e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yükleme Tarihleri

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yükleme Tarihleri

Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatıldı.

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
 • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
 • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, uzatıldı.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız. 

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

2020 YILI YÜKLEME TERCİHİ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

Dönem Ekim 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) 1 Şubat 2021
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

Dönem Ekim 2020

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) 1 Şubat 2021
 • Aktarım Zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

Dönem Kasım 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) 1 Mart 2021
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

Dönem Kasım 2020

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) 1 Mart 2021
 • Aktarım Zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

Dönem Aralık 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler)
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

2020 YILI YÜKLEME TERCİHİ 3 AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık 3 aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (31 Mart 2021)
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2020

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (30 Nisan 2021)
 • Aktarım Zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

2020 / Ekim – Kasım – Aralık dönemleri aktarım zamanı tüzel kişi mükellefler için e-Defter berat dosyalarının yüklenme süresi ile uyumlu hale getirilmiştir.

e-defter-kampanya1

2021 YILI YÜKLEME TERCİHİ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

2021 yılı aylık olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

Dönem Ocak 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Nisan ayı sonu
 • Aktarım zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

Dönem Şubat 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Mayıs ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Haziran 2021'e kadar

Dönem Mart 2021 

 • Berat yükleme zamanı 2021 Haziran ayı sonu
 • Aktarım zamanı 16 Temmuz 2021'e kadar

Dönem Nisan 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Temmuz ayı sonu
 • Aktarım zamanı 16 Ağustos 2021'e kadar

Dönem Mayıs 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Ağustos ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Eylül 2021'e kadar

Dönem Haziran 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Eylül ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Ekim 2021'e kadar

Dönem Temmuz 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Ekim ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Kasım 2021'e kadar

Dönem Ağustos 2021 

 • Berat yükleme zamanı 2021 Kasım ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Aralık 2021'e kadar

Dönem Eylül 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Aralık ayı sonu
 • Aktarım zamanı 17 Ocak 2022'ye kadar

Dönem Ekim 2021

 • Berat yükleme zamanı 2022 Ocak ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Şubat 2022'ye kadar

Dönem Kasım 2021

 • Berat yükleme zamanı 2022 Şubat ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Mart 2022'ye kadar

Dönem Aralık 2021 (Gerçek kişiler)

 • Berat yükleme zamanı 2022 Mart ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Nisan 2022'ye kadar

Dönem Aralık 2021 (Tüzel kişiler)

 • Berat yükleme zamanı 2022 Nisan ayı sonu
 • Aktarım zamanı 16 Mayıs 2022'ye kadar

2021 YILI YÜKLEME TERCİHİ 3 AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

2021 yılı 3 aylık olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

Dönem Ocak-Şubat- Mart 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Mayıs ayı sonu
 • Aktarım Zamanı 15 Haziran 2021'e kadar

Dönem Nisan-Mayıs-Haziran 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Ağustos ayı sonu
 • Aktarım Zamanı 15 Eylül 2021'e kadar

Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Kasım ayı sonu
 • Aktarım Zamanı 15 Aralık 2021'e kadar

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2021

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (31 Mart 2022)
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2022'ye kadar

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2021

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (30 Nisan 2022)
 • Aktarım Zamanı 16 Mayıs 2022'ye kadar

GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenecek tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

e-Defter Berat dosyalarının ikincil kopyalarının yükleme zamanları ile ilgili ayrıntılı bilgiye GİB tarafından yayınlanan Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

e-defter-kampanya1

2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM Zorunluluğu Nedir?

 22 Ekim 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM zorunluluğu nedir?

Devamı

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı
WhatsApp