilanlar,
  • Tanıtım maksadıyla yurt dışına gönderilen çeşitli promosyon malzemeleri için teşvik verilebilmektedir.
  • İhracatçılar tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım giderleri,
  • Yurt dışında e-İhracat için tasarlanan yerelleştirilmiş web sitelerinin dijital reklam maliyetleri,

E-İHRACAT DEVLET TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek bulunmaktadır. Söz konusu desteklerden e-İhracat yapan firmalar da faydalanabilmektedirler. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Şirket satın alma desteği

Yabancı şirket ya da marka bazlı raporlarla yabancı şirket satın alımı işlemlerine ilişkin finansal ve hukuki raporlar için yapılan giderler destek kapsamındadır. Ticaret Bakanlığının ön onayı ile verilen destek oranı %75'tir.

Birim desteği

Yurt dışı çalışmaları için şirket bünyesinde kurulan birimlerin vergi, harç, kira ve komisyon giderleri %40 ile %50 oranlarında desteklenmektedir.

Marka tescil ve korunma desteği

Sınır ötesi e-Ticaret kapsamında ürün, hizmet ya da yurt içinde tescili yapılmış markaların global pazarlarda tescilinin yapılması ve markanın korunması için yapılan giderler için verilen destektir. Marka tescili araştırması, patent bürosu hizmetleri gibi giderler desteklenmektedir.

Seyahat desteği

e-İhracat yapmak isteyen firmaların hedef pazar araştırması maksadıyla yapacakları seyahatler için verilen destektir. Bir firmadan 2 kişinin, 20 günlük ve 3 ülkeye yapacakları yurt dışı piyasa araştırması seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin yüzde 70'i desteklenmektedir.

Rapor desteği

Pazar araştırması, veri izleme ve değerlendirme faaliyetleri, şirket ya da marka odaklı raporlar, mali ve hukuki analiz raporlarının Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurumlara yaptırılması veya alınması durumunda verilen destektir. Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda verilen rapor desteği 2 yıllık süreyle verilmektedir. Rapor destek oranı ise %60'tır.

Belge desteği

Çevre, sağlık ve kalite gibi konularında teknik mevzuat ve uyum için sağlanan destektir. Çevre, sağlık ve kalite konularında belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika, eğitim ve diğer belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenmektedir.

Reklam ve tanıtım desteği

Reklam, tanıtım, pazarlama, sponsorluk ve ilan giderleri ile kokteyl, konferans, seminer ve lansman gibi çalışmaların maliyetleri %60 oranında desteklenmektedir.

Fuar desteği

Yurt dışındaki fuarlar için %50 oranında destek verilmektedir.

Dijital faaliyetlerin desteklenmesi

e-Ticaret sitelerine üyelik, sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
2021 yılı için firmaların Bakanlık tarafından onaylanan e-Ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri, e-Ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL'ye kadar desteklenecektir.

onca-on-muhasebe1

e-İhracat devlet teşvikleri başvurusu nereye yapılır?

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen teşvikler için Ticaret Bakanlığına veya İhracatçı Birliklerine başvuru yapılmaktadır.

e-İhracat devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp